Ásany 26. 02. 2024 PDF Tisk

Garudásana (pozice orla)

"Když Radha, láska Krišny, opustila zemi, Garuda jí nabídl svezení na svém hřbetu. Zamířili spolu daleko od země do Goloky, Krišnova nebe". Pozice orla –⁠ rovnovážná a koncentrační ásana rozvíjející vnitřní sílu a kloubní ohebnost.  

Garudásana (pozice orla)

Garuda – orel, mytický bájný pták

Provedení
Roztáhněte paže jako křídla a s výdechem překřižte levou paži přes pravou. Pokrčte je, obtočte a spojte dlaně proti sobě. S výdechem pokrčte levou nohu a překřižte pravou dolní končetinu přes levou tak, aby se pravý nárt dostal za levé lýtko.  S nádechem roztáhněte žebra, protáhněte se, jako byste chtěli vzletět do výšin. S výdechem podřepněte a lokty zvedněte do úrovně ramen. Pozornost zaměřte na své dlaně. V jiné variantě je možné stlačit lokty dolů na hrudník. 

Tip! Podřepnete-li a stlačíte-li lokty dolů k hrudníku, dojde ke zmáčknutí třísel a podpažních jamek, což stimuluje proudění lymfy, a podporuje tak imunitu. 

Modifikace
Nedovolí-li vám tělo umístit nohu za lýtko, opřete ji na vnější straně levého kotníku o prsty. 

Účinky
Stimulace pohlavních orgánů a lymfatických uzlin, posílení dolních končetin, protažení svalů zad v oblasti lopatek a bederní části páteře. Intenzivní uvolnění oblasti skloubení (sakro-iliakální, křížovo-kyčelní skloubení). Pro všechny základní klouby: hlezenní, kolenní, kyčelní a ramenní je pozice stimulátorem k pružnosti. V pozici orla dochází k silné koncentraci a rozvoji rovnováhy.

Kontraindikace
Špatná ohebnost kloubů, artróza kloubů, mohutné svaly dolních končetin, porucha rovnovážného centra.

Co skrývá pozice orla?
Jasný ostrý pohled orlovi umožňuje lovit a dosáhnout svého cíle. S jasnou myslí, přímou koncentrací dokáže z ptačí perspektivy vidět jasně a zřetelně vše, co sleduje a loví. 

Z psychologického pohledu se orel dívá na zem, letem v kruhu centruje svou pozornost a s naprostou koncentrací útočí. Útočí na překážky, strachy a zlozvyky, které mu zabraňují ve vítězství. Orel je symbolem vítězství a nadhledu. Z perspektivy svého postavení lovce stanovuje své cíle pevně s hlubokým klidem a rozvahou. Krouží, a tím upevňuje své rozhodnutí vrhnout se plně na jeden cíl. Rychlým sestoupením na zem zasáhne cíl, drží ho a rozvíjí. Nenechá se zastrašit, protože koncentrace k dechu mu nedovolí mít roztěkanou mysl. Pokud není výsostně přesvědčený o svém cíli, raději přidá ještě jeden vzdušný kruh a pak přijme rozhodnutí. I když je orel ctnostný a silný pták, stejně jako sokol, musí po čase sestoupit na zem. Musí najít cestu zpět dolů. Tak jako mysl vznášející se v meditaci ve výšinách musí najít cestu zpět ke každodennímu životu, musí se orel, poté co vzlétne, vrátit zpět na zem. 

A tak balancujte na jedné nebo druhé noze, věnujte si čas a meditujte. Propletené končetiny vedou energii spirálovitě vzhůru a napomáhají v meditaci. Meditujte o svých překážkách na cestě, ale nechte je volně proudit. Rozpoznáte je, když se jako orel pohroužíte do svého nitra a zklidníte se. Skrz pozici orla můžete vyčistit staré zlozvyky a vykročit na novu cestu.  

Když jste v orlovi, meditujte o možných otázkách: 

  • Co jsem udělal špatně?
  • Jaké jsou mé strachy?
  • Co jsou má vítězství? 
  • V čem tkví má agresivita orla a jak se projevuje?
  • Co to znamená být vizionář, který  poznal perspektivu? 

Lidské učení vzniká skrze chyby a úspěchy. Tato ásana nám nabízí možnost získat perspektivu, kterou lze chyby oslabit a současně posílit úspěch.

Mýtus orla
Garuda je mytický pták, Krišnův povoz. Když Radha, láska Krišny, opustila zemi, Garuda jí nabídl svezení na svém hřbetu. Zamířili spolu daleko od země do Goloky, Krišnova nebe. 

Vytvořte si vlastní mýtus, který bude odrážet Garudu, mocného, bájného ptáka, nebo orla!

  • autor: -jd-
  • foto: Shutterstock.com 

Objednat předplatné