Technika cvičení 10. 05. 2016 PDF Tisk

Jaká je funkce našich končetin?

Výčet všeho, co dokáže lidská noha, je vzrušující. Např. u skokana do dálky při odrazu na tělo působí síla jedné tuny, při maratónském běhu zátěž na jednu nohu činí až 2500 tun. Jak je možné, že to lidská noha zvládne? Ruka je nejdůležitějším nástrojem, jímž člověk vstupuje do interakce s okolím. Diferencovaná a úkolově zaměřená manipulační funkce ruky je extrémně kortikalizovaná (pod kontrolou šedé kůry mozku), a její kontrola je výrazně stranově diferencovaná.

Jaká je funkce našich končetin?

Noha (latinsky pes)
je nejdistálnějším oddílem dolní končetiny, a to od kotníku dolů. Nese váhu celého těla, pomáhá udržovat vzpřímený postoj a umožňuje pohyb – lokomoci. Funkce nohy je vnímání (ohmatávání a konfrontace s různými povrchy), dále termoregulace, opora a rovnováha. Noha umožňuje odraz a úchop všemi pěti prstci, abdukci s flexí (roztažení s ohnutím) prstců. Je rozhodujícím článkem v systému posturální stabilizace a lokomoce, a tak pohledy na nohu umožňují dešifrovat patologii pohybové soustavy, která se projeví jako bolest.
Bolest v zádech může mít příčinu v porušení funkce jak páteře, tak i jiných částí pohybového ústrojí. Článkem bolestivé pohybové poruchy je často porušená funkce nohy. Neřešená porucha pohybové funkce v této oblasti se časem může projevit jako bolest zad se všemi nepříznivými sociálně-ekonomickými důsledky, a fixovat se v chybné pohybové stereotypy nejen v oblasti nohy, ale i ve vyšších etážích páteře. Tak vzniká bolest i na vzdálenějších místech od původní poruchy. Noha nás nese a spojuje s celým tělem, z její dysfunkce můžeme mít např. i závrať.


Skládá se z několika částí: nárt, chodidlo a pět prstců. Obsahuje svaly, které umožňují její pohyblivost. Ty jsou na povrchu pokryté kůží s termoregulačními vlastnostmi. Kosti dolních končetin jsou pevnější a díky tomu také méně pohyblivé. Noha má tři opěrné body: hrbol patní kosti, hlavičku první a páté zánártní kůstky. Mezi těmito opěrnými body jsou vytvořeny dva systémy kleneb – příčné a podélné. Ty se vyvíjejí do čtyř let věku, chrání měkké tkáně plosky nohy, a tím umožňují pružný nášlap. Udržení klenby je závislé na celkovém tvaru kostry nohy a architektonice jednotlivých kostí, vazivovém systému a svalech nohy.


Udržení příčné a podélné klenby je pro pružnou chůzi, stoj i další pohybové stereotypy nesmírně důležité. V klasickém pojetí jsou obě klenby udržovány pasivně: tvarem a architektonikou kostí, klouby a vazy; a aktivně: pomocí svalstva nohy a bérce. Příčnou klenbu udržují všechny příčně probíhající struktury; podélnou klenbu spíše struktury orientované souběžně s dlouhou osou nohy. Aktivní posilování všech svalových složek, které se podílejí na udržení nožní klenby, je důležitou prevencí dysfunkce nohy.

Ruka (latinsky manus)
je nejdistálnější (nejvzdálenější od trupu) oddíl horní končetiny lidského těla, který umožňuje interakci jedince s okolím (spolu s mozkem a okem), dále pak manipulaci s předměty.


Ruku tvoří zápěstí a pět prstů. Umožňuje pohyby pronace a supinace čili otočení dlaně dopředu-dozadu. Ať je úchop prováděn jakkoliv, vždy jde o flexi (ohnutí) tříčlánkových prstů, doprovázenou opozicí palce. V souladu s požadavky na zajištění této hlavní funkce je ruka dále velmi bohatě a jemně členěna. Toto členění je zřejmé již ze skeletu ruky, který je složen z osmi zápěstních, pěti záprstních a čtrnácti článků prstů.


Z funkčního hlediska je ruka složena ze dvou paprsků: mediálního čili vnitřního (4. a 5. prst) a laterálního čili zevního (1. a 2. prst). Třetí prst má nestabilní polohu. Koncepci dvou paprsků odpovídá i zatížení ruky, které se při převážné většině pohybů koncentruje právě na vnitřní a zevní okraj ruky.


Základním projevem ruky je schopnost vnímání, úchop (proti opicím máme opozici palce) a funkce gestická (komunikační). Hypermobilní čili zvýšeně pohyblivá a nestabilní nefunkční ruka může způsobit ztuhlé rameno a centrální části těla, třeba i spodinu ústní. To potvrzují empirické poznatky staré tisíce let. Připomeňme, co o funkčním vztahu ruky a ramene říká tradiční čínská medicína: „Teprve, až se brány ramen otevřou, může proudit čchi do rukou.“ Ruce se tedy mohou aktivovat až poté, co se uvolní ramenní pletence.


Tipy 

Nohy:

  • Nechte si hýčkat své nohy masáží a příjemným teplem.
  • Obnaženou nohu postavte vsedě na podlahu a nechte si vytvarovat klenbu nožní. Poté položte palec v ose vnitřní hrany chodidla a ostatní prsty rozložte od sebe. Uchopte podložku všemi prstci minimální silou, postupně se postavte a kontrolujte, zda stojíte všemi prstci až do jejich konečků na podlaze.
  • Při chůzi myslete na odvalení, odraz a úchop chodidla. Ideálně na boso.
  • Choďte v prohřátém písku a jemných oblázcích.
  • Obnažujte chodidla, vnímejte a zapojujte svaly plosky nohy, kdykoli je to možné.

Ruce:

  • Svým rukám dopřejte masáž a příjemné teplo.
  • Potom je vsedě na židli položte na podložku a nechte si vytvarovat mističku (klenbu ruky) v prodloužené ose zápěstí. Pokládejte pomalu třetí prst v ose předloktí a od něj pak první a druhý, čtvrtý a pátý. Minimální sílu vyvíjejte do konečků všech 5 prstů, aniž byste ztratili mističku v dlani. Stačí několik málo sekund, pozor na třes a křeč. Postupně se snažte přenést cvičení do běžného života a cvičebních poloh. Cvičení nelze provádět s dlouhými nehty.

 

  • autor: Mgr. Pavlína Pelíšková
  • znáte z GiB
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

Objednat předplatné