Jóga Zprávy 01. 06. 2020 PDF Tisk

Jak zmírnit dopad sociálního distancování v období „Covid“?

Po nelehké době, kdy většina z nás byla v nedobrovolném domácím „vězení“, nyní nastává nové období, které nám má pomoci co nejvíce zmírnit dopad doby koronavirové. Primární péče s osvědčenými metodami, které mají za cíl oslabit účinky sociálního distancování, zahrnuje především konzultace s odborníky, ale také jógu či taneční kurzy.

Jak zmírnit dopad sociálního distancování v období „Covid“?

Přestože byly výhody sociálního distancování za účelem omezení šíření viru dobře známy, nyní je třeba se soustředit na identifikaci a zmírnění dopadů těchto opatření na psychologické a duševní zdraví každého z nás.

Zkušenosti z předchozích pandemií ukázaly, že sociální izolace může mít negativní vliv na duševní zdraví lidí, včetně stresu, úzkosti či deprese. Nedostatek sociálních interakcí může také vést k osamělosti, která má rovněž nepříznivé účinky na duševní a fyzické zdraví, včetně předčasné smrti. Mezi nejvíce ohrožené části populace patří starší osoby a jedinci se základními sociálními podmínkami.

Pokyny doporučují, aby se primární péče zaměřila u pacientů hlavně na projevy osamělosti, deprese či úzkosti, které lze velmi snadno odhalit díky široce využívaným dotazníkům a nástrojům, což pomáhá aktivně vymezit nejrizikovější jednotlivce.

Jakmile jsou pacienti identifikováni, poradenství nabízí léčbu zahrnující i pomoc s běžnými každodenními činnostmi, rady ohledně péče o sebe sama, online podporu a doporučení na služby duševního zdraví nebo sekundární péči. Kromě případné léčby pomocí medikamentů je pacientům doporučována i jóga jako prostředek ke zklidnění mysli a uvolnění napětí pohybového aparátu. 

Cílem je především zajistit či navrátit pohodu, kterou jedinci ztratili v důsledku výrazných restrikcí. Autoři zdůrazňují, že činnosti, jako jsou cvičení či online cvičení, ale také malování, mohou všem pomoci a představují efektivní prostředek v prevenci různých nepříznivých stavů fyzického a duševního zdraví. Mezi další způsoby, které pomáhají, pak patří práce s myslí či meditace, která „čistí“ mysl a napomáhá tak k výraznému zklidnění.

Profesor Jon Friedland, zástupce ředitele na St George's, University of London, k tomu dodává: „Univerzita mobilizuje klinický, diagnostický a základní vědecký výzkum, abychom přispěli ke zmírnění dopadů po období spojeném s Covid-19.

Naším cílem je nejen zlepšit samotnou léčbu, ale celkově pomoci s navrácením pohody a klidu do života každého jedince. Vědci St George se rovněž zabývají výzkumem samotného viru a tím, jak na něj lidský imunitní systém reaguje, a na základě toho vyvíjejí vhodné imunoterapie a vakcíny.“

 

  • zpracovala: Valentina Lebová
  • zdroj:theguardian.com
  • foto: Shutterstock.com