Detoxikace a imunita 06. 08. 2015 PDF Tisk

Detoxikace smyslů - brána k naší duši

Detoxikace smyslů resp. smyslových orgánů je důležitá hned ze dvou důvodů. Prvním je pozitivní ovlivňování samotné fyzické stránky našeho těla a druhou je naše mentální kondice

Detoxikace smyslů - brána k naší duši

Již v názvu tohoto článku jsem si dovolil využít moudrosti zašifrované v naší krásné mateřštině. Již na prvním stupni základních škol se děti seznamují s existencí 5ti smyslů čichu, chuti, sluchu, zraku, hmatu.

Nejsem si však jist,  zda jim při této příležitosti pan či paní učitelka poodhalí, že ony sMYSLy mají mnoho společného nejen s naším fyzickým tělem, ale právě i s naší MYSLí. Skrze smyslové orgány přijímáme živiny, vzduch a v neposlední řadě vjemy či podněty nutné pro naše životy. Z tohoto pohledu jsou pro nás tedy důležitými branami. Stejně jako o brány středověkého hradu, který chce být bezpečným a klidným domovem pro svého pána,  je tedy nutné o ně pečovat. V následující sérii krátkých článků vám doporučím očistné (detoxikační) postupy, které vám pomohou při jejich opatrování.

Celostní význam detoxikace smyslových orgánů

Většina doporučených detoxikačních procedur zohledňuje v maximální míře celostní přístup ke zdraví. V praxi to znamená, že v rámci péče o jeden smyslový orgán jsme schopni pozitivně ovlivňovat nejen tento konkrétní orgán, ale i jiné související (napojené) orgány a samozřejmě naši mentální kondici.

Pro lepší ilustraci celostního dopadu se podívejme na například na péči o nos, který reprezentuje čich. Pravidelnou detoxikací orgánu odpovědného za čich (tzn. nosu) zajistíme očistu nejen čelních dutin, ale odlehčíme i plicím. Plíce jsou dle tradiční čínské medicíny (TČM)  párovým orgánem k tlustému střevu, na kterém se pozitivně projeví právě jejich zvýšená kondice. Tímto bude pokryta detoxikace (nejen) smyslových orgánů na fyzické úrovni. Jak jsme si již řekli jsou k nosu přidruženy plíce, které jsou na úrovni mentální/psychické odpovědné například za následující emoce žal, beznaděj a úzkost. Pokud jim tedy odlehčíme na fyzické úrovni je velmi pravděpodobné, že nám uleví i v těchto oblastech.

Další příklady celostního působení detoxikačních procedur na naše tělo i mysl projdeme v rámci série jednotlivých článků, které se budou zabývat vždy jedním konkrétním smyslem.

 

Objednat předplatné