BLESKOVĚ
Psyché&Duše 27. 03. 2021 PDF Tisk

Jak může negativní postoj k sobě sama ovlivnit náš život?

Způsob, jímž mluvíme sami se sebou, má velké dopady na náš charakter i na to, jak se chováme a jak se cítíme. Jak s tím může pomoci jóga?

Jak může negativní postoj k sobě sama ovlivnit náš život?

Samota může být někdy až moc hlučná. Zejména ve chvílích, kdy nám hučí v uších z přemíry negativních myšlenek a máme pocit, že se snad zblázníme, protože nedokážeme v klidu vydržet sami se sebou. Negativní myšlenky podněcují vztek nad tím, co nám někdo provedl, deprimují nás připomínáním toho, co nemůžeme ovlivnit, zapalují hněv nad krutostí nebo lhostejností ostatních. Dělají toho spoustu, jen jednu věc ne – v ničem nám nepomáhají. A nejhorší je, že někdy, i když si to třeba nechceme přiznat, se nám líbí topit se v sebelítosti, protože si myslíme, že nám dává právo chovat se tak, jak se chováme (ukřivděně), a cítit se tak, jak se cítíme (oslabeně, unaveně).

Co všechno může způsobit sebelítost
Negativní smýšlení ale nezůstává jen v naší hlavě, často překračuje hranice našeho vnitřního světa a vede k činům, jichž později litujeme. Může nás například povzbudit k odmítání lásky, náklonnosti, pomoci nebo aktivity, sounáležitosti, a tím může vést k zhroucení přátelských, partnerských i rodinných vztahů. A když se cítíme pod psa, může navodit zdání, že jsme jednali správně, protože jsme přeci ublížení, a tak máme právo na kompenzace, protože, jak se říká, účel světí prostředky. Jenže to je jen zdání, které nás ve skutečnosti uvrhává jen do větší a větší temnoty, kde je bolest ze sebepoznání tak veliká, že ji lze opět tlumit jen zdánlivě a opět a znovu pouze sebelítostí.

Destruktivní jistota v moři nejistot
Takže taková je síla, moc a nebezpečí negativního myšlení o sobě samém. Právě tady končí veškeré podceňování se, strach z poznání sebe sama, z odsouzení, prohry, nepochopení. Bohužel v mnoha případech, i když lidé tuší, jak destruktivní povahu má způsob, jímž sami se sebou hovoří, nejsou ochotní se jej pustit. Protože si myslí, že to je jejich jediná jistota – sice taková, která je stahuje dolů, která krade štěstí, protože znemožňuje soustředit se na dobré věci, která krade přítomnost tím, že nutí ustrnout v minulosti… ale pořád jistota. Jádrem problému je fakt, že se soustředíme na to, co je špatně, a to, čemu věnujeme pozornost, sílí.

To, čemu věnujeme pozornost, sílí
Pokud se negativní samomluvy chceme zbavit, musíme se vědomě rozhodnout, že budeme dávat pozornost tomu, co je dobré. A ono to časem začne sílit. Nebude to jednoduché a bude to vyžadovat mnoho soustředěné mravenčí práce a mnoho úsilí a vytrvalosti, rozhodně to ale bude stát za to. Svět, který změnou přístupu k sobě samému objevíme, bude barevnější, košatější, laskavější, přístupnější, světlejší a přátelštější. I když se může zdát pohodlnější setrvat se svými negacemi, protože zaměření pozornosti na pozitivno v podstatě znamená vystoupení z komfortní zóny, po všech stránkách vám to prospěje a umožní volně se nadechnout a žít plný a spokojený život. Jak s tím může pomoci jóga a jak byste se změnou přístupu k sobě samému mohli začít?

  • Uvědomte si své negativní myšlenky. Čím více času strávíte obhajobou svého práva být negativní a spílat ostatním, že nerozumí vaší bolesti, tím déle sami sobě bráníte v žití příjemnějšího a spokojenějšího života. Uvědomme si, že takové myšlenky nám neslouží, nepřinášejí nám radost, neposunují nás vpřed, prostě nás nutí stát na místě. Rozhodněme se potvrdit jejich přítomnost i destruktivitu a potom je pusťme pryč.
  • Připravte plán, jak negativní myšlenky nahrazovat neutrálními a potom i pozitivními. To samozřejmě neznamená, že se budete nutit k falešným pocitům pozitivity, kterým nevěříte. Mysl totiž odmítne vše, co podle ní není pravdivé. Pojďme na to od lesa: Naučme se nejprve od negativního přecházet k neutrálnímu. Může to být obrácení pozornosti na dech a dráhu, kterou v těle vykonává, nebo na báseň, píseň či modlitbu, kterou si budeme v mysli přeříkávat, a odvedeme tak pozornost od negativních myšlenek. Tím vším se učíme dávat pozornost tomu dobrému.
  • Pište. Sepište si seznam věcí, které máte rádi, které vás činí šťastnými, na které jste pyšní, díky nimž jste spokojení a šťastní. A nemáme samozřejmě na mysli materiální statky. Čeho si vážíte na sobě samém, za jaké vlastnosti se máte rádi a co na sobě obdivujete? Poté, co seznam napíšete, si jej přečtěte a dělejte to pravidelně, třeba každý večer. A přidávejte další body. Tak se postupně naučíte všímat si toho, co je dobré.
  • Buďte objektivní. Neztrácejte kontakt s realitou, neuzavírejte se ve svém vlastním světě, nenechte emoce, aby s vámi cloumaly, pěstujte s pomocí jógy nadhled. Přejděte k objektivitě a ptejte se sami sebe: Jaká jsou fakta o situaci? Jaký dopad bude mít mé rozhodnutí? Přechod od pohnutek k faktům, datům a objektivním hlediskům často snižuje riziko, že podlehneme negativním emocím.
  • Osvoboďte se. Díky práci s pozorností a dechem vás jóga postupně naučí osvobodit se od negativních emocí, které vás svazují neštěstím, a uvolní vás pro konání věcí, na kterých vám záleží a které vás těší – právě na ně se totiž naučíte zaměřovat pozornost. A ony budou díky tomu růst.

  • autorka: Kateřina Hájková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné