Zažili jste na hodině jógy 05. 11. 2014 PDF Tisk

Hlasité dýchání vás obtěžuje?

Na lekcích jógy se setkáte s různými technikami, které ne vždy jsou skupinou lidí dobře příjímány. Dech udždžají může být jednou z technik, která když se přehání a neprovádí správně, může vzbuzovat nepříjemné pocity u cvičících. 

Hlasité dýchání vás obtěžuje?

Proč někdo dýchá v sále hlasitě?

Dech je základním předpokladem každého cvičení jógy. Ovládaný, jemně slyšitelný dech je prostředkem pro ovládnutí svého těla i mysli. Spojuje nás v nitřním já. V začátku cvičení jógy se jedná o plný jógový dech, kterým se klient učí dýchat. Postupně se vydává k dalším technikám, kdy pro dynamickou jógu je nejvhodnější  tvz. dech udždžají (jemnně slyšitelný dech). Je to dech nosem přes zavřená ústa. Jako byste stáli před zrcadlem a otevřenými ústy ho chtěli zamlžit. V tu chvíli slyšíte jemný zvuk dechu. A dech udždžají je totéž, pouze se zavřenými ústy. Než člověk pochopí jemnost tohoto dechu, přehání to a pak slyšíte „funění“ v sále. Postupně by ale, stejně jako je to ve všech jógách, měla převládnou jemnost a minimální úsilí. 

Výhody udždžají dechu: poutá pozornost, zahřívá, očišťuje, podílí se na stabilizaci těla a vypovídá o kvalitě cvičení. Když slyšíte v dechu sílu a urputnost, stejné je i cvičení. Když jemnost, je to tak, jak má být a i cvičení ásan je nenásilné. 

Proč mám zpevnit centrum těla, a co to vůbec je?

Jedná se o častý příkaz na hodinách jógy. Někdy k tomu instruktor přistupuje bez vysvětlení, co má klient udělat a pak klient zpevňuje vše, co může. Někdy je, bohužel, tento pojem interpertován špatně a slova instuktora jsou: „ Zpevněte hýždě a podsaďte pánev.“ To instruktor byl školen naposledy v období po spartakiádě v „85.“ a prošel jazzgymnastikou. Pak už školení neviděl. Je to naprostá chyba z hlediska stabilizace těla. Druhou informaci používá instruktor jógy, který říká, aktivujte mulla bandhu a uddijánu bandhu. Když přijde začátečník a nedostane vysvětlení, bude si myslet, že na se na hodině jógy děje něco „divného“. Přitom stačí jen vysvětlovat!

Z hlediska anatomie jde o propracovaný systém svalů ležících ve středu těla. Z tohoto umístění vychází i jeho fukce, která je jednoznačná: stabilizace a s tím související správné držení těla. Pánevní dno je jedním ze 4 hlavních svalů, které se podílejí na „core“ (centrum těla): (m. transversus abdominis (příčný břišní sval), diaphragma (bránice), mm. multifidi (svaly podél páteře) a diaphragma pelvis (pánevní dno). Navíc funkční pánevní dno podporuje orgány uložené v břišní dutině a pánvi, správně fungující vylučování, pohlavní život a je zdrojem síly a energie.  Je to místo, odkud vychází pohyb a které by mělo být středem zájmů v každém věku.

Jóga nazývá toto zpevnění mulla bandha. Současně s tím dochází i k aktivaci v hathajóze uddijana mudry a slovem dynamické jógy (powerjóga, aštangajóga), uddijana bandhy. Mluví se tělesných zámcích. Jejich funkce je důležitá nejenom z hlediska správného držení těla a zdravého zakořenění pohybu. Velký jógový význam má i z hlediska uzavírání energie a zábránění jejímu úniku z těla ven, nebo postupné ztrátě životní síly. S výdechem energie klesá a odchází otvory z těla ven. Postupujícím věkem uniká životní síla a právě stah svalů pánevního dna může pomoci s udržením vitality. Je-li pánevní dno uzavřené dochází k obrácení toku apány (energie odcházející z těla) a obrácení této energie vzhůru. Tělo je tlakováno a kumulováno energií a vznáší se. Je to potom právě lehkost, kterou člověk má při cvičení dynamické jógy a ve spojitosti mulla bandhy a uddijana bandhy energié letí vzhůru.

Jak na to? Jemně stáhněte svaly předního svěrače k zadnímu (chcete zadržet moč). Objevte sílu, která se nachází právě na středu těchto svěračů v oblasti hráze. K tomu mějte pocit, že sedací kosti se přitahují k sobě a právě z pánve vede síla, která napíná celou páteř. Když tuto sílu objevíte, vaše cvičení se promění v lehkost.

Cvičení powerjógy vhodným způsobem trénujete pánevní dno. Ženy chodí více cvičit jógu a tak mají výhodu a na období přechodu mohou být lépe připravené než ty, které necvičí. A co muži? Muži také mají pánevní dno a měli by ho trénovat.

 

Proč na jedné lekci nám říkají, abychom zavírali oči při cvičení a někde ne?

Odpověď není jednoduchá. Jde o přístup! Ani jedna informace není špatná. Hathajóga hledá vnitřní prožitek pozorováním. Zavřené oči zamezí vlivu zrakového vjemu a proto jsou oči zavřené. Na druhou stranu, když máte oči zavřené, je daleko snadnější, aby myšlenky vyplouvaly na povrch mysli a vy jste je uchopovali a rozvíjeli. Dynamické jógy, především aštangajóga používá tvz. drišti – směr pozornosti, který váš zrak směřuje na jeden bod a tím dochází k podpoře koncentrace. Potom se nedíváte doprava a doleva, nesledujete kamarádku jak cvičí, ale vnímáte jeden bod, nejčastěji na svém těle. Oči, špička nosu, pupek, prsty rukou, prsty nohou, pohled do dálky..., a to vás svazuje a oproštuje od okolí.

 

-jd-

zdroj fotky: Samphotostock.cz 

 

 

Objednat předplatné