BLESKOVĚ
Jóga Zprávy 26. 09. 2019 PDF Tisk

Cvičení jógy „dnes“ zlepší zdraví v pozdějším životě!

Výzkum prokázal, že dospělí, kteří cvičí jógu, se budou těšit lepšímu duševnímu a fyzickému zdraví v pokročilém věku.

Cvičení jógy „dnes“ zlepší zdraví v pozdějším životě!

Studie ukázala, že jóga zlepšuje zdraví a duševní pohodu zdravých dospělých nad 60 let.

Bylo zjištěno, že fyzické výhody jógy – starodávná praxe, která zahrnuje ásany (budování svalů a s tím spojené správné držení těla) a regulované dýchání – spočívají v získání síly, rovnováhy a flexibility svalů.

Zvyšuje úroveň fyzického zdraví 

Zvýšení duševního zdraví zahrnovalo zlepšení příznaků deprese, kvality spánku a vitality u starších dospělých.

Vědci z univerzity vyhodnotili 22 studií, které zkoumaly účinky jógy na tělesnou a duševní pohodu u starších dospělých. Programy jógy se lišily délkou od jednoho měsíce do sedmi měsíců a doba trvání lekcí se pohybovala od 30 do 90 minut.

Statistická analýza kombinovala výsledky studií s cílem porovnat účinky jógy se situací, kdy není vyvíjena žádná aktivita, a s jinými činnostmi, jako je chůze či aerobik.

Fyzická zdatnost

Vědci zjistili, že lidé, kteří cvičili jógu, měli lepší rovnováhu, flexibilitu, sílu nohou, nižší stupeň depresivních nálad, lepší kvalitu spánku, vitalitu a vnímané duševní a fyzické zdraví – ve srovnání s těmi, kteří vyvíjeli nulovou aktivitu.

V porovnání s jinými činnostmi jóga zlepšila tělesnou sílu, pružnost těla a depresi.

Vědci tvrdí, že výsledky studie mohou pomoci lidem, aby pochopili výhody, jež může jóga nabídnout stárnoucí populaci.

„Velká část starších dospělých je neaktivní a jejich schopnost udržet rovnováhu a celkově zapojit svaly tak, jak by zapojené být měly nebo stále mohly, je nedostatečná. Na základě této studie můžeme dojít k závěru, že jóga má velký potenciál ke zlepšení důležitých fyzických a psychologických aspektů u starších osob. Jóga je jemná aktivita, již lze upravit tak, aby vyhovovala těm, kteří trpí jakýmkoliv psychickým problémem a onemocněním souvisejícím s věkem,“ říká Divya Sivaramakrishnan z Centra pro fyzickou aktivitu pro zdraví.

 

  • zpracovala: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com