BLESKOVĚ
Pataňdažaliho osmistupňová jóga 23. 01. 2024 PDF Tisk

Jama: 5 zásad, které učí najít cestu k nejlepší verzi nás samých

Jama, společně s Nijamou, představují první dva stupně Pataňďžaliho osmistupňové cesty jógy, která by měla vést ke zklidnění pohybů a změn mysli a k dosažení stavu bezžádosti.

Jama: 5 zásad, které učí najít cestu k nejlepší verzi nás samých

Ačkoliv dříve platilo, že právě ony by měly stát na začátku každého jogínského snažení, dnešní doba přeje v mnohých ohledech spíše fyzické praxi a z toho důvodu dnes na počátku vytvářeného úsilí stojí spíše ásany. I přesto bychom však z Jamy a Nijamy měli ve vlastním zájmu učinit pevné základy, na nichž budeme časem možná schopni vystavět stejně pevnou stavbu, která se, je-li stabilně ukotvena ve svých základech, nezbortí.

Dnes bychom se chtěli věnovat Jamě, která v tradiční indické filosofii představuje soubor pěti upozornění na nežádoucí projevy lidské osobnosti, pěti druhů sobectví, jichž bychom se měli vyvarovat. Základem je uplatnit je nejprve vůči sobě samým, a až posléze ve vztahu k okolí.

     1. Ahinsá – nenásilí

První zásada představuje hned tu nejdůležitější. Říká nám v podstatě, abychom na sebe byli hodní a nelynčovali se za neúspěchy, které nás během cesty životem potkávají. Nezvládnuté negativní emoce nenávratně poškozují naše nitro a jako takové je třeba zničit je již v samém zárodku. Jedná se především o hněv a strach, které se zjevují v mnoha podobách.

Bludné představy, které o skutečnosti dokáže vyplodit hněv a strach, jsou často horší než realita sama. Proto se v takových případech vyplácí nahrazovat myšlenky negativní těmi opačnými, tedy pozitivními.

Budeme-li s klidem a vyrovnaností přistupovat k sobě samým zřejmě časem zjistíme, že se zlepšily i vztahy v našem okolí, naše vidění světa. 

     2. Satja – otevřenost, nelhaní

Satja znamená jednotu myšlenek, slov a činů. Není-li plněna, pak dochází v našich nitrech ke vzniku disharmonie, která se velmi brzy odrazí i na našich vztazích. Naopak, je-li dodržována, pak výrazným způsobem zjednodušuje život. Nemusíme totiž plýtvat cennou energií na vymýšlení nejrůznějších lží, pomluv a překrucování reality.

V nejplnějším slova smyslu pak Satja hovoří o pravdivosti vůči nám samým, což představuje jednu z největších překážek na cestě za dosažením spokojenosti. Je totiž velmi těžké a vysilující být sám se sebou v klidu a tichosti a nahlédnout zde i na nepěkné aspekty vlastní osobnosti.

Abychom se to naučili, věnujme během dne pozornost svým myšlenkám a rekapitulujme si své momentální postoje. Buďme si vědomi toho, co děláme, a plně se na to soustřeďme.

     3. Astéja – nekradení

Astéja hovoří o nepřisvojování si hodnot, které nám nepatří. A to jak v hmotném, tak i duchovním smyslu. Respektujme své potřeby a nenechme si do nich zasahovat nikým a ničím. Stejně ale přistupujme i ke svému okolí. Jinak nebude splněna Astéja.

     4. Aparigraha – neulpívání

Není důležité, kolik toho v životě máme, ale jakým způsobem toho užíváme. V případě Aparigrahy se jedná především o neulpívání s vnitřní hodnotou. V duchu toho je třeba si uvědomit, že máme právě tolik, kolik si zasloužíme.

Aparigraha nás učí, že smysl života neleží pouze v hromadění hmotných statků. Vede k vytvoření jistého nadhledu a odstupu od věcí a předmětů. Jedině tak totiž lze vybudovat osobitý postoj nezávislý na momentálních okolnostech.

Nenabádá nás k nestanovování cílů, pouze vede naši pozornost k cestě. Protože ona sama je nejen prostředkem, ale i cílem.

Nebudeme-li se tolik upínat k hodnotám, událostem, představám, plánům a předmětům, budeme mnohem svobodnější a schopnější vychutnat si sladkou radost přítomného okamžiku.

     5. Brahmačarija – zdrženlivost

Brahmačarija směřuje ke zlaté střední cestě bez extrémních vychýlení tím či oním směrem. Jedná se o vytvoření jakéhosi vnitřního neochvějného klidu, který by měl zůstat neměnný v případě zdaru i nezdaru. Zároveň zde dochází k propojení všech výše řečených zásad.

---

Jamu a Nijamu je třeba žít. Ne se je učit. Jedná se o principy etiky a mravnosti v nejvyšším slova smyslu. Představují cestu k nastolení vnitřního klidu a harmonických mezilidských vztahů, protože nás učí žít v souladu s vlastním svědomím.

Řízení se zásadami, které představuje Jama a Nijama, nás učí usilovat o nejlepší verzi nás samých a představuje významný krok na cestě osobního a individuálního rozvoje.

Vycházejme z reality a přistupujme otevřeně k sobě, životu a tomu, co nám předkládá. Držme se své cesty, mějme jasnou představu, kam směřujeme a čeho chceme dosáhnout, ale pěstujme určitý objektivní nadhled a neulpívejme na cíli této cesty. Protože i ona sama je cílem.

 

  • autor: Kateřina Lukášová
  • www.sadhak.cz
  • zdroj fotky: Shutterstock.com 

 

Objednat předplatné