BLESKOVĚ
Teacher toolbox blog 30. 10. 2020 PDF Tisk

Co vlastně je jógová terapie?

Během lekcí jógy se dozvídáme, že pozice pomáhají na to či ono. Ano, jóga má terapeutické účinky, ale ne každá jóga je jógovou terapií. Co tedy je jógová terapie? Je to speciální aplikace nástrojů z jógy – pozic, dechových technik, pránájámy, meditace – ale také z ájurvédy a psychologie.

Co vlastně je jógová terapie?

Jedná se o holistický přístup a neustálou práci s tělem, duchem i myslí. Ano, jógová terapie je dobrým pomocníkem, ale výsledky se nedostaví ihned. Není to, jako když jdeme k západnímu lékaři, dostaneme léky a uleví se nám. Je to pomalá, intenzivní práce, která však nese nečekané ovoce. Během své téměř patnáctileté praxe jógového terapeuta jsem viděla neuvěřitelné výsledky, nad kterými se pozastavovali i západní lékaři. Během svých studií jsem měla možnost nahlédnout do lékařských zpráv, ultrazvuků, EKG, EEG a jiných měření, abych se sama přesvědčila o úspěších tohoto způsobu léčby. Takový zdravotní progres nenastane jen díky praxi pozic, jedná se o úpravu životního stylu, o změnu pomyslného rámce, ve kterém se neustále pohybujeme. O změnu naučených vzorců chování – samskár – to je to, co nám dává jóga.

A jakou roli má v jógové terapii ájurvéda?
Ájurvéda mluví o třech základních pilířích, stravě, spánku a aktivitě. Proto je nedílnou součástí terapie. Úpravou jídelníčku, denního režimu a zařazením vhodné aktivity se naše tělo stabilizuje, dostává nový, pevný řád. Důležité je zde zmínit velmi podstatnou věc, a to je individuální přístup. I když autoři knih o jógové terapii doporučí danou sestavu na ten či onen zdravotní problém, pokud pracují s klientem individuálně, pak sestavy upravují nebo vytváří úplně odlišné podle aktuálního zdravotního stavu. Sestavy klient praktikuje denně po dobu maximálně šesti týdnů, pak se sestava upravuje nebo se vytváří nová podle zdravotních změn a zlepšení.

A jaký je tedy rozdíl mezi klasickou lekcí jógy a jógovou terapií? 
Lektoři jógy nabízejí různé varianty jógových lekcí, i třeba léčebně zaměřené, například jógu pro bolesti zad, jógu pro těhotné, jógu pro sportovce. Těchto skupinových lekcí se účastní lidé se stejnými zájmy, zdravotními problémy nebo podobným psychickým rozpoložením. Lektor, který vede takový styl lekce, přesně zná kontraindikace. Ví, jak pracovat s lidmi s danými problémy, a umí je správně do praxe uvést a pohlídat. 

Lekce jógové terapie většinou probíhá individuálně, její součástí je vstupní konzultace, kde se terapeut věnuje poznání aktuálního zdravotního stavu, studuje zprávy ošetřujícího lékaře, určí predominantní ájurvédské dóši, zkoumá návyky a denní režim klienta. Podle zjištěných informací pak upravuje jídelníček, denní rozvrh, volí vhodné dechové techniky, vytváří sestavu, zařazuje relaxaci a meditaci nebo další techniky z jógy, ájurvédy či psychologie. Jógová terapie je méně o jógových pozicích a více o pomoci klientovi překonat obtíže, které ovlivňují jeho zdravotní stav.

Jóga je úžasná a už po první lekci, jakékoliv, se můžete cítit lépe a je jedno, o jaký styl jógy šlo. Možná nevnímáte velký rozdíl mezi lekcí jógy a jógové terapie, nebo jen velmi malý. Avšak rozdíl je výrazný a vše záleží na tom, co student jógy očekává. Jaký je záměr jeho praxe. Lektor jógy i jógový terapeut mají za sebou odborné vzdělání, jen každý v trochu jiném směru a rozsahu.

Jak jóga, tak jógová terapie pracují s pozicemi pro očistu, posílení, pružnost i poznání fyzického těla. Obě využívají tok prány v těle, harmonizují naše mentální a emocionální já. Otevírají nám dveře k naslouchání intuitivnímu já a poznání opravdového já. Obě propojují všechny vrstvy – kóši.

Jógová terapie je odvozena z jógové tradice podle Pataňdžaliho a z ájurvédy jako léčebného systému, který adaptuje a aplikuje jógové techniky, postupy. Ty pomáhají jednotlivcům čelit zdravotním problémům. Zvládnout svůj zdravotní stav, zmírnit příznaky, obnovit rovnováhu, zvýšit vitalitu a zlepšit přístup ke svému životu i sám k sobě.

Co tedy říci závěrem?
Jógová terapie je léčebnou cestou jógy, která přináší rovnováhu tělu i mysli prostřednictvím pochopení a porozumění primárnímu záměru jógy. Nastává zklidnění mysli a povznášení ducha, naší základní podstaty.

Objednat předplatné