Jóga Zprávy 10. 06. 2021 PDF Tisk

Jóga a dechová cvičení mají pozitivní vliv na děti s ADHD

Jóga a dechová cvičení mají pozitivní vliv na děti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD). Díky speciálně upraveným lekcím jógy se zlepšuje schopnost jejich koncentrace, snižuje se hyperaktivita, pociťují méně únavy, a tak se mohou déle věnovat složitým činnostem.

Jóga a dechová cvičení mají pozitivní vliv na děti s ADHD

K tomuto závěru dospěli psychologové z Uralské federální univerzity, kteří studovali vliv cvičení na funkce spojené s dobrovolnou regulací a kontrolou u 16 dětí s ADHD ve věku od šesti do sedmi let. Výsledky studie jsou publikovány v časopise Biological Psychiatry.

Kromě dechových cvičení psychologové používali techniky zaměřené na tělo, zejména cvičení s polárními stavy „napětí–relaxace“. Školení probíhala třikrát týdně po dobu dvou až tří měsíců (v závislosti na programu).

„Cvičení přináší okamžitý účinek mající pozitivní vliv na regulační a kontrolní funkce u dětí s ADHD, který trvá až jeden rok po jeho ukončení. Je tomu tak proto, že dítě si správné dýchání automatizuje a následně ho intuitivně využívá jako jistý druh asistence přinášející lepší přísun kyslíku do mozku, což má opět příznivý vliv na chování a psychiku dítěte s ADHD,“ říká Sergey Kiselev, jeden z předních odborníků výzkumu.

Tato technika byla vyvinuta ruskou neuropsycholožkou Annou Semenovich jako součást neuropsychologické korekční techniky. Psychologové z UrFU testovali, jak účinně tento přístup pomáhá dětem s ADHD.

„Ačkoliv se jedná prozatím o pilotní druh studie, ukázalo se, jak významný její vliv může být. Je ale potřeba zahrnout více dětí s touto poruchou a studii dále rozvíjet,“ řekl Kiselev.

TIP:
Vyzkoušejte lekci Jógy pro děti s Romanou Kláštereckou na Jóga Virtual! P. S. Předplatitelé časopisu JÓGA DNES cvičí s Jóga Virtual zdarma!

  • zpracovala: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné