BLESKOVĚ
Detoxikace a imunita 09. 02. 2022 PDF Tisk

Detoxikace nosu

Nos je vstupní bránou pro námi vdechovaný vzduch. Dle svých možností zabraňuje průniku hrubých nečistot, alergenů a infekcí do hlubších struktur našeho organismu.

Detoxikace nosu

Proč je nos předmětem detoxikace?
Nos je velice zatíženým místem našeho těla. Plní roli vstupní brány pro vdechovaný vzduch, zbavuje jej hrubých nečistot. Dle svých možností zabraňuje průniku alergenů a infekcí do hlubších struktur našeho organismu. Skrze něj pak samozřejmě můžeme vdechovat vůně našich životů. Z těchto důvodů si zaslouží naší péči. Ve své praxi často doporučuji zařadit pravidelnou aktivitu detoxikace nosu ke každodenním rituálům na úroveň čištění zubů. Běžně si tento rituál osvojí i malé děti ve věku 5 či 6 let. 

Důvody pro detoxikaci nosu  pro koho je očista nosu určena?
Obecně nám detoxikace nosu vstupuje do života ze dvou důvodů:

 1. máme související akutní či chronické zdravotní obtíže,
 2. chceme se akutním či chronickým obtížím preventivně vyhnout.

Typické akutní obtíže, při kterých Vám detoxikace nosu může pomoci: 

 • Nachlazení
 • Senná rýma
 • Zánět horních i dolních cest dýchacích
 • Po operacích nosu
 • Při zánětu dutin

Typické chronické obtíže, při kterých vám detoxikace nosu může pomoci:

 • Chronická rýma
 • Astma, alergie
 • Bolesti hlavy v oblasti čela či očí

Preventivní úloha detoxikace nosu
O detoxikaci nosu by měly z preventivních důvodů uvažovat osoby, které se pohybují v prašném či zakouřeném prostředí a vůbec ti z vás, kteří chtějí preventivně pečovat o své zdraví.

Účinky detoxikace nosu z pohledu celostní medicíny

Účinky na fyzické úrovni
Jak už jsem zmínil výše, k úlohám nosu patří ohřívání vdechovaného vzduch a zbavení vzduchu pevných částic či infekcí. Těmito aktivitami chrání primárně plíce. Detoxikací tak pomůžeme dutinám a sliznicím, které jsou součástí nosu a bezprostředního okolí, lépe plnit ohřívací a desinfekční úlohy. Tím se odlehčí plicím, které budou následně lépe plnit své úlohy. V rámci TČM (tradiční čínské medicíny) je orgánový systém plic úzce provázán se systémem tlustého střeva, které následně ovlivňuje další životně důležité orgány. Z tohoto plyne, že prostý výplach nosu, bude-li správně a pravidelně prováděn, má blahodárný vliv na celý organismus.

Účinky na mentální úrovni
Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud vyčistíme a uvolníme nos a příslušné dutiny v obličejové části hlavy, bude to mít blahodárný vliv na naše myšlení. Dojde k odlehčení a rozjasnění mysli. Ustoupí tlak, který jsme již přestali vnímat, nicméně jeho uvolnění nám rozhodně neunikne. Díky odlehčení plic je velmi pravděpodobné, že osobám trpícím smutkem, žalem a beznadějí se zlepší i související emoční aspekty jejich života. Důvode je opět dle čínské medicíny vazba mezi těmito emocemi a plícemi.

Způsoby detoxikace nosu
Každý výplach nosu zajistí detoxikaci tzn. očištění nosní krajiny. Jedná se o prostory náležící přímo nosu. Prostory sousedících dutin umístěných v oblastech čelní a nosní kosti jsou obtížněji dostupné a budeme se jim věnovat v pozdějších článcích.

V rámci detoxikace nosu můžeme volit z několika variant. V tomto článku si popíšeme tu nejjednodušší. Touto metodou je výplach nosu solným roztokem za pomoci jednoduché konvičky.

Detoxikace nosu solným roztokem

Co budeme potřebovat?

 • Konvičku  určenou speciálně pro nosní sprchu
 • Sůl  dle svých zkušeností doporučuji mořskou atlantickou sůl, která je pro tyto účely vhodnější než běžná kuchyňská
 • Vodu  v teplotě odpovídající lidskému tělu, tzn. okolo 37 stupňů. Ideálně odstátou či převařenou, tj. zbavenou chloru

Postup detoxikace nosu:

 1. Do konvičky odměřte adekvátní množství soli – viz níže uvedný odstavec, 

 2. zalijte připravenou vodou dle výše uvedených parametrů,

 3. přiložte ústí konvičky k nosní dírce a dýchejte ústy,

 4. bradu přitiskněte co nejvíce k hrudi a lehce se předkloňte nad umyvadlo,

 5. hlavu lehce nakloňte na stranu té nosní dírky, u které nedržíte konvičku,

 6. voda začne pozvolna protékat prostorem nosu a vytékat opačnou nosní dírkou,

 7. jakmile proteče přibližně polovina vody, odejměte konvičku a zlehka vysmrkejte zbylou vodu,

 8. následně opakujte kroky 3 až 7 s druhou nosní dírkou,

 9. snažte se, aby veškerá voda opustila nos i dutiny.

Koncentrace soli dle konkrétního použití
Koncentrace soli v roztoku musí odpovídat účelu použití. Standardně bývá používán roztok, který odpovídá koncentraci 0,9 % soli (9 g soli na 1 l vody). Jedná se o fyziologický roztok, který možná znáte pod slangovým označením "fýzák". 

TIP 
Sestavte si svůj set pro nosní sprchu na Yogamarketu!

 

Objednat předplatné