Zažili jste na hodině jógy 27. 05. 2022 PDF Tisk

Proč vedle mě tak funí?

Stalo se vám na lekci jógy, že vedle vás někdo "funěl" a vy jste nevěděli, co se děje? Dech udždžají může být jednou z technik, která když se přehání a neprovádí správně, může vzbuzovat nepříjemné pocity u ostatních cvičících. 

Proč vedle mě tak funí?

Proč někdo dýchá v sále hlasitě?

Dech je základním předpokladem každého cvičení jógy. Ovládaný, jemně slyšitelný dech je prostředkem pro ovládnutí svého těla i mysli. Spojuje nás v nitřním já a zlepšuje koncetraci.

V začátku cvičení jógy se jedná o plný jógový dech, kterým se učíte dýchat. Postupně se vydáváte k dalším technikám, kdy pro dynamickou jógu je nejvhodnější tvz. dech udždžají (jemnně slyšitelný -šumivý dech). Probíhá nosem, ale jeho centrum je v oblasti hrdla, kde dojde ke zúžení hlasivkových štěrbin.

Zkuste, jako byste stáli před zrcadlem a otevřenými ústy ho chtěli zamlžit. V tu chvíli slyšíte i jemný zvuk dechu. A dech udždžají je totéž, pouze se zavřenými ústy. Než člověk pochopí jemnost tohoto dechu, přehání to a pak můžete ve svém okolí slyšet „funění“ v sále. Správným nácvikem by měla postupně, stejně jako je to ve všech technikách, převládnou jemnost a minimální úsilí. Stejně tak můžete špičkou jazyka cestovat po horním patru - až dozadu. Tím se vám stáhne hrdlo a pak se o dech snažíte. V té snaze je jeho zvuk. 

Výhody udždžají dechu: poutá pozornost - koncentrace, zahřívá, očišťuje, podílí se na stabilizaci těla a vypovídá o kvalitě cvičení. Když slyšíte v dechu sílu a urputnost, stejné je i cvičení. Když jemnost, je to tak, jak má být a i cvičení ásan je nenásilné.  

 

Objednat předplatné