Jóga Zprávy 06. 08. 2020 PDF Tisk

Jak meditace posiluje mozek…

Způsoby, jakými přemýšlíme, a způsoby, jak vnímáme, jsou výsledkem našeho nejzákladnějšího hodnotového systému. Tento systém hodnot vzniká v dětství a vymezuje způsob, jakým vidíme svět, formuluje naše představy toho, co je pro nás možné, a ovlivňuje naše činy a prožitky.

Jak meditace posiluje mozek…

I přes to, že jsou naše hodnotové systémy pevně zakořeněné, není vyloučeno, že se mohou měnit. To potvrzují nejnovější poznatky v oblasti neuroplasticity, což je schopnost mozku reorganizovat se v návaznosti na naši interakci s okolním prostředím. Neuroplasticita ukazuje, že nervové dráhy se mohou v průběhu času měnit – a že naše hodnoty nejsou tak trvalé, jak si myslíme.

Jedním ze způsobů, jak můžeme využít schopnost neuroplasticity, je meditace. Když se naladíme na svou mysl s větší pozorností a určitým záměrem, mozkové dráhy se dokážou přesměrovat k novým myšlenkám, pocitům a přesvědčením, které přijmeme za své.

Nedávné studie začaly odhalovat mechanismy tohoto přesměrování a jeho pozitivní důsledky. I když existuje mnoho vědecky podložených vysvětlení, jak k tomu dochází, můžeme se pouze domnívat, jak tento proces funguje.

Meditace zvyšuje povědomí o našich myšlenkách, pocitech a činech.

Prvním krokem ke změně mozku je uvědomění si toho, co se v nás odehrává. Bez uvědomění zůstáváme připoutaní k tomu, čemu jsme do té doby věřili, a k myšlenkám, které jsme do té doby považovali za realitu. Prostřednictvím meditace však začneme vytvářet určitou vzdálenost mezi myslí a tím, co ji obklopuje. Pouze když si uvědomíme, co se v nás odehrává, budeme schopni naše „dosavadní“ vzorce změnit. 

Tento proces zvyšování povědomí přeruší negativní nebo jiné navyklé myšlenkové vzorce, které potvrzují naše omezené hodnoty. Jakmile si více uvědomíme navyklé myšlenkové vzorce, které v sobě nosíme, přerušíme jejich tok. Tak se zpochybní naše hodnoty (bez potřeby je jakkoliv soudit) a zároveň se vytvoří prostor pro vznik nových myšlenek a hodnot. Své myšlenky živíme tím, že jim věříme a považujeme je za pravdu. Tak vytváříme jejich odraz v reálném světě. Cílem meditace je naučit se tyto vzorce nezkoumat a vytvořit si nové, lepší pro náš současný život.

 

Objednat předplatné