BLESKOVĚ
Jóga Zprávy 24. 05. 2021 PDF Tisk

Držení těla, jóga a zotavení z traumatu

Trauma, stres a úzkost obecně ovlivňují držení našeho těla, prostupují chůzí i výrazy našeho obličeje. Podobně ale mohou působit i zdraví jedinci s posturálními abnormalitami, které stavy stresu, traumatu i úzkosti výrazně napodobují. Jógou a výběrem správné techniky dechu lze tyto abnormality zmírnit, nebo dokonce zcela odstranit.

Držení těla, jóga a zotavení z traumatu

Za špatným držením těla je především dlouhé sezení v kanceláři, kdy člověk chtě nechtě kroutí své tělo do tvarů napomáhajících eliminovat bolesti zad a jiných částí fyzického aparátu. Výsledkem je zkroucené tělo a zatuhlé svaly. Také se vytrácí plnost dechu. Následuje problém, který naše tělo není schopné rozlišit, a to je špatné držení těla a traumatizující stav.

Trauma je energie
Ano, přesně tak. Je to druh energie, která naše tělo vypne a paralyzuje. Je často výsledkem nějaké události, která nás výrazně zasáhne, musíme se s ní konfrontovat a mění náš život. Může to být ale také série zážitků, které mění způsob, jakým vnímáme a komunikujeme se světem. Trauma mění naše vnímání pocitu bezpečí a může se časem rozvinout a změnit naše životy a mysl, kterou okolní svět každodenně vnímáme. 

Společnost Core Energetics, kterou vyvinul John Pierrakos, M.D., poskytla objektiv pro nahlížení psychologických problémů z duchovní perspektivy. Core Energetics je založena na víře, že lidé jsou poháněni energií. Tato energie se může zablokovat v důsledku sebeobrany před zkušenostmi z raných vztahů. Příčinou těchto energetických bloků může být to, co se v moderní psychologii označuje jako trauma. Cílem společnosti Core Energetics je pomáhat jednotlivcům navracet jejich stav pohody.

Navnímáním této „léčivé“ teorie je jakési somatické prožívání (Somatic Experiencing), vyvinuté Peterem Levinem. Ten ve své knize Waking the Tiger: Healing Trauma (1997) popisuje příznaky traumatu jako zaseknutou energii. Tato teorie je založena na přesvědčení, že energie se vytváří v reakci na trauma. Poté, co dojde k traumatu, se energie zasekne, pokud nebude léčena. Je proto nutné, a to po jakémkoliv traumatu, s energií pracovat, aby se její tok obnovil.

Nejúspěšnější technikou, která nám může pomoci, je jóga. Je to především dech, který se v případě traumatu změlčí a zkrátí, a proto jsou dechové praktiky tou správnou cestou, jak dech zmobilizovat a zmírnit tak stres, který trauma doprovází. Dech a práci s ním lze pak hravě zakomponovat do nějaké relaxační ásany, např. šavásany, aby cesta k jeho znovunalezení byla co nejsnazší.

  • zpracovala: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

 

Objednat předplatné