Vzdělávání 20. 10. 2016 PDF Tisk

Dělejte, co vás baví - staňte se učitelem jógy!

Power Yoga Akademie byla nyní nově akreditována mezinárodně uznávanou Yoga Alliancí, která sdružuje vzdělávací zařízení a instruktory jógy z celého světa. Staňte se certifikovaným lektorem jógy, uznávaným po celém světě!

Dělejte, co vás baví - staňte se učitelem jógy!

Je velice příjemné, když člověk najde ve svém koníčku částečně, anebo i plně svou práci. Díky uspěchanému životnímu stylu procento lidí, kteří se zabývají zdravým životním stylem, stále roste. Lidé hledají alternativy jak se uvolnit, nadechnout a současně podávat ještě větší výkon. Poslední zmiňovaný aspekt může být stresující, protože vysoké nároky člověka sama na sebe nebo někým na někoho (zaměstnavatel) mohou negativně ovlivnit zdraví člověka. Člověk má na sebe navázánu spoustu povinností – pracovních a rodinných. V jeho hlavě se objevuje mnoho nevyřešených záležitostí, které se uvnitř mysli stále v určitých intervalech projevují. Vycházejí z podvědomí ve chvílích, kdy je nečekáme a nepotřebujeme. Aby došlo k vyvážení stresujících záležitostí života a psychiky, mnoho lidi vyhledává jógu, jako vhodný způsob kompenzace a uvolnění se. Lidské tělo a zdravověda (anatomie, fyziologie, první pomoc, ájurvéda a výživa), jógová filosofie a vývoj jógy, energie a psychika jsou součástí jógy, které je třeba si uvědomovat a také je studovat. Nic nelze oddělit od ničeho. Jóga vnímá člověka na základě tzv. pančakóša (skladba člověka z pěti těl a obalů). Každé oblasti je nutno věnovat pozornost. Cvičení jógových ásan, tzv. posturální jóga, je vhodným vstupem do jógy, ale ne dostačujícím. Je třeba studovat jógu v celé její šíři, aby došlo k postupnému proniknutí do jejích tajů a zákoutí. Chcete-li vyučovat jógu, je třeba kvalitního vzdělání v této oblasti a vlastní praxe, které se vzájemně propojí, a vytvoří tak základ pro umění učit - předávat informace a zkušenosti a inspirovat lidi ke zdravému životnímu stylu ve společnosti jógy.

Ucelený koncept vzdělávání přináší Power Yoga Akademie, akreditované vzdělávací centrum MŠMT, které nabízí základní program Instruktor jógy, kde se účastník v 150hodinového kurzu naučí novou koncepci vedení lekce jógy ve stylu powerjóga a hathajóga. Všechny styly jógy mají stejné ásany, techniky dechu, očistné, relaxační a koncentrační techniky. Základní program vyučuje vše dohromady. Důležité je uvědomit si, že budoucí instruktor bude stát před lidmi, kteří pokaždé budou v jiném stavu. Atmosféra, prostředí a obklopující podmínky vytvářejí situaci lekce a instruktor je ten, kdo by měl nalézt cestu pro všechny v danou chvíli. Proto je velice důležité umět přistoupit ke klientům z různých úhlů. Techniky hathajógy tvoří základ současné jógy. Rozvinuly se dle přístupu metodicky a umožňují ztvárnit dva typy lekcí – hathajóga a powerjógy. To se studenti Power Yoga Akademie naučí v rámci základního vzdělávacího programu Instruktor jógy.

S úžasnou novinkou přichází nyní Power Yoga Akademie! Její vzdělávací program byl akreditován mezinárodně uznávanou Yoga Alliance, která sdružuje vzdělávací zařízení a instruktory jógy z celého světa. Její cíl je sjednotit výuku jógy v celém světě na základě pravidel, které stanovuje ve spolupráci se odborníky, školami nejenom v Indii. Power Yoga Akademie splnila tyto požadavky, a tak od 1. 1. 2017 začíná organizovat základní vzdělávání pod akreditací nejenom českého MŠMT, ale i světové organizace Yoga Alliance. RYT200 je tak nový 200hodinový vzdělávací program, který akademie nabízí všem svým studentům. První jógový trénink Yoga Teacher Training (200 hodin) tak od ledna 2017 do července 2017 a druhý kurz od září 2017 do února 2018 povede tým lektorů Power Yoga Akademie.

Vzdělávací program (Yoga Teacher Training) je systematickým tréninkem zájemců o jógovou filosofii, ásanovou a pránájámickou praxi i teorii s cílem aplikace jógy do běžného životního stylu. Rozvíjení vlastní praxe studenta programu Instruktor jógy (Yoga Teacher) a umění předávat poznatky a zkušenosti zájemcům z řad široké veřejnosti v oblasti jógy a životního stylu se vzájemně ovlivňují, a prohlubují tak schopnost umění učit jógu dvěma základními přístupy – powerjóga a hathajóga. Oba jógové styly se vyučují ve vzájemné souhře a jsou založeny na principech zdravého jógového pohybu. Systematická a pestrá výuka umožňuje novým instruktorům vést lekci jógy s přihlédnutím ke konkrétní skupině lidí. Základní vědomosti a praxe v několika okruzích rozvinou odborné a kvalitní vedení lekce jógy. Výuka obsahuje teoretickou i praktickou část. Celý systém je doplněný o samostudium s předem stanovenými výstupy, které doplňují praktickou výuku instruktorů jógy.

Jaké certifikace získá absolvent RYT200?

Absolvuje-li vzdělávací program RYT200 (200 hodin), získá dva diplomy. 150hodinový vzdělávací program ukončený zkouškami umožní vydat v rámci Česka osvědčení pro získání živnostenského listu, a navíc absolvent získává i certifikát YOGA TEACHER od Yoga Alliance, který ho opravňuje k registrování se na www.yogaalliance.org jako učitele jógy. Diplomy Yoga Alliance jsou uznávané po celém světě.

Co se absolvent naučí RYT200?

V rámci základního kurzu se naučí vést základní lekci jógy s přístupem powerjóga a hathajóga na základech principů zdravého pohybu v kontextu jógové filosofie a praxe technik jógy.

 

www.poweryoga.cz 

Objednat předplatné