BLESKOVĚ
Zdraví 14. 09. 2019 PDF Tisk

Hledejme štěstí pomocí jógových ásan

Štěstí je, když to, co si myslíme, to, co říkáme, a to, co děláme, je v harmonii.

– Mahátma Gándh

Hledejme štěstí pomocí jógových ásan

… protože žít šťastný život je naše právo a důvod, proč jsme tady. Ano, není to nic velkého a dramatického, ale obyčejné štěstí v naší duši by se mělo stát vlastním osobním posláním našeho života. Kdyby to ale bylo tak jednoduché. Filosofové, psychologové, teologové, a dokonce i ekonomové se věnují tomuto tématu od nepaměti věků, ale štěstí, zdá se, je čím dál tím těžší naleznout. Tak co tedy štěstí je a kde ho najít? 

Hluboce vnímám, jak je důležité, aby byla celá naše bytost v souladu sama se sebou. Každý z nás na sebe v průběhu dne bere různé role, které si pro sebe určil, nebo si ho tato role sama našla. Jsme děti našich rodičů, partneři nebo manželé a také rodičové našich dětí. V práci na sebe bereme svou roli pracovní, když jdeme na jógu jsme jogíni, při setkání s přáteli jsme věrnými naslouchači či baviči… Je přirozené tyto role mít a v průběhu dne se průběžně převtělovat, ale každá role by měla být v souladu s námi, tedy s naší nejhlubší podstatou. Je důležité chápat své vnitřní já a nekonat v rozporu s naší duší.

John Lennon řekl: Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe.

My sami jsme zdrojem svého štěstí, jenom my sami sobě můžeme dát spokojenost a radost. Štěstí nenalezneme v žádném předmětu světa, ani žádný jiný člověk nám nemůže nabídnout stálou spokojenost, pokud nejsme spojeni se svým vnitřním já. Svému vnitřnímu já je nutné naslouchat, porozumět mu. Spojit se se svou podstatou a v tom hlubokém spojení pochopit snad i celý vesmír. V tomto procesu ustoupí naše ego do pozadí. Pokud budeme hledat štěstí plněním příkazů našeho ega, štěstí se nedočkáme. Naše ego je neuspokojitelné, chová se jako malé rozmazlené dítě, kterému nic není nikdy dost. Pořád potřebuje konejšit a dávat si nové cíle. Je jedno, jestli tyto cíle jsou materiální hodnoty nebo zážitky. Štěstí se neskrývá v další exotické destinaci nebo novém autě, ale v hlubinách naší duše.

Zdá se mi to, nebo to tak skutečně je? I my jogíni jsme aktivními hledači štěstí. A přiznejme si, ani my nejsme neustále vyrovnaní a v pohodě, ale jsme na své vlastní cestě za duhou. Vydali jsme se, protože náš vnitřní neklid byl zdrojem spousty dukhy, utrpení. A jóga nám pomáhá. Jak jeden instagramový post říká – sešli jsme se zde na podložce, protože jsme všichni tak trošku blázni.

Můj návod k vnitřní stabilitě a pocitu štěstí je možná trošku přísný. Ale právě jóga mě naučila disciplíně, která vede k vnitřní stabilitě. V okamžiku, kdy přestaneme oscilovat nahoru dolů, od extáze k depresi, můžeme se stabilizovat ve středu a najít pocit štěstí v každém dni. A pak můžeme vnímat ty malé kousky štěstí, drobné okamžiky radosti, naučit se radovat z maličkostí a kultivovat pocit štěstí s každým krokem.

 1. Abychom mohli být šťastní sami se sebou, musíme se přestat porovnávat s ostatními. I v našem jógovém světě, kde se všichni tváříme, jak k sobě patříme, je rivality dost a dost. Ale proč se neustále porovnáváme a hodnotíme? Kdo udělá hlubší záklon či lepší stoj na rukou? Ani ta nejlepší ásanová praxe nám nepomůže, pokud se při tom sžíráme vnitřním zoufalstvím. Každý jsme originál, přestaňme se porovnávat a nalezneme stabilitu sami v sobě.
 2. Wu Wei je inspirace čínskou filozofií. Znamená přijetí situace a života takového, jaký je. V józe často slýcháváme nechat být a nechat plynout. To neznamená, že máme být apatičtí k životu nebo že nám má být všechno jedno. Ani to, že je pořád všechno v pořádku a sluníčkové. Ale je to vědomé a moudré rozhodnutí nereagovat na určité věci či situace. Pro toto rozhodnutí máme svůj vlastní vnitřní důvod. Nepotlačujeme v sobě emoce, které tato daná situace vyvolává, ale pouze je vnímáme jako ukazatele a rozhodneme se je pozorovat, a ne na ně reagovat.
 3. Klíč k našemu štěstí je jen náš. Každý z nás si s sebou nese svůj pytel ublížení, zranění, své vnitřní dítě. Pracujeme s odpuštěním a jóga je naší terapií. Ale pozor na zacyklení se v tomto procesu. Nedosáhneme pocitu štěstí tím, že všem odpouštíme znovu a znovu. Odpustit, znamená pustit. Vzít zodpovědnost pevně do svých rukou za celý svůj život. Ano, možná jste si prožili traumata v dětství, v partnerství nebo v práci. Někdo vám mohl hluboce ublížit, ale nenechte, aby to definovalo váš život i teď. Pokud vás tato traumata neustále blokují, dáváte klíč ke svému štěstí do rukou někoho jiného a ten o tom třeba ani neví. Co když váš klíč ztratil? Nárokujte si od sebe to, co vám právoplatně patří. Klíč ke svému štěstí.
 4. Nikdy nedosáhneme štěstí pouze tím, že budeme myslet na světlo v nás. Ano, je to krásný pocit, často ho při józe používám, šířit teplo a světlo do každé buňky svého těla. K dosažení rovnováhy je však potřeba přijmout i své stinné stránky. Tím, že zvědomíme své stíny, tím, že přijmeme celou svou podstatu, i tu stinnou, akceptujeme celé své bytí, můžeme dosáhnout světla blízkého osvícení.
 5. Buďme sami se sebou. Najděme si každý den svůj vlastní prostor. Chvilka v ústraní, naše vlastní praxe, kdy vnímáme jen své tělo, či meditace vedou k pocitu štěstí. Dáváme pozornost své bytosti. Vnímáme se, poznáváme se a přes to se můžeme pochopit. V pochopení je radost, láska a štěstí.
 6. Spánek je klíčový prvek ke štěstí. Dostatek spánku má v dnešní době pouze velice málo lidí. Přitom spánek je esenciální pro tvorbu hormonů, které nám v těle pomáhají s pocitem štěstí. Mezi 11. h večerní a 4. h ranní se regenerují všechny naše orgány, tvoří se hormony, tělo obnovuje síly. Pro správný odpočinek je důležité spát v naprosté tmě, bez světel a hluku.
 7. Nepoetickým, však nesmírně praktickým závěrem mého návodu ke štěstí je připomínka, že naše střeva jsou také zdrojem štěstí. V našich střevech se tvoří až 80 % serotoninu – hormonu, který ke štěstí potřebujeme. Naše střeva by tedy měla být funkční, vyprázdněná každý den.

 

Kde v těle hledat štěstí?

 1. Ásana na stabilitu: v chodidle, pevné spojení se zemí, nalézání jistoty, stability ve svém bytí.
 2. Ásana na kyčle: prožitek, emoce, zbavuji se pocitu viny a cítím, prožívám, nechávám kreativní tok energie stoupat vzhůru.
 3. Ásana na páteř: v pružné měkké páteři, která je hlavní energetickou oporou těla, je štěstí. Udržujme tedy svou páteř měkkou a pružnou, stabilní a pevnou.
 4. Ásana hruď – velbloud: srdce je nositelem energie radosti a lásky, sídlem ducha Shen. Spojte se s energií svého srdce, oprostěte se od žárlivosti a nenávisti, tato energie jen zraňuje naše srdce.
 5. Ásana rotace: v břiše, rotace ovlivňují nejen zádové svalstvo, ale také břišní orgány, stimulují slinivku (žlázu s vnitřní sekrecí), pozice změkčuje játra – usmívám se na svět přes svá játra a povoluji napětí, nacházím dobrotivost ke svému okolí.
 6. Ásana sebevědomí – bakásana: na rukou prohloubení pocitu stability, důvěry v sebe sama, naše bytí jako zdroj štěstí.
 7. Stoj na hlavě – královna pozic: jiný úhel pohledu na věc nám dokáže uvolnit zarputilou a zaseklou mysl. Jedině s jiným úhlem pohledu můžeme v sobě vyřešit vnitřní konflikt.
 8. Šavásana – nejdůležitější pozice naší praxe: nechat být a nechat plynout. Vědomé rozhodnutí nereagovat.
 9. Meditace: najít svůj vnitřní prostor.

 

Objednat předplatné