Mytologie 18. 02. 2021 PDF Tisk

Ganéša – soucitný odstraňovatel překážek

Ganéša, syn Šivy a Párvatí, je unikátním bohem, protože jeho zrod provázely problémy s velkou dávkou bolesti a utrpení....

Ganéša – soucitný odstraňovatel překážek

Každé božstvo v sobě nese jednu z univerzálních kvalit, sílu, která jako semínko ukrytě dřímá v každém z nás. Když pro božstva vykonáváme rituály, uctíváme a modlíme se k nim, evokujeme tím potenciál, který nám byl dán do vínku ještě dávno předtím, než jsme se narodili. Mytologie nám neukazuje svět takový, jaký je zvenčí, naopak cílí na vnitřní stav – na cestu naší duše, která občas potřebuje připomenutí, kam směřuje, co potřebuje kultivovat a co dělat, když se cítí ztracená.

Ganéša, syn Šivy a Párvatí, je unikátním bohem, protože jeho zrod provázely problémy s velkou dávkou bolesti a utrpení. Jeho cesta nebyla snadná, ale byla mu dána odvaha, síla a štěstí svůj nesnadný osud překonat, a znásobit tak svou moc. Hned po svém zrodu byl blíže zániku než kterýkoli z jiných bohů před ním.

Ganéšovo nesnadné zrození
Příběhy o tom, jak se vše seběhlo, se liší. Někdy si dokonce vzájemně odporují. Jejich jediným spojujícím prvkem je fakt, že Ganéša brzy po svém zrození přišel o hlavu, ale byl zachráněn potom, co mu byla nasazena nová hlava – sloní. Purány popisují nejrůznější příběhy, jak k nehodě došlo, ale mně je nejbližší interpretace Ganéšova příběhu od Deepaka Chopry, který ještě více prohloubil skutečnou podstatu Ganéšovy kosmické univerzální cesty, která slučuje protiklady kruhu rození a zanikání.

Zní takto: Velká matka, bohyně Párvatí jednoho dne zhnětla z prachu a hlíny země sochu chlapce. Dlouho se na ni dívala a poté do ní vdechla lásku a život. Když se chlapec probral k životu, první co mu Párvatí řekla, bylo: „Já jsem tvá matka a ty jsi mé dítě. Není většího slibu, který lze jiné bytosti dát. Zároveň jsem však matkou všech lidí na světě. Nic se neboj, mé dítě, čím více matka miluje, tím více lásky může dát.“ Poté chlapce vzala na procházku hřebenu hor. Ukázala mu horu Kailás. Učila ho, jak vypadá jeho domov. Poté chlapce požádala o jednu službu. Tato služba měla navždy zvrátit přediva jeho osudu. Párvatí svého syna požádala, aby ji střežil a nikoho k ní nepustil, zatímco bude meditovat, ponořená do jezera věčnosti.

Párvatí se rozhodla dát synovi zbraň, utrhla ze stromu větev, kterou obestřela modrá zář blesků. Řekla: „Jsem Uma, matka všeho. Jsem Šakti, síla stvoření.“ S těmito slovy předala synovi zbraň, která byla oživena nejhlubšími vesmírnými silami. Ještě předtím, než se Párvatí ponořila, ohlédla se na syna a ještě jednou vyslovila: „Za nic na světě nedovol nikomu, aby mě z mé meditace vyrušil.“ Syn přísahal a usedl na skálu, kde běžně medituje Šiva, otec, o kterém mladý Ganéša doposud nic nevěděl.

Tou dobou se Šiva vracel z bitvy s celou svou armádou a první, po čem toužil, bylo vidět svou milovanou Párvatí. Proto pověřil Nandiho (bytost, napůl člověka napůl býka), aby se vypravil k jezeru a sdělil Párvatí, že její manžel dorazil. Místo na Párvátí, narazil Nandi na chlapce, který neústupně střežil příchod k jezeru, a přestože ho Nani přesvědčoval i zastrašoval, jak mohl, chlapec neustoupil a došlo mezi nimi k boji. Nandi byl poražen a kvůli ponížení, kterému byl vystaven, chlapci odpřisáhnul krutou pomstu a odešel.

Zanedlouho se k chlapci blížila celá armáda v čele s Šivou, který netušil, že hoch je Párvatiným dítětem, a tudíž i jeho synem. Brzy mezi nimi došlo ke střetu, protože chlapec neustoupil ani před Pánem Všeho, před samotným Šivou. Šiva brzy zjistil, že chlapcova zbraň není obyčejná, protože byla nabita stejnou silou jako jeho vlastní. Během bitvy se Párvatí na dně jezera probudila, cítila, že se něco děje jejímu dítěti. Když se vynořila, viděla jak se otvírá Šivovo třetí oko, nejničivější síla na zemi, a zbavuje chlapce hlavy, v tu chvíli vydechla výkřikem: „Zadrž, to je náš syn.“ Chlapec padl mrtvý k zemi.

Truchlení Párvatí a zlost Šivy, byly tak nesmírné, že se oceány začaly vylévat z břehů a země doutnat v plamenech. To probralo Višnua, který byl vždy ochráncem země a moudrým udržovatelem vesmírné harmonie. Aby zabránil destrukci, přispěchal na pomoc s radou, že chlapce je možné zachránit, pokud se mu nasadí hlava zvířete, které mu ji dobrovolně vydá. Tou dobou byla blízko jedna bílá slonice čistého srdce, která truchlila nad smrtí svého mláděte, které bylo roztrháno šelmami, a protože sloni nikdy nezapomínají, její nářek se rozléhal všude okolo. Oba bohové k ní přistoupili a nabídli, že pokud jim dobrovolně věnuje hlavu svého mláděte, pak bude oživeno, transformováno ve spojení s Šivovým synem. Budou oba žít navěky ve zcela nové jedinečné podobě, kdy se obě jejich duše propojí. Slonice svolila a Ganéša byl oživen s bílou sloní hlavou.

Ganéšova symbolická podoba
Deepak Chopra také říká, že Ganéšova hlava je tak velká, protože je hlubokým myslitelem, který mistrovsky ovládl schopnost dostat se hluboko do sebe za veškeré vnitřní dialogy až ke kosmické mysli. Jeho velké uši o něm říkají, že je velmi dobrým posluchačem. Jeden z jeho klů je ulomený – dává tím vědět, že život přichází vždy v protikladech. Jeho osvícená mysl ale nežije v protikladech, pohybuje se ve světě za hranicemi dobra a zla. Má obrovský žaludek, který dokáže strávit hluboké problémy jakékoliv bytosti a kreativně je přeměnit v novou sílu. Někdy nosívá hadí opasek, kterým vyjadřuje podřízenost svého ega. Má čtyři ruce (někdy je zobrazován s šestnácti), ve kterých drží lano ke šplhání na strom vědění, sekeru, kterou přesekává veškerou ignoranci, a knihu posvátné moudrosti (védy) a také drží ovoce moudrosti. Ganéšovo tělo je růžové nebo žluté barvy. V jeho blízkosti je často viděna myš, která připomíná, že i ve vyšším vědomí může být nenasytnost velkým pokušením. Někdy po jeho bohu stojí dvě bohyně. První je Siddhi – ta reprezentuje nadpřirozené síly. Druhou bohyní je Riddhi, která může kontrolovat zákony a síly přírody.

Ganéša je znám pod mnohými jmény – Ganapati (síla choti), Brihaspoti (učitel bohů), Bromhospoti (syn slunce), Ekdonto (jednozubý), Vigneshwar (odstraňovatel překážek), Vinayak (umožňovatel snahy).

Chrání veškeré bytosti na pouti vnitřními i vnějšími cestami. Lidé se k němu modlí pro hojnost, štěstí, moudrost, pro ochranu po dalekých cestách nebo při začátcích nových projektů či obchodů. Ganéša umí odstranit to, co nám brání v naší cestě.

V Indii je zvykem, že jakákoliv puja nejprve začíná modlitbou věnovanou Ganéšovi. Jeho nejslavnější a největší slavnosti se každoročně odehrávají ve státě Maharaštra a zejména v Bombaji. Ganéša však nepatří pouze do indického božského pantheonu. Je chován ve veliké úctě také v Nepálu, Tibetu, Thajsku, Kambodže, na Jávě, Bali, v Borneu, Číně i Japonsku. Nejčastěji je vyobrazován ve stojící či sedící pozici, ale vzácně také v taneční.

Pokud toužíte překonat něco, co vás tíží, potřebujete se vydat na novou životní cestu, zavolejte si na pomoc ochránce pomocí mantry: „Om Gum Ganapatayei Namaha“.

 

Použitá literatura:
Encyklopedie indické mytologie – postavy indických bájí a letopisů, Jan Filipský, 1998.

Healing Mantras, Thom Ashley-Farrand, 1999.
Myths of India – Ganesha, Deepak Chopra, 2014.
The symbolism of hindu gods and rituals, A. Parthasarathy
Ganesh thakurer galpa (Stories of lord Ganesha) by Hiren Chattopadhyay.

 

  • autor: Tereza Ghose
  • www.taite.cz
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

Objednat předplatné