Děti a nutnost pohybové aktivity

07. 11. 2019


Nedávná finská studie ukázala, že děti, které jejich rodiče vedou k pravidelné sportovní aktivitě, jsou na tom po fyzické i mentální stránce lépe než ty, které nesportují.

Studie ukázala, že pravidelný pohyb také vytváří ty správné podmínky pro zdravou srdeční činnost. Výsledky vycházející ze studie Fyzikální aktivita a výživa (PANIC) provedené na Univerzitě východního Finska byly zveřejněny v Evropském časopise Applied Physiology. 

Pravidelné cvičení je velmi důležité pro emoční a fyzickou pohodu dětí. Nedostatek pravidelného cvičení vede k pozdějším zdravotním problémům, jako je nadváha, cukrovka, předčasné srdeční choroby, cévní mozková příhoda atd. Každé dítě by mělo pravidelně cvičit, pokud mu to jeho zdraví dovoluje.

Kardiovaskulární onemocnění je známé jako jedno z civilizačních onemocnění dnešní doby a je tedy výrazným problémem zatěžujícím naše zdraví. To se pak také jeví jako velká ekonomická zátěž, jelikož náklady na jeho léčení jsou vysoké.

Kardiovaskulární choroby, i obezita s nimi spojená, mají svůj původ v dětství, kdy se plně formují zvyky každého z nás, tj. i postoj ke sportu jako takovému. Pravidelnou sportovní aktivitou se dá účinně předcházet rozvoji těchto typů onemocnění nebo je alespoň odložit na vyšší stádium věku.

Sport nepomáhá udržet pouze naše fyzické zdraví, ale je nutný také jako jeden z činitelů při formování osobnosti dětí a mládeže. Je však nutné zvážit, jaký druh sportu nebo činnosti bude nejlépe vyhovovat dítěti s ohledem na jeho schopnosti a charakterové vlastnosti. Plaché a tišší dítě se pravděpodobně více rozvine ve sportu, kde bude mezi svými vrstevníky, jelikož se naučí fungovat v kolektivu. Naopak aktivnější a více extrovertní dítě může bez problémů navštěvovat individuální druhy sportů, jako je tenis, což mu pomůže naučit se lépe soustředit.

Jednou z nejdůležitějších věcí, které se děti mohou prostřednictvím sportu naučit, je uvědomit si hodnoty a výhody plynoucí ze stálého úsilí v delším časovém horizontu. Postava trenéra pak v tomto procesu hraje klíčovou roli. To trenér děti učí aspektům jako solidarita, správná motivace, fungování v kolektivu, dychtivost a snaha překonat sám sebe, ale také přijímat prohru.

Dosažení cílů vyžaduje fázi učení, oběti a spoustu úsilí a pomáhá jim pochopit, že ne vše je okamžité nebo snadno dosažitelné. Prostřednictvím sportu a sportovních soutěží se dozví, že člověk musí být silný, aby něčeho dosáhl, něco dotáhl do konce, ale také že může selhat a život jde dál. Prostřednictvím sportu se děti učí zvládat frustrace, zvýšit trpělivost a tvrdě pracovat.

A nakonec, sport učí děti správně odpočívat. Po pravidelné sportovní aktivitě a výdeji energie bude samo dítě rádo, že večer zalehne do postele a usne bez jakýchkoliv problémů.

Sport je skvělý pomocník pro udržení stálého fyzického i duševního zdraví. Je proto třeba děti učit a motivovat k tomu, aby i v dnešní době, plné všech technických vymožeností, vyběhly ven a udělaly něco samy pro sebe!

 

  • připravila: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket