Zdraví 31. 08. 2019 PDF Tisk

Hyperlordóza

Hyperlordóza, tedy nadměrné zakřivení bederní páteře, je velmi častou odchylkou v držení těla zejména v západní civilizaci se sedavým stylem života. Je vždy spojená se svalovými dysbalancemi.

Hyperlordóza

Pro správné fungování páteře je nutná správná statodynamiku – aby byla páteř pevnou oporou pro svaly a zároveň byla dostatečně mobilní a pružná a umožňovala plynulý pohyb.

Její esovité zakřivení se vyvíjelo v průběhu celé evoluce od doby, kdy jsme se vzpřímili a zahájili bipedální lokomoci / chůzi pomocí dolních končetin. To přineslo, kromě primárně požadovaného uvolnění horních končetin pro manuální úkoly, také mnoho problémů. Problémů s obratli a meziobratlovými ploténkami, a to nejčastěji v bederním úseku.

Správné esovité zakřivení vytváří lordózu krční páteře plynule přecházející v hrudní kyfózu, na přechodu hrudní a bederní páteře začíná plynulá bederní lordóza a křížová kost má opět mírně kyfotický tvar. 

Hyperlordóza, tedy nadměrné zakřivení bederní páteře, je velmi častou odchylkou v držení těla zejména v západní civilizaci se sedavým stylem života. Je vždy spojená se svalovými dysbalancemi. Oslabené bývají: břišní svaly (hlavně m. transversus abdominis – přímý břišní sval), hýžďové svaly (zejména gluteus maximus – velký hýžďový sval). Naopak zkrácené bývají: ohybače trupu (m. iliopsoas – bedrokyčlostehenní sval), vzpřimovače páteře (erector trunci, quadratus lumborum – čtyřhranný sval bederní) a často hamstringy (svaly zadní strany stehen). Častá je také nedostatečná funkce pánevního dna. Zakřivení páteře je u každého jedince individuální. Tvar páteře ovlivňuje naše etnikum, genetika, psychomotorický vývoj, pohybové návyky a další aspekty. Pro každého jedince tak bude vhodné jiné zakřivení. Vždy by však mělo být plynulé a vyvážené, esovité. 

Hyperlordóza je také často spojená s anteverzí pánve (naklopením pánve vpřed). To nezřídka vede k mylné představě, že podsazením pánve hyperlordózu vyrovnáme. Opticky to tak sice vypadá – páteř se skutečně oploští a hyperlordóza „mizí“. To, k čemu dojde doopravdy, je posunutí pánve vpřed, stažení břicha v oblasti bránice, a tím k vyřazení hlubokého stabilizačního systému páteře, dochází k dalšímu oslabení břišní stěny a pánevního dna. Hýžďové svaly zůstávají povolené, hamstringy zůstávají zkrácené. Navíc se při tomto postoji kulatí ramena a hrudní páteř. Vyřešili jsme sice vizuálně prohnutí beder podsazením pánve, ale problém jsme jen schovali, nevyřešili.

Jak opravdu zmírnit hyperlordózu?

  1. Protáhněte iliopsoas

K protažení iliopsoatu použijte pozici bojovníka 3, nebo variantu s položeným kolenem zadní nohy (rytíře). Důležité je, abyste neměli pánev v anteverzi (naklopenou vpřed). Mějte pocit, jako byste chtěli pánevní kosti vytáhnout vzhůru (napřimovat pánev). Spodní žebra sklápíte s výdechem dolů a velmi jemně vtahujete spodní břicho dovnitř bez podsazení pánve a zakulacení v hrudní páteři.

  1. Zpevněte břišní svaly

Spíš než sklapovačky, které vedou ke zkracování přímého břišního svalu (m. rectus abdominis), zvolte pozice zaměřené na posílení šikmých břišních svalů a hlubokého stabilizačního systému. Vyzkoušejte posílení břišních svalů v prkně, kdy nárt jedné nohy je opřený v podkolenní jamce druhé dolní končetiny. Koleno opřené dolní končetiny se točí dovnitř. Pánev zůstává neutrálně, nezavírá se ani nerotuje. Snažíte se zachovat napřímení páteře.

Při posilování břišních svalů v leže na zádech nepodsazujte pánev ve snaze dostat bedra k podložce. Pokud máte velký záklon hlavy a výraznou hyperlordózu, podložte si hlavu dekou a pokuste se s výdechem spouštět spodní žebra směrem k pánvi tak, abyste pánev nechali v neutrálním postavení, křížovou kostí na podložce. Malé prohnutí v bederní páteři vleže na zádech je přirozené.

  1. V jógových ásanách NEPODSAZUJTE pánev

V kočce, židli, bojovníkovi 2, prkně a dalších ásanách nepodsazujte pánev, naučte se vnímat postavení pánve a pohyb v kyčelních kloubech.

 

  • autor: MUDr. Aneta S. Králová
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

Objednat předplatné