Technika cvičení 12. 03. 2024 PDF Tisk

Hathény dechu

Hathény jsou posilovací pozice stlačující nervy, jež ovlivňují jednotlivé části plic. Dech je v józe tím nejdůležitějším aspektem. Jen dech nám pomáhá uvolnit tělo a stabilizovat mysl tak, abychom eliminovali stres a napětí dnešní doby a nechali tělo správně „proplouvat“ ásanami. 

Hathény dechu

Dech jako průvodce
V józe je několik druhů dechu, kterým se můžeme věnovat. Je na nás, jaký zvolíme a jak moc nám bude vyhovovat. To nejdůležitější jsou však plně aktivní plíce, které se díky józe učíme využívat na 100 %. 

Plný jógový dech
Plný jógový dech je základem naší praxe. Je to dech, který provází každou ásanu, od základních až po pokročilé, a který je dechem komplexním. Zapojuje totiž všechny svaly k tomu určené a zároveň se plně využije kapacita plic.

Plný jógový dech by měl být dechem našeho každodenního života. Měl by tvořit nejen základ pránajámy, ale základ našeho dechu vůbec.

Při plném jógovém dechu se při nádechu postupuje od břicha přes hrudník až k podklíčkům, u výdechu se postupně samovolně vyprazdňují podklíčkové laloky, horní hrudní prostor, hrudník se stahuje a klesá a dutina břišní se vtahuje dovnitř. Během tohoto dechu vzniká na hrudníku dechová vlna, která má silně harmonizační účinky.

Jedná se o základ pránajámy, důležitý pro to, abychom se naučili svůj dech ovládat a díky tomu kontrolovat sami sebe v situacích, kdy nám dech může pomoci se zklidnit.

Plíce
Abychom se naučili správně dýchat, je potřeba také vnímat a „roztáhovat“ své plíce. Ty v józe dělíme na 3 části: adhamu (spodní břišní oblast), madhjamu (střední mezižeberní oblast) a adhjamu (horní podklíčkovou oblast). 

K ovládnutí plic nám slouží hathény – ásany, které na plíce působí. Hathény jsou nedílnou součástí pránajámy. Jedná se o posilující techniky stlačující nervy na plicích tak, jak je třeba, aby se plíce plně aktivovaly, posílily a zároveň docházelo k zachování jejich vitality.

Ovládnutí dechu
Dech můžeme ovlivňovat několika způsoby. Prvním je poloha těla. V józe existuje řada ásan, které podporují některý z dechů, ať už se jedná o dech břišní, hrudní a podklíčkový, nebo části plic v horizontálním směru, tzn. přední, boční a zadní. Vedle ásan to však mohou být právě hathény, které nám s řízením dechu významně pomůžou. Hathény se cvičí staticky, nebo dynamicky, například mohou být procesem zaujímání některé ásany, či návratem z ásany zpět do výchozí pozice

Dalším způsobem podpory jednotlivých dechů jsou mudry. Mudry ale nepodporují dech natolik výrazně, aby to bylo hned viditelné. U muder je třeba dlouhá praxe, než člověk pocítí jejich vliv. Naopak účinky řady ásan a hathén jsou mnohem zřetelnější.

Hathény jsou tedy sestavou jednoduchých pozic a pohybů sloužících k uvědomění si dechu v různých částech těla a nastavení plného jógového dechu, tj. základního dechu jógy.

A jaké pozice můžeme volit?
Začít lze jednoduše balásanou neboli pozicí dítěte, kde máme dostatek času pozorovat, jak dech tělem proudí. Pozicí kočky a v ní praktikovaném tygřím dechu se pak učíme, jak správně stlačovat břišní svaly a částečně i svaly hrudníku, jak za pomocí svalů plně vydechovat. Pozicí dítěte v protažení naopak můžeme pozorovat, jak ovládáme dech v oblasti podklíčků. V hlubokém předklonu s dlaněmi spojenými za tělem, kdy se paže zaujetím předklonu oddělují od těla, dochází ke kontrakci břicha a hrudní oblasti. Intenzivněji s dechem pracuje pozice zajíce, ve které trénujeme podklíčkový dech. Pozice ryby skvěle rozvíjí hrudní dech 

Tyto jednoduché ásany nás nenásilně učí, jak pracovat s dechem a tím plně ovládat plíce. Důležité je naslouchat tělu, to vás samo dovede tam, kde má být dech.

  • autor: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné