BLESKOVĚ
Jóga Zprávy 22. 10. 2020 PDF Tisk

Jak zlepšit zdraví veteránů – pomůže jóga!

Bývalí vojáci se často potýkají s negativními dopady – ať už fyzickými či psychickými – prožitých událostí v rámci svého náročného povolání. S tím je nutné pracovat, aby si své zdraví udrželi co možná nejdéle. Je třeba zvolit ty správné terapie, aby se vyrovnali s traumaty, která během svého povolání získali.

Jak zlepšit zdraví veteránů – pomůže jóga!

Asi nikoho nepřekvapí, že mezi ty nejúčinnější terapie patří v tomto směru jóga, taiči a řízená meditace – aktivity vedoucí k významnému zlepšení zdravotního stavu veteránů, kterým se této péče dostává v rámci kompenzačního programu Veterans Health Administration.

„Naše studie ukázala, že meditace, taiči a jóga zlepšují celkové fyzické a duševní zdraví a snižují subjektivně vnímaný stres u osob, které se po určitou část svého života potýkaly s velkým psychickým vypětím a nadměrnou fyzickou zátěží,“ uvádí vedoucí studie Dr. A. Rani Elwy z VA Center for Healthcare Organisation and Implementation Research v nemocnici veteránů Edith Nourse Rogers Memorial Veterans Hospital v Bedfordu ve státě Massachusetts a docent na lékařské fakultě Warren Alpert na Brown University.

Výzkum dále prokázal, že spojením těchto tří terapií – jógy, taiči a meditace – lze skutečně výrazně ovlivnit celkové zdraví a zároveň pomoci vypořádat se s následky událostí, s kterými se bývalí vojáci musí potýkat. Nejde přitom pouze o zotavení jako takové, ale o celkový dopad na duševní zdraví a kompenzaci chronických onemocnění. Dr. Elwy provedl spolu se svými kolegy 12měsíční studii, která zkoumala vliv těchto terapií na zdraví a duševní pohodu 119 veteránů. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat a přinesly kýžené ovoce.

Mezi nejoblíbenější způsoby práce se svým tělem, a to jak po fyzické, tak po mentální stránce, patřila dle slov samotných veteránů jóga, které se v pravidelných intervalech účastnila téměř polovina z nich. Poté následovala meditace, akupunktura a taiči. Jóga souvisela s poklesem subjektivně vnímaného stresu. Taiči bylo spojeno se zlepšením celkového fungování fyzického a duševního zdraví, menší úrovní úzkosti a zvýšenou schopností účastnit se společenských rolí. Meditace byla také spojena se zlepšením fyzického zdraví a prací s myslí – zklidněním a zbavením se přebytečných myšlenek.

  • zpracovala: Valentina Lebová
  • fotografie: Shutterstock.com

Objednat předplatné