Zažili jste na hodině jógy 24. 08. 2015 PDF Tisk

Pomocník pro vaše pozice a jógu

Vyznat se ve slovech a pojmech vyslovovaných na lekcích jógy je občas náročné. Proto vám přinášíme aktualizovaný slovníček pojmů v sanskrtu, abyste byli schopni své lekce sledovat nejenom pohledem, ale i slovně. Složte si název své pozice....

Pomocník pro vaše pozice a jógu

Áčarja - učitel

Adha, Ava - dolní                                                                           

Adhama pránájáma - spodní, břišní dýchání

Adhjama pránájáma - horní, podklíčkové dýchání

Adho - dolů

Adžapa džapa - koncentrační technika kombinující opakování (nejčastěji mantry, ale též dechového rytmu) s vynecháním opakování, umlknutím - rotace pozornosti

Ádžňa - šestá čakra; třetí oko, pokyn, povel, nařízení

Ahimsá -  neubližování (jama)                                                                    

Ájáma - řízení

Anáhata - srdeční čakra

Ánandamaja kóša – páté tělo; příčinné tělo (tělo blaženosti)

Antar - vnitřní

Aňdžali (pozdravná mudra) - spojené dlaně a pozvednuté vysoko nad hlavu

Ang(a) - končetina

Angušta - palec

Annamaja kóša – první tělo; hmotné, fyzické tělo (tělo potravy)

Apána- princip výdeje

Aparigráha - nepřipoutanost                                                                

Ardha - poloviční                                                                          

Ánanda - blaženost, štěstí, radost, potěšení, nadsmyslové blaho

Áróhan, Áróhana - stoupající, rostoucí, vznikající; označení zadní střední dráhy (energetická dráha jemnohmotného těla)

Amrta - nektar nesmrtelnosti

Ásana - pevná a současně uvolněná pozice těla,  pozice, sed

Astéja - nekradení                                                                      

Ašta - osm 

Aštángajóga -osmidílná jóga, stezka, styl jógy založený Pattabhi Joisem

Átman -dech, princip života a vnímání, individuální duše, vnitřní já

Bahir - vnější

Baddha - zpevnění, zesílení, uzavření, zámek

Bandha - ělesný, svalový uzávěr, stažení, svázání 

Basti - pročištění střev (očistná technika)

Bhagavadhíta - název staroindického filosofického díla, který je součástí eposu Mahábharátam, v překladu Zpěv vznešehéno

Bhakti - oddanost, láska k bohu, (bhaktikojóga - jedna z cest k bohu)

Bhastriká - kovářské měchy   (pránájámická technika), jedna z klasických dechovým technik                                                                              

Bhéká - žába

Bhrámarí - čmeláčí dech (pránájámická technika)                                      

Bhrúmadhja - prostor mezi obočím a bod jemnohmotného těla 

Bhudža - kobra

Brahmačarja - zdrženlivost                                                              

Bráhmarí - bzučící technika, jedna z klasických dechových technik

Brahma - psáno: brahma - nejvyšší podstata, univerzum, láska, poznání, neprojevené “TO”, bez dualit, bez rozlišení..

Brahman - kněz, příslušník nejvšší kasty

Čakra - kolo, kruh, energetický vír, centrum v jemnohmotném těle

Čandra - měsíc 

Čatur - čtyři

Čit - vědomí, mysl, myšlení 

Danda - hůl

Daša - deset

Dhanu - luk

Dháraná - koncentrace (jednobodovost)                                                                   

Dhjána - meditace (stav bez aktivity mysli), ponoření se; splynutí s objektem pozorování                                                                

Dva, Dvajam - dva

Džálamdhára - krční, horní uzávěr       

Džánu - koleno

Džapa - opakování, mručivá meditace

Džáti - zrozeni, kasta

Džjótir -jasnost, světlo jako božský princip života, zdroje vědomí, inteligence 

Džňána - poznání, vědění, (džnánajóga - edna z indických cest k bohu)

Éka - jedna

Ékákí - chodidlo

Garudá - orel

Gómukha - kráva

Guna - vnitřní kvalita, složky přirody z čeho je vše tvořeno (sattva, radžas, tamas), všechny jsou v určitém poměru zastoupeny ve všem

Guru - duchovni mist, určitel, vyšší postavení než áčarja, 

Ha - slunce

Halá - pluh

Hasta - ruka 

Hathajóga - metoda nebo část jógy, která využívá tělesná a dechová cvičení

Hathémy - polohy těla stimulující nervy ovlivňující části plic 

 

 

Ida - levá nosní dírka; ženská, měsíční, chladivá energie

Íśvara pranidhána - víra

Jama - etická doporučení ve vztahu k okolí i sobě sama                          

Jóga - spojení          

Jóga nidra - jógový spánek; technika hluboké relaxace

Jóga sútra - dílo zabývající se praktickou metodikou jógy jako duchovní cesty

Jóga šástra - učebnice jógy

Jóni - lůno, děloha, vagína, ženské pohlavní orgány

Lingam - znak, falus, mužský pohlavní orgán, symbol božství

Lóma - rostoucí, jsoucí ve směru růstu chlupu, přirozeně

Kája - fyzické tělo

Káka - vrána

Kákí, kákiní - gesto (mudra) vrány; sešpulení úst

Kaphálábáhátí- očistný dech, zářící lebka (pránájámická a očistná technika) 

Karma - činnost, konání, čin, činny vydoucí k následkům, (karmajóga - jedna z cest vedoucích k bohu)

Karmanový zákon - zákon příčiny a následku, přirozený zákon odplaty projevující se v samsáře (koloběhu životů)       

Karna - ucho

Kata - židle

Khéčarí - název mudry, techniky, kdy je jazyk v ústech obrácen špičkou vzhůru a opřen co nejvíce vzadu o horní patro

Kókila - kukačka

Kóna  - úhel

Koša - tělo, obal, úroveň existence

Krijá - činnost

Kumbhaka - zádrž dechu, pránájáma  

Kunda - nádoba, hrnec, džbán, zásobník, konec páteře odkud vycházejí nádís

Kundaliní - latentní životní síla, energie v oblasti kunda

Madhja - střední                                                                        

Madhjama pránájáma - střední, hrudní dýchání

Mahámudrá - název techniky krijájógy (velké gesto)

Majúra - páv

Makara - krokodýl

Manipúra - pupeční čakra, jméno třetí čakry (středisko klenotů)

Manómaja koša - třetí tělo; emoční tělo (tělo mysli)

Mardžari - kočka

Matsjá - ryba

Matsjéndra - jméno indického mudrce a mytologický aspekt

Méru - pozice hory Méru (mýtický střed světa)

Mudra - gesto, pečeť

Mukha - ústa, obličej

Múla - kořen

Múládhára - kořenová čakra, jméno první čakry; ve fyzickém těle se promítá do oblasti kořene

Múrččhá - klasická pránájámická technika, přeloženo: omdlévání

Nádí  Šódhana - střídavý dech

Nádí(s) - energetická dráha, dráhy, kanálky

Nava - devět   

 

Pada – noha

Paňča - pět

Pančaprána - složky základní Prány

Paravrtti - stočený                                                                    

Paripúrna - plnější, více než plný, úplný                                                                                          

Parivrtta - protáčivý, protočený

Páršva - boční, strana                                                                           

Páśčima - zadní , západní                                                                           

Pavana - dech, vzduch, vitální energie, plyny v organismu

Pída – s podporou, tlak

Pingala -pravá nosní dírka; mužská, sluneční, hřejivá energie

Pláviní - klasická dechová technika, přeloženo: plovoucí

Prána - dech života, dech, dýchání, duch.vitalita, životní síla jako univerzální energie, princip přijmu

Pránájáma - řízení toku energie a její expanze organismem                                                               

Pránajama koša - druhé tělo, energetické tělo (energetické tělo)

Pranava - prapůvodní zvuk, prvotní vibrace, slabika ÓM

Prasárita - vytahující                                                                  

Pratjáhára - odtažení, odpoutání od smyslového vnímání                                                               

Púraka - nádech

Púrna - plný                                                                             

Púrva - přední, východní, východ   

Radža - král, svrchovaný

Radžajóga - synomimum pro osmidílnou stezku jógy, jóga vedoucí k zdokonaléní se a cesta k sobě sama

Radžas - jedna ze tří gun, kvalita pohybu, zmatku, vášně, aktivity, síly                                                                       

Réčaka - výdech

Rši - mudrž, věštec

Sádhana - duchovní praxe, disciplína

Sahasrára - korunní čakra

Salamba - s podporou

Samádhi - poznání, pravda, osvícení, stav dokonalého meditativního vnoru, ztácení předmětu meditace i meditujícího - dokonalé splynutí, je nepřítomno ego                                                                

Samána - princip zpracování (jedna z pěti pančaprán)

Sámkhja- jedna ze šestice klasických ortodoxních škol (dharšana), dualistický systém uznávající prakrti (hmota, příroda) a purúšu (dech, nehmotný duch)

Samsára - věčný koloběh životů a smrti, sled reinkarnací

Santóša - spokojenost, skromnost 

Sapta - sedm

Sapúrna - neúplný

Sarva - všechno 

Sat - bytí, jsoucno, bytí, existence                                                                     

Satja - pravdivost                                                                           

Satsang - sezení s učitelem a meditování, diskuse nad tématem

Sattva - jedna ze tří gun, kvalita čistoty, jasnosti, světla

Sauča - čistota  

Siddhi - dokonalost, napřirozenost, vysoký úspěch docílený askezí, magická schopnost vedoucí k úspěchu                                                                       

Sítkárí - jedna z klasických pránájámických technik, chladivý dech prováděný ústy                                                                                                                                                      

Sthira - stabilní, pravý, silný

Sthiti - stoj    

So- Ham -posvátná mantra, znamenající “ Já jsem To (konečná podstaty bytí, vědomí, blaženost)                                                                         

Sukhara- uvolněný, pružný

Supta - spící, ležící na zemi 

Súrja - slunce     

Sútra - niť, prazáklad, poučka, provaz, něco co nás vede                                                                                                      

Svádhišthána - sakrální čakra

Svádhjája - samostudium                                                               

Šabda – zvuk, hlas, tón, zvuková vibrace

Šalabha – kobylka

Šášanga – králík, zajíc

Šat - šest

Šava - mrtvola

Šáríra - tělo

Širša, Kapála - hlava, lebka

Šiva - dobr, milost, jméno jednoho z tří hlavních hinduistických božstev

Šruti - tradice, vědění, které má podle Indů božský základ, v překladu slyšené

Šušumna - centrální kanál

Šúnjá - 0, nic

Šúdra - příslušník nejnižší (čtvrté) kasty, služebník

Švana - pes 

Tapas - řád, ukázněnost, sebekontrola, sebekázeň   

Tamas - jedna ze tří gun, kvalita temna, těžkosti, nehybnosti  

Trátaka, trátak - koncentrační technika směřování zraku                                                 

Tri, Trajam - tři

Udána - princip povýšení, efektivnosti, (jedna z pančaprán)

Uddijana - letět vzhůru, tělesný zámek 

Udždžájí - dech vítěze (pránájámická technika), šumící dech, 

Un - kotník

Upa - dolní                                                                          

Upari, Adhi - horní                                                                           

Upavišta - sed                                                                            

Úrdhva - horní, nahoru, vzhůru                                                                          

Uštra - velbloud

Ut - silně natažený, intenzivní 

Uttána - vytažený                                                                    

Uttara - horní                                                                            

Utthita - vzpřímený                                                                

Vadžra - hromoklín, bájná zbraň boha Indry, blesk, diamant

Véda - období vývoje, historický spis, vědění, mají božský původ a předávaly se slovně - šruti

Vidjá - vědomost, poznatky, znalost

Vidžňanamaja koša - čtvrté tělo (tělo intelektu)

Vilóma - proti srsti, jsoucí v protisměru, také nepřirozeně

Viparíta - obrácený, opak                                                                  

Vírabha - hrdina     

Višnua - bůh z hinduistické trojice bohů, personifikací brahma (universální vesmírné síly, neprojevené síly “TO”)                                                                                                    

Viškránta - uvolněný

Višuddhi/a - komunikační čakra

Vivéka - schopnost rozlišovat podstatné od nepodstatného 

Vjághra pránájáma - tygří dýchání

Vjána - princip transportu, (jedna z pančaprán)

Vrkšá – strom 

 

 

  • zdroj: Power Yoga Akademie, akreditované vzdělávací zařízení MŠMT
  • www.poweryoga.cz
  • zdroj fotky: Samphotostock.cz 

Objednat předplatné