Pránájáma a dech 09. 11. 2022 PDF Tisk

Jak prodýchat koleno?

Nádech je povahy aktivní, při nádechu se zapojují a aktivují svaly k boji, k pohybu samotnému. S výdechem se svaly uvolňují, s výdechem klesáme v pátek po práci do gauče a doslova si oddychneme. S výdechem se uvolňuje hlubší vrstva nás samotných.

Jak prodýchat koleno?

„Dýchejte. Prodýchejte prostor kolem kyčelních kloubů...“ zní slova lektorky a postarší pán v předklonu z pozice motýla vyprskne smíchy. Nebo spíše vzteky? Jak si mám asi tak prodýchat kyčle? Co to proboha říká? Zbláznila se? – útočí jeho myšlenkový hurikán na lektorku. Za několik chvil celá skupinka jógujících přejde do další pozice, do pozice polovičního předklonu a doprovázející pokyny lektorky se rozezní malým sálem: „Zaměřte se na zadní linii svého těla a prodýchejte ji.“ To už je na onoho muže příliš a s kroutící hlavou se na znamení nesouhlasu zvedá a za rázného dusotu odchází.

I takto může vypadat setkání s jógou či s lektorem prohlubující naší vědomou práci a soustředěnost na dech. Co ale znamená ono prodýchání, o kterém můžeme slyšet na lekcích jógy poměrně často? Je to pouhá mantra lektorů, anebo je za tím ukryt hlubší význam? A pokud ano, jak si mám prodýchat například pouze pravou stranu trupu v úklonu v pozici trojúhelníku?

Dech se skládá ze dvou, navzájem se doplňujících, polarit. Jako jin a jang. Jako světlo a tma. Jako den a noc. Jedno nemůže být bez druhého. Vlastně jedno bez druhého neexistuje. Existence dechu, a tedy života samého, je závislá na nádechu a výdechu. Nádech je aspekt mužské energie, aktivity, připravenosti a přijímání. Výdech je aspekt ženské energie, pasivity, klidu, rozjímání a odevzdávání.

Osobní setkání s dechem

Lidé často pochopí to, co se jim někdo snaží říci, až s vlastní zkušeností a prožitkem. Stejně tomu tak bylo i s jedním z mých klientů. Již v první lekci jsme se pustili do bližšího seznámení se a zvědomění dechu. Popisovala jsem rozdíl mezi nádechem a výdechem a jejich vliv na náš nervový systém. Nádech podporuje sympatikus, větev autonomního nervového systému (ANS) zodpovědnou za aktivitu, boj či útěk a výdech podporuje parasympatikus s rolí opačnou. Muž byl v neustálém stresu, jak tomu je u mnoha lidí dnešní doby, a tak jsme jeho pozornost věnovali výdechu, který nás zklidňuje. Po lekci myšlenka vlivu dechu na nervovou soustavu stále nebyla dostatečně jasná, a tak jsme se domluvili na pokračování.

Další týden, jen co jsem vešla za dveře jeho bytu na další individuální lekci, se muž smál od ucha k uchu. „Už to celé chápu!“ hlásal rozjařeně. „Naposledy jste si tady zapomněla šálu. Má žena přišla domů, a když ji spatřila na barové stoličce, zhluboka a bojovně se nadechla, zadržela dech, pár sekund nedýchala a brunátněla,“ popisoval, a přitom předvedl hluboký nádech a zádrž dechu, kdy se zdál větším, jako kohout, který se naparuje. Když úlevně vydechl, dodal: „A když si uvědomila, že jste tu byla vy, náhle vydechla, zkřivený výraz zmizel, ramena poklesla, celá se uvolnila a usmála se.“

Dech v hlavních rolích

Praxe jógy je doprovázená dechem hned z několika důvodu. Dech jako předmět koncentrace. Dech jako most spojující tělo a mysl, mysl a ducha. A v neposlední řadě dech jako transport životní energie nazývající se v jogínské terminologii prána.

Pokud dojdeme do pozice, ásany a v pozici podle definice sthira sukham ásanam, tedy že pozice má být stabilní a příjemná, setrváváme, to jediné, co nám zbývá, je onen dech. Pokud se dokážeme koncentrovat na dech, naše mysl se utiší a my můžeme potichu pozorovat propojení těla a mysli. Náhle je přítomná nejen fyzická hmota, kterou můžeme cítit opřenou o podložku pod námi, ale dech nás zavádí do přítomnosti, kdy se stává mysl tišší. Pokud zjemníme své vnímání, můžeme pracovat se svou pránou, energií a směřovat ji tam, kam potřebujeme.

Ztuhlé kyčle a napjaté hamstringy

Ano, můžou být překážkou v uvolněném dechu a příjemném prožitku přítomnosti. V tu chvíli lektor přistupuje s nabídkou – prodýchejte napětí a pozorujte, jak se ono napětí rozpouští s každým výdechem.

Nádech je povahy aktivní, při nádechu se zapojují a aktivují svaly k boji, k pohybu samotnému. S výdechem se svaly uvolňují, s výdechem klesáme v pátek po práci do gauče a doslova si oddychneme. S výdechem se uvolňuje hlubší vrstva nás samotných. Pokud vědomě použijeme dech, tedy nádech a výdech v pozici, můžeme okusit prožitek napětí a uvolnění. Můžeme uvolnit i ztuhlé hamstringy. Můžeme cokoliv.

Kam směřujeme pozornost, tam směřujeme energii

Protože tam, kam směřujeme svou pozornost, tam směřujeme energii a dech, můžeme dýchat jakoukoliv částí svého těla. A k tomu nám dopomáhá pouhá soustředěnost. Pozorností a prodýcháváním docílíme uvolnění v dané oblasti od fyzického a emočního napětí a probouzíme život v oné oblasti. S nádechem přinášíme něco nového a pozitivního a s výdechem něco starého a bolestivého rozpouštíme.

Vyzkoušejte…

Zkuste na chvilku zavřít oči a posadit se do pohodlné pozice nebo se položte na záda. Zkuste vnitřním zrakem projít celé tělo od samotného spodku vzhůru. Zkuste najít někde v těle prostor, kde pociťujete napětí či bolest. Pokud jej najdete a věřím, že jej máme každý, soustřeďte se s nádechem na ono místo s představou, jak se nádech rozšiřuje a z místa nasává vše to, co bolí. S výdechem vše, co jste nabrali, vypusťte. Pokračujte tak dlouho, než ucítíte značnou úlevu. Poté zkuste ve svém těle najít místo, kde se cítíte dobře. Věřím, že i takové místo máme všichni. Stejná představa. S nádechem jej naberme a s výdechem necháme rozprostřít po celém těle. Prodýchejte jej. Dýchejte a užívejte si to, že dýcháte. Užívejte si hru s vlastním dechem.

 

Objednat předplatné