Cvičební sestavy 16. 09. 2018 PDF Tisk

Jak nevyhořet

Syndrom vyhoření (burnout syndrom) je již poměrně známým pojmem nejen v odborných kruzích, ale také u široké veřejnosti. Málokdo už ale ví, že toto onemocnění může mít příčiny nejen v práci, ale také v rodině nebo v partnerském soužití.

Jak nevyhořet

Termín syndrom vyhoření se poprvé objevil v 70. letech minulého století. Tehdy byl pozorován u zdravotních sester v hospicích. Jedná se o chronické onemocnění, to znamená, že počátky můžeme hledat ve stresu chronickém – dlouhotrvajícím a táhnoucím se nepříjemném tlaku nebo stavu napětí.

Multidimenzionální projevy

Cítíte se v práci dlouhodobě vysílení a tělesně vyčerpaní? Trápí vás vleklá únava? Trpíte nechutenstvím nebo se naopak přejídáte? To vše a mnoho dalšího patří mezi příznaky syndromu vyhoření. Burnout syndrom má totiž sáhodlouhý výčet příznaků na více úrovních lidské osobnosti. K jeho fyzickým projevům patří také bolesti hlavy nebo problémy s nespavostí. Na úrovni emocí jsou to pak pocity beznaděje, úzkosti, depresivní sklony, někdy dokonce myšlenky na sebevraždu. Co se týče duševní úrovně, zde se syndrom vyhoření projevuje sníženým sebehodnocením, až negativním nazíráním nejen na sebe sama, ale také na druhé lidi a v neposlední řadě i na práci.

Jak předcházet syndromu vyhoření?

Syndromu vyhoření lze úspěšně předcházet, budete-li se řídit jednoduchými radami. Jednou z účinných zbraní vám může být změna pohledu na problémy. Někdy stačí pokusit se na starosti podívat z jiného úhlu a hned se vám uleví. Zkuste problémy chápat jako výzvu, která napomáhá vašemu růstu.

Nezapomínejte na koníčky. Ty jsou někdy to poslední, co nám v životě zbývá. Zájmy jako sport, umělecké činnosti nebo i péče o zahrádku jsou pro naši hlavu velmi očišťující. Chodíte na hodiny jógy? Výborně, jógu můžete chápat jako komplexní balíček psychohygieny. Nezapomeňte, že toto doporučení neplatí pro negativní zájmy, jako je alkohol. Tomu se naopak vyhýbejte velkým obloukem.

Pokud vás dlouhodobě trápí zaměstnání, zkuste se oprostit od pracovních problémů tím, že je nebudete vnímat jako tak skličující. Co vám pomůže uvědomit si, že existují větší starosti, než je vaše práce? Historická knížka? Zkuste cestovat, poznat, že vaše práce není středem vesmíru a život jde dál i za předpokladu, že se vám něco nepodařilo.

Pokud máte dobře fungující vztahy mimo profesi, jen dobře pro vás. Už jen to, že se vypovídáte kamarádce nebo kamarádovi, partnerovi, manželovi, rodičům… má velký účinek pro duši. Přinese vám úlevu a uvolní pocity tenze. Vaši nejbližší jsou vám velkými pomocníky právě proto, že vás přijímají takové, jací jste, a že jsou ochotni vyslechnout si vaše trápení.

 

Jógové pozice pro duševní hygienu

Pozice dítěte v roznožení

Výchozí pozice – kočka: dosedneme na paty, kolena rozšíříme na šířku podložky.  Břichem dolehneme mezi stehna, hrudník necháme klesnout k zemi. Paže vedeme za hlavou. Čelo odložíme na podložku. Zůstáváme 30 sekund až 1 minutu.

Nízký výpad

Výchozí pozice – kočka: pravým chodidlem dokročíme mezi dlaně. Chodidlo míří kolmo vzhůru. Zvedneme trup, otevřeme hrudník, vzpažíme. S výdechem přecházíme pánví do jemného výpadu. Střed těla je zpevněný, ramena uvolněná. Hlídáme si pravé koleno, aby nevybočovalo do strany. Zůstáváme 30 sekund až 1 minutu. Opakujeme na druhou stranu.

Nízký výpad v rotaci

Výchozí pozice – nízký výpad: spojíme dlaně před hrudníkem. Prodloužíme páteř od kořene ke koruně. Položíme si levý loket z vnější strany pravého stehna a rotujeme páteří doleva. S každým nádechem prodlužujeme páteř, s každým výdechem prohlubujeme rotaci. Zůstáváme 30 sekund až 1 minutu. Opakujeme na druhou stranu.

Hluboký předklon v roznožení

Výchozí pozice – hora: roznožíme na šířku upažení a chodidla vytočíme kolmo. S nádechem prodloužíme páteř a s rovnými zády klesáme do předklonu. Srovnáme trup se zemí, položíme si konečky prstů pod ramena. Jemně zatlačíme vnější hrany chodidel do země, s nádechem se ještě jednou prodloužíme v páteři a s výdechem pokračujeme trupem k dolním končetinám, kam až nás tělo pustí. Jakmile cítíme maximum, uvolníme trup, krk i hlavu. Setrváme 30 sekund až 1 minutu.

Viparita karaní

Připravíme si složenou podložku nebo deku, sedneme si na ni a zároveň pánví co nejblíže ke stěně a lehneme si na záda. Opřeme nohy o stěnu a chodidla vytočíme kolmo vzhůru. Přiblížíme se pánví co nejblíže ke stěně. Paže srovnáme do „svíčky“ – lokty svírají pravý úhel. Zůstáváme 5 až 10 minut.

Orlí paže

Výchozí pozice – sed na patách: předpažíme a dlaně vytočíme vzhůru. Pravou paži položíme křížem přes levou, pokrčíme paže a spojíme dlaně. Pokud se nám nepodaří spojit dlaně, chytneme se za pravý palec nebo položíme překřížené paže na ramena. Opakujeme na druhou stranu.

Pozice mrtvoly

Dolehneme celým tělem na podložku. Pokrčíme kolena a spojíme chodidla se zemí. S nádechem nadzvedneme pánev a bedra od podložky a s výdechem odkládáme bedra obratel po obratli zpět na podložku. Jakmile dolehne kostrč, propneme nohy v kolenou a necháme chodidla padat do stran. Hlavu nadzvedneme malinko nad zem, bradu přiblížíme ke krční jamce a poté odkládáme  krční páteř směrem k podložce. Nakonec necháme dolehnout hlavu. Oči zůstávají zavřené, svaly celého těla uvolněné, pozorujeme dech. Zůstáváme 5 až 10 minut.

 

Objednat předplatné