Pataňdažaliho osmistupňová jóga 18. 02. 2024 PDF Tisk

JAMA: Brahmačarja (zdrženlivost)

Nic proti vášni jako takové; tento princip se však týká spíše zdrženlivosti a jednání s odstupem. Rozhodujeme se a neseme za důsledky svých činů zodpovědnost...

JAMA: Brahmačarja (zdrženlivost)

Brahmačarja bývá zaměňována za sexuální zdrženlivost, vztahuje se však obecně k požitkům. Což můžeme uplatnit v drobnostech, ale také nasměrovat naši životní energii k vyšším cílům. Drobné zlozvyky, které mají tendenci gradovat pod vlivem stresu, a to nejen pracovního – např. konzumace kávy, nikotinu, čokolády, bychom se měli snažit mít pod kontrolou. A pokud se jedná o životní cíle, doporučení tu vede především k rozlišování toho, co skutečně považujeme za své poslání a k čemu se naopak necháváme strhnout proudem.

Bývá bolestné, co bylo vyřčeno v afektu, to známe velmi dobře zvláště mezi blízkými. Není od věcí se i v případě vzedmutých emocí na chvíli zastavit a přemýšlet. I v případě neshod v rodině bychom měli zůstat nad věcí a rozhodně do případného sporu nezapojovat potomky. Děti tak vidí, že i velké trable se dají zvládat v klidu.

Tento princip navíc připomíná, že pod kontrolou bychom měli mít i ctižádost a touhu něco dokázat. Méně bývá více a přílišné snažení může být pro nás i naše okolí v důsledku destruktivní. Týká se i naší jógové praxe. Snažit se překonávat vlastní meze v jógových pozicích je v pořádku jen do jisté míry, pokud stále respektujeme svou přirozenou podstatu a možnosti.

Zdrženlivost pak nakonec není nutné zaměňovat s askezí. Brahmačarja nás vede k tomu, abychom nejprve přemýšleli, než se do něčeho pustíme, a jednali s dobrým rozmyslem.

 

  • autor: Michaela Dombrovská 
  • foto: Shutterstock.com 

Objednat předplatné