Ájurvéda 21. 09. 2022 PDF Tisk

Jak začlenit ájurvédu do života?

Každý z nás je nastavený individuálně, tudíž i způsob, jakým začít integrovat ájurvédskou moudrost do života, bude rozdílný.

Jak začlenit ájurvédu do života?

Velká skupina lidí přichází k ájurvédě přes jógu. Jóga je cesta mysli, která používá tělo jako nástroj, tudíž v určité fázi vyvstane na cestě jógy potřeba zaobírat se potřebami těla a přirozeně přijde do cesty ájurvéda. Mnoho lidí ji vyhledává ze začátku pro odpověď na otázku, jak se optimálně stravovat s ohledem na jejich konstituční nastavení a momentální stav. To je správná cesta, pokud ji člověk nepojme mechanicky a dogmaticky.

Mechanické pojetí znamená, že vnímáme pouze jeden přístup či cestu jako vhodnou, a tudíž ji musíme dodržovat, jinak bychom si ubližovali. Vzniká tím konflikt mezi myslí a instinktem těla, který nepřispívá k dotažení původního cíle zdraví a rovnováhy. Často v této souvislosti slýchávám vyhodnocení ájurvédských doporučení jako příliš omezující, kdy dotyčnému bylo řečeno, či si studiem vydedukoval, že například určitá potravina, kterou má rád, pro něj není vhodná. On jde nyní dál životem bez této potraviny s přesvědčením, že si pomáhá, přirozeně mu však hodně chybí. Zde je nutné rozeznávat návyk, chuť a opravdovou potřebu těla. Pokud se jedná o opravdovou potřebu těla, to, co člověk vnímá, je tím zásadním doporučením, které je třeba považovat za autoritu, a tudíž se jím řídit. Mělo by souhlasit s obecnou intelektuálně dosaženou znalostí, i když vše není aplikovatelné vždy na všechny, individuální rozdíly existují a ájurvéda je na nich dokonce založena. Z tohoto hlediska hledání jakýchkoliv obecně platných doporučení má jen velmi malý význam. Pokud jste na cestě jógy, přirozeně se bude zvyšovat vaše vnímavost, a tím pádem i šance, že budete rozeznávat, co je pro vás vhodné, a co nikoliv. Ať již vykročíte směrem k sobě skrze jógu, či ájurvédu, všichni na této cestě pokračují stejným směrem, a to hlouběji k sobě.

Věnujte se všem složkám svého života

Život můžeme rozložit ve své komplexnosti do čtyř základních oblastí, a to fyzické, mentální, emotivní a duchovní. Fyzická složka, ačkoliv uchopitelná a viditelná pro všechny, je stále předmětem nekonsensu, který s postupem doby dle mého názoru stoupá. Příčinou je hledání jednoduché odpovědi, která je obecně aplikovatelná na naši obecně totožnou podstatu, kterou bychom rádi uplatňovali individuálně. Složitá věta, ještě složitější realita. Znamená v podstatě, že každý musí hledat, co mu vyhovuje, naučit se rozumět tomu, jak odčítat žádoucí stav od nežádoucího, a vyhodnocovat podle toho, jak věci fungují. Jinými slovy, optimální výživa není pouze vhodné složení vitaminů, kalorií, bílkovin a tuků, ale ve výsledku energie živosti, která dává radost a chuť do každodenního žití.

Mnoho lidí, kteří se stravují až vědecky dokonale, nakonec končí sice s precisním, designérsky provedeným individuálním přístupem, který jim ve výsledku dává to, co zažívá většina lidí, a to je únava, apatie a částečná skepse. Mentální parametry jsou již takto zadané – jasné, čisté vnímání reality a vyhodnocování vjemů na základě jejich důležitosti a opravdovosti. Optimální mentální funkce se tak pozná nikoliv tím, že se člověk hodně naučil z knížek, ale že správně vyhodnocuje životní zkušenost, neopakuje ty samé chyby, raději dělá nové, originální, a z nich se opět učí.

Snad největší problém dělá v dnešní době emotivní sféra. Buďto se snažíme emoce potlačit a daří se nám to například pomocí racionalizace, nebo s nimi neumíme zacházet a ony kontrolují nás, nebo si nejsme vědomi toho, co cítíme, a pak nemáme šanci, abychom je používali záměrně a cíleně, či se jimi dokonce nechali vést jako směrodatným faktorem. Ve všech případech se jedná o obrovskou sílu (to platí pro strach, hněv, entusiasmus či smutek), která pokud není řízena, sama působí ve fyzickém těle a kromě psychosomatických onemocnění se stává neřízenou střelou, která nás překvapí při nejméně očekávaných okolnostech.

Poslední, duchovní aspekt, ač nejméně vnímaný, hmatatelný a uznávaný, je podle jógy a ájurvédy nejdůležitější. Duchovní neznamená, že jsme vyznavači nějakých esoterických přístupů. Duchovní znamená, že vnímáme věci v jejich řádu a přirozenosti, a žijeme podle toho. Je mnoho lidí, kteří nikdy nenavštívili jediný sebevzdělávací seminář či nepřečetli jedinou duchovní knihu, a přesto jejich život je moudrý, tichý a efektivní právě ve své moudrosti a tichosti. Žijí svoji přirozenost, aniž by o všem hluboce přemýšleli, a žijí stejně jako ti, kteří se lopotně dopracovali ke stejnému přístupu přes cestu mnohaletého studia a snažení. Vnímání a přístup k józe a ájurvédě, který není založený na těchto přirozených principech a řádu, je mechanickou záležitostí, která ale mimořádně překvapivě funguje i tak. A to je jedna z úžasných přirozených vlastností těchto nesmrtelných disciplín – bez ohledu jak a proč je aplikujeme, vždy si z nich odneseme něco přínosného, co přispívá k dobru v našich životech. A když bude v našich životech převládat dobro, bude převládat i v životech lidí kolem, a to je nejvíce, co můžeme udělat pro naše lidské společenství.

Na závěr...čemu se věnovat? Krátké shrnutí, jak zařadit ájurvédu do běžného života. 

Jógová praxe

Existuje mnoho přístupů a stylů jógové praxe, je proto dobré a nutné vyzkoušet jich několik, než najdete ten pravý. I ten se časem může změnit podle toho, jak se změníme my a naše potřeby. Jóga není mechanické fyzické cvičení, ale koordinace dechu a pozornosti. Taková praxe vede k prohlubování uvolnění a vnímání sama sebe a těla, a je tudíž tou správnou cestou. Zvažte proto, zda vám vaše cesta přináší tyto plody, pokud ne, tak hledejte cestu nikoliv jinou, ale hlubší.

Denní režim

Bez pravidelného denního režimu a vhodné výživy nám utíká energie, což je právě to, co potřebujeme k životu. Pravidelný vydatný, ve většině případů vařený, teplý oběd je základem podpory fyzického těla, včasné ukládání se ke spánku je zase dobrá podpora nervové energie. Dbejte na rovnováhu mezi úsilím a odpočinkem, a to jak v práci, tak ve volném čase či jógové praxi.

Výživa

Při hledání optimální výživy mějte na paměti, že nejdůležitějším faktorem je trávicí oheň. Ten se projevuje pravidelným silným hladem, zdravým vyměšováním a úplnou přeměnou jídla v živiny, tudíž energii těla a mysli. Zaměřte se na sílu trávicího systému více než na to, které jednotlivé potraviny jsou vhodné. Pravidelnost, soustředěnost a klid při jídle je důležitější než zdravé jídlo snězené v chvatu, ve stoje, či dokonce při chůzi.

Životní energie

Připomeňte si, proč se zaobíráte sami sebou, provádíte jógovou praxi či se věnujete zdravému životnímu stylu. Vaším cílem je dobře se cítit, dobře fungovat a cítit se díky tomu ještě lépe. Na to je třeba dostatek energie, která má v sobě živost a uvolněnost. Vše, co děláte, jógovou praxí počínaje, zdravou výživou či pracovním nasazením konče, tudíž musí nakonec přinést žádoucí plody: tichou radost, hlubokou uvolněnost, která vnímá život jako příležitost pro tvořivost a poznávání. Nechť k tomu přispívá vaše jógová praxe, jógové společenství a tato slova.

Objednat předplatné