BLESKOVĚ
Technika cvičení 16. 01. 2018 PDF Tisk

Hyperkyfóza hrudní páteře

Kulatá záda nejsou jen kosmetickou záležitostí, ale mohou stát v pozadí celé řady komplikací, jako jsou bolesti ramen, bederní či krční páteře, potíže s pánevním dnem a další.

Hyperkyfóza hrudní páteře

K nadměrnému zakřivení hrudní páteře může docházet v důsledku strukturálních změn obratlů, například při osteoporóze, některých revmatických onemocněních, Scheuermannově chorobě nebo po úrazech. Páteř bývá výrazně tuhá a nelze, nebo jen velmi obtížně napřímit.

Mnohem častější je ale hyperkyfóza posturální, funkční, způsobená nevhodným, chabým držením těla a svalovými dysbalancemi. Většinou lze krátkodobě dobře korigovat a napřímit, ale je náročné korigované postavení udržet.

Pokud chápeme lidské tělo komplexně, už teď je nám jasné, že hyperkyfóza není problémem jen oblasti hrudní páteře. Změna (zvýraznění) zakřivení hrudní páteře ovlivňuje i její další části (krk, bedra), kořenové klouby (ramena a kyčle) a také všechny ostatní segmenty těla.

Často dochází ke kompenzační hyperlordóze v oblasti krční a bederní páteře a také k podsazení pánve. Ramena se při hyperkyfóze kulatí vpřed, a to vede k významnému omezení rozsahu pohybu v ramenních kloubech a negativně je ovlivňuje. Toto omezení má dále vliv i na lokty a zápěstí.

Postavení hrudníku ovlivňuje i dechové funkce. Při hyperkyfóze se hrudník omezeně rozvíjí a tím je omezena kapacita dechu. K nádechu je pak třeba využívat větší aktivitu pomocných nádechových svalů (zejména šíjových) a dochází k přetěžování krční páteře. Bránice je při hyperkyfóze v oblasti břicha „vtažena“ dovnitř, nemůže se správně rozvíjet a omezená je pak i funkce pánevního dna.

Změna je i v postavení kyčelních kloubů – při podsazení pánve rotují dovnitř, kolena pak jdou k sobě a je více zatížená vnitřní hrana chodidla (vbočují se kotníky).

 

Jak cvičit při hyperkyfóze?

  1. Protáhněte prsní svaly

Při dlouhodobém kulacení ramen dochází postupně ke zkracování prsních svalů. Pokud prsní svaly neprotáhneme, nemůže se hrudní páteř dobře napřímit.

Postavte se ke zdi bokem, do vzdálenosti na délku natažené paže.

Opřete dlaň o zeď prsty vzhůru a jemně zatlačte, hlavně v oblasti základních kloubů palce a ukazováku. Zároveň točte loketní jamku vpřed, uvolněte rameno a lopatku stahujte směrem dolů k pánvi. Trapézy musí zůstat uvolněné.

Pohled míří nejprve na stranu protahované končetiny a kontroluje postavení končetiny. Poté můžeme zintenzivnit protažení pohledem směrem od protahované končetiny.

  1. Rozhýbejte hrudní páteř

Aby hrudní páteř dobře pracovala, musí si zachovat pružnost a fungovat v souhře s ostatními částmi páteře a pánví.

V pozici sedu na patách, dlaně opřené o cihličky, postupně rozvíjejte páteř do otevření hrudníku a poté do zakulacení.

Snažte se, aby pohyb probíhal plynule v hrudní páteři, a pokuste se ho rozvinout i na oblast krční páteře a pánve. Vyzkoušejte variantu, kdy začínáte pohyb od hlavy, i variantu se začátkem pohybu od pánve.

  1. Aktivujte mezilopatkové svaly

Na cílené zapojení mezilopatkových svalů vyzkoušejte cvičení vycházející z pozice dítěte nebo kočky s oporou o předloktí.

Ruce jsou opřené o předloktí do široka (do stříšky), lokty v úrovni očí směřují ven.

Zatlačte jemně malíkové hrany předloktí do podložky, ramena a lopatky posouvejte vzad směrem k pánvi a napřimujte hrudní páteř. Hlava je v prodloužení páteře, břišní svaly jsou aktivní, nenechte propadnout oblast beder.

Vnímáte protažení páteře za temenem hlavy a sedacími kostmi a cítíte jemnou aktivitu svalů mezi lopatkami.

  1. Otevřete hrudník

V pozici bojovníka 3 otočte dlaně směrem vpřed a pak stahujte ruce do svícnu.

Mějte pocit, jako byste tlačili lokty směrem vpřed, nestahujte lopatky k sobě, ale dolů, nechte je široké. Břišní svaly jsou aktivní, zabraňují nadměrnému prohnutí beder.

  1. Napřimte hrudní páteř

Napřímení páteře je důležité mimo jiné pro provádění balančních pozic, protože napřímená páteř se „nese sama“. 

V pozici pyramidy spojte lokty za zády. Ramena jemně stáhněte dozadu a dolů. Protáhněte se vpřed do náklonu 45°. Bedra neprohýbejte, naopak je jemně přitiskněte ke spojeným předloktím, aby se aktivovaly břišní svaly. Od spojených loktů pak napřimujte (zvedejte) páteř vzhůru.

V předklonu zachovejte napřímení hrudníku a otevření ramen. Nenechte ramena „spadnout dolů k uším“.

Pokud vám dělá potíže spojení loktů za zády nebo při něm máte zavřená ramena, dejte si ruce v bok.

 

Objednat předplatné