BLESKOVĚ
Žijte jógu blog 30. 09. 2022 PDF Tisk

Jak tu jógu žít?

Pravidelným cvičením powerjógy trénujete svoji vytrvalost, respektujte, že každý den je jiný (jednou to jde, podruhé to nejde). Pravidelnost ve cvičení powerjógy vás učí přijímat situace takové, jaké jsou.

Jak tu jógu žít?

V začátku powerjógy (před 21 lety) jsem byl mladý a mládí je většinou divoké, rychlé a proměnlivé. Zajímalo mě pouze tělo, pozornost k vnějšímu světu a podívat se do sebe mě přirozeně nenapadalo. Chtěl jsem vytrénovat tělo, aby mu slušelo oblečení, zpotit ho, aby v něm vzniknul dobrý pocit z pěkných a pružných svalů. Byla to jízda, spontánnost, která mě unášela dál a dál. Byla to moje motivace!

Až po určitém čase jsem se dokázal zastavit, uvolnit se ve cvičení pozic a byl schopný pochopit, že vypnout a zastavit se, je důležité pro následné kroky, pro rozvoj a posun vpřed. V jógové praxi jsem zpomalil a začal si užívat krátkých zastavení v pozicích, které pak byly opět rozpohybovány v krátkých sestavách až do dalšího zastavení.

Tělo bylo saturované jógovým pohybem, mysl byla tvarována a pročišťována a pozornosti se dařilo být více uvnitř, než neustále v okolním světě. 

V mysli jsem však stále měl přítomno tolik myšlenek a blbostí. Tolik informací bylo v hlavě. Jedna proudila vedle druhé, a když odešla, přišla nová. Byl to stálý koloběh myšlenek, vzpomínek, emocí a pocitů. Aby se tato “tenze” uvolnila, podnikal jsem různé výlety k relaxačním technikám jógy a tak jsem objevil i jóga nidru - vědomý spánek, jako systém hluboké řízené relaxace.

Pravidelným cvičením powerjógy je výborné pro zlepšení fyzické kondice, ale nejenom jí. Vznikaly mezery a větší časová prodleva mezi množstvím myšlenek. Zkoušel pracovat s myslí a můj cíl byla technika “nechat být”. Pravidelnou praxí se začalo dařit - nechat plynout, ale vždy, když jsem si uvědomil, že to jde, přišla zkouška, která mi "uťala hřebínek". Ta cesta, ty pokusy jsou však důležitější než samotný výsledek.

A to se mi líbí na powerjóze. Nechává prostor každému! Umožňuje každému buď jen cvičit a trénovat tělo, nebo otevírá okénko do dalších tajemství, která mohou být objevována a zkoumána. Toto je má cesta a je dobré pamatovat, že jóga není univerzální cesta pro každého - jedinečná a nenahraditelná. Někdo rád běhá, hraje golf, karty, chodí se psem venku, jde na pivo, do kina, nebo dělá své koníčky a práci…a vnímá to vše stejné jako já - když říkám, že powerjóga je mým pomocníkem v životě.

Tak to je a ta různost cest, ať už na úrovni cvičebních, relaxačních, meditačních filozofických, duchovních, stravovacích systémů, je obohacující pro tolik lidi, kolik jich existuje. Každý má svou schopnost chápat, komunikovat, pohybovat se a třeba pracovat na svém seberozvoji. Pro dva lidi vedle sebe, natož pro všechny, není cesty jediné a totožné.

Většina z vás mi asi dá za pravdu, že sebemenší setkání s powerjógou, nebo jógou, pozitivně ovlivňuje chování každého z nás. Člověk na sobě cítí změnu, a i když má například mnoho práce, řeší každodenní situace a problémy, dokáže lépe zvládat tento nápor. V mnohosti a v chaosu se powerjógou dá najít řád a režim, které vedou k uvolnění a vnitřní spokojeností s věcmi tak, jak jsou. 

Pravidelným cvičením powerjógy trénujete svoji vytrvalost, respektujte, že každý den je jiný (jednou to jde, podruhé to nejde). Pravidelnost ve cvičení powerjógy vás učí přijímat situace takové, jaké jsou.

Jak tedy žít jógu?

 • Veďte si svůj meditační deník, protože díky němu se o sobě dozvíte víc.
 • Každý večer praktikujte rekapitulačně-očistnou meditaci.
 • Mějte svůj rituál ve formě jógové praxe.
 • Pravidelně provádějte pránájámu a meditaci.
 • Tvořte svou pozitivní mysl a pozitivní přístup k věcem, které se tak jevit nemusí.
 • Vytvořte si doma svůj oltář, kam přinášíte dary za komunikaci s něčím převyšujícím.

 • Trénujte odstup.
 • Chvalte se a odměňujte se.
 • Užívejte si spokojenost, ale také vystupte někdy z pohodlí a přijímejte nové výzvy. Nebojte se a poznejte je.
 • Trápí-li vás něco nebo někdo, změňte to.
 • Starejte se o rodinu a své blízké.
 • Dopřejte si občas čas o samotě a bez povinností.
 • Pobývejte v přírodě.

Pěstujte sebedisciplínu!

Pokaždé, když stojíte na podložce na své hodině jógy / powerjógy a právě cvičíte některého z bojovníků, buďte si vědomi své vnitřní síly. Zaměřte pozornost na jeden cíl a staňte se hrdinou. Každou chvíli se vám budou vynořovat nejrůznější problémy a překážky, které brání v cestě pravidelného cvičení. Jednou vás bolí hlava, jste unaveni z práce, musíte na schůzku, nebo jste jednoduše líní. Stále vás bude něco nahlodávat a nahlodávat. Nenechá vás vydechnout a stahuje vás na jinou cestu. Když ale vydržíte na cestě, pro kterou jste se rozhodli, a vytrváte, dokážete zvládnout vnitřní rozpory, které se v člověku přirozeně projevují. Věřte svému vnitřnímu rozhodnutí, které jste učinili, a nepodléhejte vnitřním hlasům, které vás chtějí svést na „pohodlnější“ cestu, cestu pohodlí, kdy jdete vydlážděnou cestou a překážkám se vyhýbáte a bojíte se jich.

Řešte svůj strach, protože on brání v růstu.

Můj tip pro práci se strachem: Kniha Žijte jógu 2 - Hledání harmonie, kde se této problematice rozsáhle věnuji.

Věřte si a motivujte se!

Věřte sobě samým! Rozhodli jste se jít vlastní cestou (což je vždy těžší), a tak se nevzdávejte! Veďte si svůj deníček, do kterého si hned na začátku zapište, jak jste se cítili, když jste se pro vlastní cestu rozhodli. Kdykoliv vás přepadnou chmury, otevřete svůj deníček a namotivujte se opět k udržení své cesty. I malý pokrok je velký úspěch.

Mnoho lidí se vydává na cestu a jelikož jsou pohodlní a jejich předsevzetí nebylo „vnitřně prožito - “pravdivé“, cesty se vzdávají a vydávají se na pohodlnou cestu omluv, výmluv, znechucení a vnitřního pohrdání. To je proces, který je také správný. Prostě je to takové vyčkávání. Ale rozhodnete-li se se sebou něco udělat, tak na tom cíleně pracujte. Když se člověk drží svých vnitřních zásad, má své rituály a pravidla, ví, kterým směrem jde. To ho udržuje na cestě. Takto sebedisciplinovaný člověk se stává silným.

Můj tip pro práci na sebedůvěře: postavte se do bojovníka 1. Hrdě zvedněte hrudník, spojte paže nad hlavou a hleďte za obzor, nebo k nim. Staňte se bojovníkem a porazte v sobě strach, váhání a nedůvěru. Jste jedinečný tvor a tak projevte svou sílu jít a neuhýbat, i když překážky přicházejí. To jsou jen pomocníci na cestě, abychom si vážili sami sebe a naučili se s důvěrou i vírou jít vpřed. Víra - udržuje na cestě.

Věřte v cíl.

Věřte svému rozhodnutí a neočekávejte urputně výsledek. Nechte mu prostor, vzduch, aby se mohl stát, a podporujte ho svojí pozorností pravidelně k němu stáčenou!

Víra, že cíl je uskutečnitelný, provázená pravidelnými vizualizacemi a meditacemi o cíli, pomáhá člověku udržet se na cestě.

Buďte v plynutí.

Uvolněte se a jděte krok za krokem cestou, která má v sobě i trny. Trny jsou však vhodným upozorněním, aby člověk nezpychnul a uvědomoval si stále své vnitřní zdroje síly a především… pokoru.

Tvořte rituály.

Pravidelnost, řád a rituály pomáhají v cestě za cílem.

Užívejte si svou dokonalost!

Jste jedinečný tvor. Dokonale seřízený jedinec, který funguje v celku Vesmíru. Nic dokonalejšího, než vaše tělo a mozek nebylo sestrojeno. Važte si toho.

Přemýšleli jste někdy o tom, jak je to vůbec možné? Že existuje tak něco dokonalého - člověk? Nehovořím nyní o jeho rozumu, ale o fungování těla a mysli v závislosti na řídící složce - mozku, který jakoby byl u všech lidí bez rozdílu barvy, tvaru, postavy, sexuální orientace - podobně seřízen.

Nebylo-li ve vývoji nějakých genetických problémů, tak se všichni naučili postupně chodit, chovat se v situacích. Těla všech, podobným způsobem fungují. No není to zázrak?

Existuje něco víc, co nás přesahuje a dává nám podklady pro fungování?

Jsou to jen otázky, které často v sobě řeším, ale tyto otázky jsou velice důležité pro uvědomění si své jedinečnosti, dokonalosti a současně nalezení pokory před touto vyšší dokonalostí.

Při studiu jógy jsem četl jeden verš, citát v Bhagavadgítě, bibli hinduismu, který mi poskytuje útěchu a jistotu v prostoru:

Jsem zlatá šnůra na níž jako perly jsou navlečeny všechny světy, a všechny životy. Jsem věčné sémě kvetoucí ve všechny bytostech. Jsem tajemství mezi tajemstvími. Jsem mlčení, za hlukem všech skutečností”.

Buďte vděční!

Jste v životě vděční? Vnímejte své pocity při položení si této otázky. Prožijte je a ideálně, když si své odpovědi zapíšete.

Můj tip: Zapisujte si, ideálně, každý den svůj vděk.

Přijměte své pozitivní myšlenky, ztotožnění se s nimi. Tvořte sankalpy (intuitivně vzniknuvší přání), která otevírají cestu a bránu s uskutečnění. Pěstujte tím svého ducha a jakmile dojde k prolnutí s vnitřní intuicí a ke ztotožnění, pociťte vnitřní napojení, odevzdání se k něčemu převyšujícímu, co utváří vaše kroky. Buďte spokojení, že jste.

Jsme všeho součástí, a to nás vyživuje. To nás činí pokornými a oddanými jednotě. To nám odpovídá na otázky vztahu “já” - individualita a vše, co nás obklopuje.

Naše cesta je ovlivněna tím, jak myslíme a jak myslíme, to tvoří naši budoucnost. Proto nabídka základní praxe sebepoznání - jama a nijama, je dar. Je to návod, co se sebou, když okolo vás je divočina.

TIP: seberozvojový seminář Jóga jako (SELF) terapie, který proběhne již 15.-16.10.2022 v Praze. 

Objednat předplatné