BLESKOVĚ
Tradiční čínská medicína 04. 11. 2020 PDF Tisk

Jin a jang v každodenním životě

Rovnováha jin–jang je prvním krokem k harmonii. Jsou-li obě síly v harmonii, jsou jejich energie nejen vyvážené, ale spojené v jeden celek. Právě tehdy můžeme mluvit o zdraví a štěstí...

Jin a jang v každodenním životě

Jin a jang jsou dvě protikladné síly, které se doplňují. Jejich povahy se vzájemně naprosto liší, a přitom jsou bezpodmínečně provázané. Nic není pouze jin a nic pouze jang. Jedno nemůže existovat bez přítomnosti druhého. Vždy tvoří pár… jednotu… harmonický celek. Vše, co nás obklopuje, sestává z jinu a jangu. Jejich neodlučitelný vztah vystihuje symbol čínské monády. Černá tečka v bílém poli představuje skutečnost, že v každém jangu je přítomna jin, a bílá tečka v černém poli, že v každé jin je i část jangu. A ať kruhové znázornění jakkoliv rozpůlíte, vždy budou obě poloviny obsahovat část obou energií.

Co jin a jang představují?
Jin a jang svou povahou vysvětlují celou podstatu vesmíru. Nauka o jinu a jangu je pradávnou východní taoistickou filozofií, vzniklou na základě pozorování přírodních jevů. Podobně jako teorie pěti prvků je jedním z nejzákladnějších konceptů tradiční čínské medicíny či feng šuej.

Charakter jangu si můžeme představit jako den, oheň, světlo, tvrdost, agresivitu, aktivitu, rychlost, směr ven apod. Jin naopak vystihuje noc, vodu, tmu, křehkost, pasivitu, klid, pomalost, směr dovnitř atd. Připodobněme si je pomocí následujícího: S každým východem slunce se stejně jako den probouzí jang. S příchodem noci pak utichá a na síle nabývá jin. Léto je plné radostné energie, tepla, elementu ohně a patří proto jangu. Naproti tomu zima představuje podobně jako jin klid, ticho, spánek a element vody. Charakter obou energií se promítá například i do obou pohlaví. Jin obecně symbolizuje ženskou podstatu a jang mužskou. Příkladem může být klasické pojetí rodiny, kde muž zastupuje jangovou složku a zajišťuje teplo domova, tedy živí rodinu a chrání ji svou silou. Naproti tomu žena jako jinová esence rodinu ukotvuje, tvoří klidný domov, hnízdo k odpočinku. Podobné nastavení můžeme krásně pozorovat i u živočichů. Jinovou a jangovou energií na nás působí také strava. Jinové potraviny nás ochlazují, uvolňují a zpomalují, kdežto jangové nás zahřívají, zrychlují a rozprouďují. Takto bychom mohli pokračovat a hledat přirovnání donekonečna.

Využití poznatků jin–jang v praxi
Jakmile pochopíme podstatu těchto dvou protikladných sil, můžeme pracovat na obnovení rovnováhy a využití svých poznatků ku prospěchu. Mnohdy nám teorie jinu a jangu pomáhá osvětlit jádro problému a nalézt řešení. Například v oblasti vztahů, rodiny, zdravotního stavu a nerovnováhy v těle nebo i ve feng šuej.

K dosažení harmonie je třeba hledat rovnováhu jin–jang
Rovnováha jin–jang je prvním krokem k harmonii. Jsou-li obě síly v harmonii, jsou jejich energie nejen vyvážené, ale spojené v jeden celek. Právě tehdy můžeme mluvit o zdraví a štěstí. Začne-li však jedna převažovat na úkor druhé, promítá se nám jejich nerovnováha do života, ať už v podobě zdravotních potíží, disharmonie vztahů či neúspěchů v práci apod. Abychom žili v harmonii, musíme obnovit rovnováhu jin–jang ve vlastním těle i ve svém životním stylu. Zamyslete se nad následujícími aspekty vašeho života, které sem spadají. Jsou z hlediska jin–jang vyvážené?

  • Strava – je čerstvá, přírodní, výživná, s důrazem na lokální a sezónní potraviny?
  • Práce – stresujete se a chodíte domů vyčerpaní, nebo vás práce naplňuje?
  • Jinové a jangové pohybové aktivity (např. jóga, qigong vs. běh, fotbal)
  • Režim dne – je v souladu s přírodou (např. chodíte po setmění spát a vstáváte s východem slunce)?
  • Mysl – pracuje vaše mysl neustále na plné obrátky, nebo dokážete vypnout, vnímat jen sami sebe, klid a lásku?

 

  • autor: Zuzana Košařová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné