Ásany 07. 03. 2021 PDF Tisk

Džathara parivartanásana – břišní zkrut

Poněkud krkolomný název polohy sestává ze dvou sanskrtských výrazů – „džathara“ – břicho a parivartásana – otočení, obrácení. Do češtiny můžeme tedy volně přeložit jako břišní zkrut. Jak pojmenování polohy napovídá, dochází při ní k otáčení břicha do stran.

Džathara parivartanásana – břišní zkrut

Výchozí polohou je leh na zádech, kde paže volně spočívají podél těla. Obraťte pozornost dovnitř, k dechu a dráze, kterou v těle vykonává. Proveďte několik klidných nádechů a výdechů podle svého dechového tempa. Poté rozpažte a dlaně nechte směřovat vzhůru (nebo je můžete obrátit i směrem do země). Vydechněte a s nádechem zvedněte obě nohy ze země tak, aby s trupem svíraly pravý úhel. Držte je napnuté a volně dýchejte. V poloze krátce setrvejte.

Otáčení probíhá pouze v bocích
Vydechněte a s nádechem sklánějte pomalu obě natažené nohy k levé straně, kde je položte na zem. Zde by se měly prsty levé nohy dotknout prstů levé ruky. Nohy držte u sebe, obě lopatky na zemi, pravá bederní část také leží na zemi. Otáčivý pohyb by měl probíhat pouze v bocích. Hlava se otáčí na druhou stranu, pohled směřuje do pravé dlaně. Tímto směrem stáčejte i břicho. V této poloze zůstaňte po dobu několika klidných, volných nádechů a výdechů.

V každé fázi setrvejte 20–30 vteřin
Poté zvedněte s nádechem znovu obě spojené nohy ze země tak, aby s trupem svíraly pravý úhel jako po počátečním zvednutí. Na středu takto polohu několikrát prodýchejte a opakujte celé na pravou stranu. V každé fázi polohy setrvejte po dobu několika klidných nádechů a výdechů, přibližně 20–30 sekund. Cvičení zakončete klidným spočinutím v poloze šavásany. Dýchejte a vnímejte, jak se cítíte, nechte v sobě doznít pocity z uplynulé polohy.

Jednodušší varianta – s pokrčenýma nohama
I poloha břišního zkrutu má několik možných variant. V první z nich je výchozí poloha stejná. Liší se jen následně prováděný pohyb. Ten je vykonáván pouze jednou nohou, druhá zůstává napnutá ležet na zemi. Stejně jako v předchozí verzi polohy opakujeme na obě strany. Další podoba polohy je jednodušší, protože se provádí s pokrčenýma nohama. I zde můžete zkrut provádět oběma nohama, nebo pouze jednou z nich.

Povzbuzení činnosti všech břišních orgánů
Poloha břišního zkrutu jemně procvičuje svaly břicha i pánevního dna a velmi mírně také svalstvo paží a ramen. Pomáhá při redukci přebytečného tuku v oblasti boků i břicha, zpevňuje svaly beder a stehen. Její pravidelné praktikování uvádí do správných poloh všechny břišní orgány, které zároveň podporuje v jejich správné činnosti. Povzbuzuje zejména funkci jater, sleziny a slinivky břišní.

Literatura
Jóga od staré Indie až k dnešku

Objednat předplatné