Jóga Zprávy 20. 01. 2020 PDF Tisk

Jak pomáhá jóga s vitalitou našeho mozku?

Vědci vědí již celá desetiletí, že aerobní cvičení posiluje mozek a přispívá k růstu nových neuronů, ale jen málo studií zkoumalo, jestli je jóga také schopná ovlivnit mozek jako takový...

Jak pomáhá jóga s vitalitou našeho mozku?

Poslední výzkumy ukazují, že jóga zlepšuje mnoho stejných mozkových struktur a funkcí, které těží z aerobního cvičení. Recenze publikovaná v časopise Brain Plasticity pojednává o 11 studiích zaměřených na vztah mezi jógovou praxí a zdravím mozku. Pět studií zapojilo jednotlivce bez předchozí zkušenosti s jógovou praxí do jedné nebo více jógových lekcí týdně po dobu 10–24 týdnů a srovnávalo zdraví mozku na začátku a na konci intervence. Další studie měřily mozkové rozdíly mezi jednotlivci, kteří pravidelně cvičí jógu, a těmi, kteří ji necvičí.

Každá ze studií používala techniky zobrazování mozku, jako je MRI, funkční MRI nebo jednofotonová počítačová tomografie. Všechny studie zvolily hathajógu, která zahrnuje pohyby těla, meditace a dechová cvičení.

„Z těchto 11 studií jsme zaznamenali, že pravidelnou praxí jógy se určité oblasti mozku staly více aktivními a překvapivě se tyto výsledky nelišily od těch, kterých jsme dosáhli běžným aerobním tréninkem,“ řekla kinezioložka University of Illinois a profesorka komunitního zdraví Neha Gothe, která vedla výzkum s profesorkou psychologie na Wayne State University Jessikou Damoiseaux.

„Vidíme například nárůst objemu hipokampu v důsledku pravidelné jógové praxe,“ poznamenává Gothe. Mnoho studií zaměřených na účinky aerobního cvičení na mozek prokázalo podobné zvýšení velikosti hipokampu v průběhu času.

„Hipokampus se podílí na funkci paměti a je známo, že se s věkem zmenšuje,“ vysvětluje Gothe. „Je to také struktura, která je prvotně postižena demencí a Alzheimerovou chorobou.“

„Ačkoli je mnoho studií průzkumných a neprůkazných, výzkum poukazuje na další důležité změny mozku spojené s pravidelnou jógovou praxí,“ dodává Damoiseaux. Amygdala, struktura mozku, která přispívá k emoční regulaci, má tendenci být větší u praktikujících jógy než u jejich vrstevníků, kteří jógu nepraktikují.

 

  • připravila: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné