Jóga Zprávy 24. 10. 2019 PDF Tisk

Hot jóga snižuje krevní tlak

Studie prokázala, že pravidelná praxe hot jógy účinně snižuje krevní tlak.

Hot jóga snižuje krevní tlak

I když se vám možná zdá, že jen při pouhé představě hot jógy se vám krevní tlak zvýší, je tomu přesně naopak. Podle předběžného výzkumu prezentovaného na American Heart Association's Hypertension 2019 Scientific Sessions se ukázalo, že lekce hot jógy dokážou snížit krevní tlak lidem trpícím hypertenzí.

I když existují důkazy o pravidelném pozitivním vlivu jógy na krevní tlak při pokojové teplotě, podle vědců studie je o potenciálním dopadu horké jógy na krevní tlak známo jen málo.

„Zjištění jsou v tomto bodě velmi předběžná, přesto jsou slibná, pokud jde o odhalení jedinečného způsobu, jak snížit krevní tlak u dospělých bez užívání léků,“ uvedl Stacy Hunter, Ph.D., autor studie, docent a laboratorní ředitel laboratoře kardiovaskulární fyziologie na Texas State University v San Marcos v Texasu. „Horká jóga získává na popularitě a ve vyhřívaných studiích jsou dokonce nabízeny i jiné styly jógy, jako je vinyasa a power jóga.“

Horká jóga je moderní praxí, která obvykle probíhá ve vyhřátém a vlhkém prostředí s teplotou kolem 40 °C. Někteří mají za to, že tento styl napodobuje teplo a vlhkost Indie, kde jóga vznikla, zatímco jiní vnímají nadměrné pocení jako způsob, jak zbavit tělo nečistot.

Hunter a jeho kolegové navázali spolupráci s 10 muži a ženami ve věku 20 až 65 let. Účastníci měli buď zvýšený krevní tlak (systolický krevní tlak mezi 120 mmHg až 129 mmHg a diastolický tlak menší než 80 mmHg), nebo stupeň 1 hypertenze (130 mmHg až 139 mmHg systolický a 80 mmHg až 89 mmHg diastolický tlak). Tito dospělí neužívali žádné léky na krevní tlak a jejich způsob života byl sedavý – což znamená, že se neúčastnili pravidelné rutinní fyzické aktivity po dobu nejméně šesti měsíců před studií.

Vědci náhodně vybrali pět osob, které se účastnily po dobu 12 týdnů třikrát týdně hodinových lekcí horké jógy, a kontrolní skupina dalších pěti žádné hodiny jógy neměla. Porovnávali průměrný krevní tlak obou skupin po 12 týdnech. Vědci zkoumali hodnoty krevního tlaku po 24 hodinách a také vnímali stres a vaskulární funkci účastníků v obou skupinách.

Výsledky byly ohromující:

  • Ve skupině, která pravidelně praktikovala hot jógu, se snížil systolický i diastolický tlak.
  • Vnímaná úroveň stresu klesla ve skupině horké jógy, nikoli však ve skupině bez jógy.
  • Ani v jedné skupině nenastaly změny vaskulární funkce.
  • Průměrný krevní tlak se nezměnil u pěti dospělých v kontrolní skupině, tedy těch, kteří lekce hot jógy neměli.

 

  • připravila: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné