Relaxace 25. 09. 2018 PDF Tisk

Foam rolling aneb masáž pěnovým válcem

Foam rolling je automasážní technika, která se v poslední době stává velmi oblíbenou metodou masáže. Vyzkoušet si ji můžeme každý sám na sobě. Za pomoci masážního válce uvolňujeme zatuhlé svaly, zklidňujeme namožené tkáně a zároveň aktivujeme jednotlivé části těla...

Foam rolling aneb masáž pěnovým válcem

Jedno z nejoblíbenějších využití foam rollingu je zaměřeno na tzv. iliotibiální trakt. Iliotibiální trakt je široký vazivový pruh na vnější straně stehna. Tato robustní tkáň vede od vnější kyčle až po vnější koleno. Ačkoliv často bývá v anatomických ilustracích znázorňován jako samostatná, izolovaná struktura, je propojen se sítí pojivových tkání, které obepínají celou nohu a celé tělo. Nerozpíná se pouze vertikálně, ale také do hloubky. Poskytuje nezbytnou podporu vnější kyčle, a to jak v pohybu (při chůzi), tak ve vzpřímeném postavení.

Pokud je tento trakt přetížen, může se stát velmi bolestivým. Projevuje se to tzv. iliotibiálním syndromem (ITBS), častým zejména u běžců nebo cyklistů. Syndrom vzniká při nadměrném tření vazivového pruhu o kostěný výstupek na zevní straně kolene, které může vyústit v bolestivý zánět. Zde by se zdálo být logické, že uvolňování iliotibiálního traktu, například za pomoci masírování pěnovým válcem, by mělo dostatečně pomoci. Celé to je ale trochu složitější. Než se do této automasážní techniky pustíte, nastudujte si, jaké výhody i nevýhody to může skýtat.

 

Foam rolling vs. iliotibiální trakt: POZITIVA

1. Rozšíření rozsahu pohybu

Zatímco statické protahování brání plnému výkonu svalu, klinickými studiemi bylo prokázáno, že foam rolling zvyšuje (dočasně) rozsah pohybu kolen a kyčelních kloubů, a to aniž by to vedlo ke zhoršení výkonu svalů. Z tohoto důvodu se vědci domnívají, že foam rolling by byl užitečnou technikou pro počáteční zahřátí svalů. Výzkum zatím neprokázal, že by tato metoda vedla k dlouhodobému zvětšení rozsahu pohybu.

2. Foam rolling může rehydratovat tkáně

Tento názor vychází z přesvědčení, že masírování tkání za pomoci pěnového válce se podobá stlačování houby. Tlakem je tekutina vytlačena z tkání ven a při uvolnění se zase vsákne zpět. Přestože tato aktivita nevytváří tekutinu novou, někteří výzkumníci se domnívají, že komprese a dekomprese pomáhají proudění tekutiny v tkáních. Ta se tak lépe dostává i do přetížených částí, což napomáhá udržovat tkáně zdravé. (Prosím, mysleme na to, že okolo tohoto výzkumu se objevují i sporná tvrzení.) Stlačování tkání může také přispět k lepšímu průtoku krve.

3. Propojení s tělem

Foam rolling umožňuje propojení s tělem, a to úplně novým způsobem. Gil Hedley, zakladatel tzv. integrální anatomie, k tomu říká: „Propojení s každým aspektem či rozměrem našeho těla je skvělá věc. Pokud záměrem foam rollingu je rozvinout naše vědomí tak, abychom si plně uvědomili jednotlivé tkáně, pak říkám, propojujte se!“ Hedley zavedl termín somonaut, což je člověk, který zkoumá vnitřní prostor svého těla a díky tomu objevuje bohatství tohoto prostoru.

Foam rolling vs. iliotibiální trakt: NEGATIVA

1. Možná nebudete chtít iliotibiální trakt natahovat

Pamatujte, že iliotibiální trakt není sval. Je to pojivová tkáň. Je silná a pevná, drží naše bedra stabilní. Jak říká Hedley, iliotibiální trakt takový být musí, protože nás drží pohromadě. Jinými slovy si samozřejmě nepřejeme, aby tato tkáň byla volná, protože by mohla ztratit svou funkčnost.

2. Nedostáváte se ke skutečnému problému

Přestože je to právě iliotibiální trakt, kterému často bývá přisuzována bolest kolenou, problémy mohou vznikat i jinde. Mohou to být okolní svaly, které svým přetížením nebo jinou dysfunkcí mohou způsobovat nekomfort a bolest. Stejně tak mohou být problémy v kyčlích. Je tedy důležité ještě předtím, než začneme s foam rollingem jako terapií tzv. iliotibiálního syndromu (ITBS), zvážit, odkud bolest přichází.

3. Problém můžete ještě zhoršit

Jsou teorie, že foam rolling by daný problém mohl ještě zhoršit, konkrétně způsobit poškození svalů, které leží pod iliotibiálním traktem. Pokud jsou tkáně zdravé, mělo by být vše v pořádku. Nicméně pokud je stlačíte příliš, může dojít ke zjizvení tkání, a tím k jejich poškození (a tuhosti). Stejně tak, máte-li iliotibiální trakt nebo svaly v jeho okolí zanícené nebo přetížené, nemusí být jejich stlačování pěnovým válcem vhodné. Tkáň může být příliš citlivá na jakoukoliv manipulaci, včetně stlačování nebo natahování. Pokud se tedy tlak provádí s příliš velkou silou, může být i škodlivý.

Závěr

Jsme zatím na samém začátku plnému porozumění tomu, jak v našem těle vše funguje, jak jsou jednotlivé části propojeny a zejména, jaký je vztah mezi fitness, funkčností svalů a některými technikami cvičení. Nicméně řada pohybových terapeutů se shoduje na jednom základním bodě: Jakékoliv propojení s tělem je dobré. Jakákoliv přílišná síla a tlak, včetně příliš silné komprese v rámci cvičení na pěnovém válci, mohou být kontraproduktivní. Přestože foam rolling někdy nemusí být pohodlný, vnímejte všechny varovné signály svého těla a nedělejte nic, co vám není příjemné.

 

  • přeložila a zpracovala: Jana Ondrejechová
  • zdroj: yogainternational.com
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

Objednat předplatné