Hathény – posilovací techniky

22. 05. 2018


Hathény (hatháty) jsou posilovací techniky, které se používají k přesně stanovenému působení na tělo. Některé z nich tvoří klasické hathajógové polohy. Poloha velblouda se svými variacemi představuje výbornou hathénu pro vhánění vzduchu do spodních, břišních laloků plic...

Hatha jóga zahrnuje velké množství pozic, krijí a muder, nervosvalových akcí, které ovlivňují žlázovou aktivitu. Termín hatha je tvořen dvěma sanskrtskými slabikami „ha“ a „tha“. Slabika „ha“ představuje sluneční síly v těle, pozitivní pránické síly, které protékají pravou stranou nervového systému. Slabika „tha“ představuje měsíční energii nebo speciálně negativní elektromagnetickou energii, která proudí levou stranou nervového systému. Jsou-li „ha-síly“ a „tha-síly“ vyváženy jako „hatha“, vzniká dokonalá rovnováha. Někteří spisovatelé jógové literatury překládají hathajógu jako „jógu neústupnosti“. Mysl je totiž neústupná ve své představě o řízení těla. Tyto posilovací techniky stlačují různé nervy, odpovídající jednotlivým částem plic. Ty se tímto způsobem rozšiřují, zvětšují a omlazují. Celá procedura by se měla dělat jedenkrát denně, a to v ranních hodinách. Pokud to není možné, lze cvičit i odpoledne nebo večer. Pro ty, kteří spěchají rychle získat zpět ztracené zdraví, odborníci doporučují zabývat se těmito procedurami ráno i večer.

Uštra-ásana – poloha velblouda

Poloha velblouda se svými variacemi představuje výbornou hathénu pro vhánění vzduchu do spodních, břišních laloků plic. Provedete-li poloviční variantu polohy, sapúrna-uštra-ásanu, vyjděte z vadžra-ásany a vydechněte. S nádechem se zvedněte do vysokého kleku a zakloňte se. Paže visí volně podél těla, aniž je na ně vyvíjen vědomý tlak nebo do nich vnášeno napětí. Mějte oči otevřené, abyste nepřepadli. S výdechem se posaďte zpět na paty. Cvik opakujte třikrát. Kromě této varianty můžete zkusit jinou variantu polohy velblouda. Z vadžra-ásany přemístěte váhu těla na dlaně, které jsou opřeny za tělem o zem tak, že se prsty dotýkají prstů na nohou. Uvolněte hlavu, šíji, hlava volně visí v záklonu mezi rameny. Vydechněte. S nádechem zvedněte hýždě z pat a protlačujte boky dopředu, až je tělo v maximálním oblouku, který představuje velblouda. S výdechem se posaďte zpět na paty. Celé cvičení opakujte třikrát.

Púrna-uštra-ásana – úplná poloha velblouda se provádí z vadžra-ásany. S nádechem se zvedněte z pat, zakloňte se co nejvíce, až se prsty rukou zachytí pat. V této poloze provádějte dech bhastriku, tzv. kovářské měchy. Nadechujete se nosem a vydechujete ústy. Zpočátku provádějte tuto polohu a pránájámu jen jednou, později až třikrát. Tento způsob je označovám jako náságra mukha bhastrika.

 

Literatura

Jóga – krok za krokem, 1999

 

  • autor: Eva Učňová
  • foto: Shutterstock.com

Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket