BLESKOVĚ
Tradiční čínská medicína 23. 06. 2018 PDF Tisk

Jak na nás působí dlouhodobé emoce?

Emoce jsou nedílnou součástí našich životů. Vždyť právě city z nás dělají lidskou bytost. Přesto nás čas od času dokážou pořádně potrápit, a někdy až vykolejit z rovnováhy. Ti silnější a zkušenější takový výkyv ustojí. Spousta lidí se jimi však nechá pohltit a pak se potýká s psychosomatickými potížemi, problémy v rodině či práci...

Jak na nás působí dlouhodobé emoce?

Možná je to proto, že nás dnešní uspěchaná společnost neučí, jak s emocemi pracovat. Možná nám k tomu nedává dostatek prostoru nebo nás k tomu jednoduše nevede. Neumíme v nich hledat, neumíme je ventilovat, potlačujeme je nebo se jimi necháváme unést. Od řešení jejich příčiny dáváme ruce pryč, protože kolikrát nevíme, co dělat a kde začít.

Každý z nás se někdy rozčílí, rozpláče nebo podlehne strachu a obavám. Je to přirozené. Důležité je nenechat se jimi pohltit. Jakmile začne kterákoliv z emocí dominovat a přetrvávat příliš dlouho, pak už nemluvíme o emoci, ale o celkovém naladění našeho já. Právě v tento okamžik se z pohledu tradiční čínské medicíny začne emoce měnit do patologické nálady.Ty pomalu ale jistě narušují rovnováhu vnitřních orgánů a harmonii čchi a krve. Postupně tak ovládnou náš život a negativně ovlivní naše fyzické i psychické zdraví. Jinými slovy, stanou se patogenem v našem těle.

Roli zde hrají dlouhodobé emoce jak uvědomělé, tak potlačené. Tím, že se je pokusíme skrýt před druhými, nebo ještě hůř sami před sebou, problém nevyřešíme. Ba naopak. Je potřeba být si jejich přítomnosti vědom a najít vhodný způsob jejich eliminace, a především jejich příčiny. Lidem s vážnějšími problémy pak může čínská medicína pomoct například bylinkami nebo akupunkturou, avšak i ti se do budoucna musí naučit své city ovládnout a nenechat se jimi pohltit. Ne vždy je to jednoduché a často je to běh na dlouhou trať.

TČM popisuje vzájemný vztah mezi emocemi a orgány z hlediska pěti elementů. Je důležité vědět, že jejich propojení funguje obousměrně. To znamená, že trvalé emoce nejen rozvracejí rovnováhu přidruženého orgánu, ale i nerovnováha konkrétního orgánu se následně promítne na danou emoční úroveň. Jaké to tedy jsou a jak tyto patologické nálady ovlivňují vnitřní rovnováhu?

 

  1. ZÁDUMČIVOST = SLEZINA

Zádumčivost představuje neustálé obavy, přemítání, co by – kdyby, a utápění se v určitém bodu minulosti, nad nímž se nedaří jednoduše mávnout rukou. Patří sem stejně tak přílišná duševní práce. Tyto emoce zauzlovávají čchi a zároveň zraňují slezinu. Oslabená slezina se pak projevuje např. nechutenstvím, špatným zažíváním, nedostatkem energie, řidší stolicí či poruchou krvetvorby.

 

  1. SMUTEK = PLÍCE

Smutek, žal a lítost, které často vedou k vyhýbání se společnosti a preferenci samoty, z pohledu čínské medicíny spotřebovávají a vyčerpávají čchi. Postihují především plíce, jejichž oslabení se následně projevuje mírnou dušností, slabým hlasem, únavou, bledostí či pocitem tísně na hrudníku.

 

  1. HNĚV = JÁTRA

S játry se pojí vztek, snadná výbušnost hněvu, podrážděnost, frustrace i zášť. Pokud tyto emoce pociťujeme dlouhodobě, působí vzestup čchi. Vyjádřený hněv dá vzniku stoupajícímu jangu jater, nebo dokonce ohně jater. Potlačený vztek pak způsobí stagnaci čchi. Tyto emoce oslabují naše játra, což vede k řadě problémů. Pokud nás vztek přepadne v době jídla, negativně působí na žaludek. V takovém případě je lepší pochutnat si až poté, co se uklidníme.

 

  1. RADOST = SRDCE

Nelekejte se, mít radost ze života je samozřejmě zdravé a žádoucí! Emocí, která stimuluje a zvětšuje srdce a zpomaluje tok čchi, se zde myslí přílišné vzrušení a dychtivost, nezřízený entusiasmus či neustálý nemístný smích. Často se jedná o lidi, kteří dlouhodobě podněcují svou mysl stimulanty. Hlavními projevy srdečních syndromů, ke kterým tyto dlouhodobě působící emoce vedou, jsou vnímaný tlukot srdce, nespavost, duševní neklid nebo přílišná vzrušivost a hovornost.

 

  1. STRACH = LEDVINY

Poslední bod základního rozdělení spojuje ledviny s chronickým strachem, úzkostí, slabou vůlí či nejistotou. Patří sem však i náhlý úlek. Tyto emoce vyčerpávají esenci a obecně působí pokles čchi. Typickým příkladem je pomočování u dětí nebo únik moči či průjem u dospělých. Další projevy mohou zahrnovat bolest beder, hučení v uších, oslabený sluch, noční pocení atd.

Jakmile tedy cítíme, že nám emoce začínají přerůstat přes hlavu a trvají déle, než je zdrávo, věnujme větší pozornost tomu, co je jejich příčinou a jak je vybalancovat. Naše tělo a mysl jsou totiž propojené.

 

  • autor: Zuzana Košařová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné