Technika cvičení 24. 11. 2022 PDF Tisk

Jak vlastně vypadá dokonalá ásana?

Zdá se, že jóga a její moderní propagace je dokonalost sama. Celý život směrujeme k dokonalosti, jdeme cestou necestou a snažíme se neustále něco dokázat, jako bychom chtěli něco vyhrát. Co chceme vyhrát? Sázku do loterie? Vytvoří nám to úsměv? Možná ano, ale štěstí si za to nekoupíme.

Jak vlastně vypadá dokonalá ásana?

 „Vzpomínky jsou jako obraz, který jsme malovali k dokonalosti.“

Dokonalá ásana, dokonalá pozice, dokonalý život. Jak jednoduché?

Dokonalost je iluzí, za kterou neustále spěcháme, až zapomínáme na krásu a jednoduchost každodenní chvíle. Přítomnost – dokonalost.

V józe je to podobné. Jóga je očistou duše a její praktikování rozhodně není o dokonalosti. Dokonalost à la perfekcionalismus tvoří moderní společnost. Je přeci jednodušší soukat se do trikotů a tvořit vábivé fotografie ladných pozic než vnímat opravdovou hloubku jejího učení. Jóga nám pomáhá k pružnějšímu tělu a proudícímu bytí. Dokonalostí je jóga samotná, protože je léčivá. Klademe-li důraz na dech a výdrž v pozicích, její přesah poté můžeme vnímat jako dokonalost. Celý komplexní systém, tak jak byl stvořen, je dokonalým. Jednotlivé pozice nám mohou ukazovat různé archetypy vlastností a mezi ně patří také dokonalost. Začneme-li na dokonalosti lpět, jóga nám ukáže, jak to s ní opravdu je. Je uměním v pozici vydržet, do této fáze je třeba se dopracovat pravidelností, poté si můžeme dovolit v pozici setrvat. V setrvání pomáhá dech, pokud je dokonalou pozicí výdrž, je dokonalým nástrojem dech. Dech je počátek, nádech a výdech. Když praktikujeme delší čas, vnímáme hlouběji, jak je dech blahodárný.

Každá praxe, začíná-li vědomým nádechem a výdechem, je blahodárná a dokonalá.

Dokonalou je každá ásana. Jako bytost dokonalá od počátku. Perfekcionalismus, kterým moderní jóga a život samotný trpí, nás přivádí do křeče.

Jóga je cestou uvolnění. Dokonalou ásanou je ta, ve které mohu relaxovat. Dokonalostí je přítomný okamžik, kdy si mohu uvědomit nádech a výdech. Vnitřní prožitek sebe sama, v plném prožitku vědomí. To je dokonalost, která tu je a byla vždy. Vědomí přichází a v běhu za dokonalostí nám je dokonalost skryta. Jóga je dokonalá.

Během putování životem stojíme tváří v tvář příběhům, které jsou fascinující.

Chudí, bohatí, slavní, méně slavní, cestovatelé, badatelé, hudebníci, inspirátoři, průkopníci, obchodníci. Každá z těchto bytostí žije svůj příběh v nejlepší vizi prožívání cesty k dokonalosti. Dokonalost není dosažení cíle. Dokonalost je vědomí cesty samotné. Umělec je duše probuzená a tvoří. Tvorba má dokonalou povahu. Nelimituje, nezastavuje, needituje, pouze JE. Tvorba díla je dokonalou symfonií bytí. Tvorba je zde malba, píseň, meditace, performance všeho typu. Kreativita a její tok je dokonalou součástí bytí. Každé bytí v sobě tuto schopnost má. Bez specifických talentů. Jen je třeba ji v sobě probudit. Tímto tokem, kde rozum odchází a srdce se probouzí, může být vaření, sdílení, tvoření z hlíny, tanec, hudba, zrovna tak i jóga a její předávání. Cesta duše, která je dokonalou sama o sobě… Jsme-li schopni se zastavit, dýchat a prožívat teď a tady. Vnímáme-li sami sebe, jsme si vědomi sami sebe, jsme dokonalostí samotnou. Dokonalostí je cesta, ne cíl. Protože cesta je cíl. Dokážeme-li vnímat cestu a věřit v proces cesty samotné, být přítomností v přítomnosti, dechem s dechem, meditací v meditaci, vnímáme-li svou duši, jsme dokonalostí samotnou. V pozici na podložce i mimo ni.

  • autorka: Kateřina Kostková
  • @kace.yogaforlife
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné