BLESKOVĚ
Psyché&Duše 01. 03. 2024 PDF Tisk

Chrám duše

My lidé potřebujeme realizaci – „napojení“ – někdo z nás tomu říká transcendent, jiný flow. Jde o projev, kdy odchází stranou převleky a můžeme být naprosto a přítomně sami sebou...

Chrám duše

Mnozí z nás vědí, že péče o tělo je jednou ze základních potřeb lidské existence. Pro člověka dnešní doby, dalo by se říci, je samozřejmé se o tělo starat. Zdravá strava a pohyb jsou běžnou součástí života. Máme vědecky podložené, že pohyb, čerstvý vzduch a strava nám prodlužují život, upevňují zdraví a léčí psychické neduhy. Je také prokázané, že po uvolnění endorfinů se nám lépe nahlíží na svět, je barevnější, veselejší.

Z hlubší perspektivy bychom si mohli rozebrat tělo jako hmotu. Hmotu, která se shlukuje v prostoru. Mohli bychom zabrousit do biologie, medicíny, evoluce jako takové. Víme, že biologie zkoumá zdravé lidské tělo, medicína zkoumá nemocné tělo. Biologická evoluce je předmětem fyzické antropologie. Jednotlivé okruhy bychom mohli studovat celé životy. Přicházejí různé alternativy a směry, které se mnohdy vědecky kříží, a přesto nás dokážou léčit, měnit. Často jsou otázkou víry. Znamená to, že stojíme před otázkou měnící se evoluce na základě víry? Jsme si jisti, že se všechno mění. Víme věci, které jsme před lety nevěděli. Cítíme, že kolektivní vědomí doslova expanduje. Meditující soused či vegansky laděný kolega v nás nevyvolává údiv. Naše mysl prošla samovolně nadstandardní transformací. V Čechách, po světě, na planetě. Otázkou pro nás zůstává, co s tím vším uděláme?

Pokud chápeme hlouběji spojení mezi emocí a pocitem, myšlenkou a tělem, je nám jasné, že hmota, která se shlukuje v prostoru, je tělo. Lidské tělo, kromě biologie, dalo by se nazvat manifestovanou myšlenkou. Dnes již víme, že pozitivní myšlení ovládá naše činy. Víme, že myšlenky lze třídit jako prádlo. Dokážeme se léčit pouze vědomím. Ano, již i tato fakta jsou dokázána vědecky a také příklady jednotlivců.

Je to ovšem tak jednoduché, jak se zdá? Mnohdy to vyžaduje určitou práci, vůli, studium… V našich životech se objevují různé nástroje, pokud si všímáme, nacházíme. Jedním z nejsilnějších nástrojů je jóga. Cesta jógy nás může dovést na úrovně, o kterých se nám ani nesnilo. Počínaje velmi fyzickým prvním dotekem, filozofií, meditací a zpět k fyzickému doteku. Jóga nás učí, jak dýchat, jak vnímat, jak myslet, volit, konat. Učí nás znovu milovat. Učíme se nacházet lásku k sobě. Učíme se milovat hmotu jako naše fyzické tělo a s tím související hmotu na zemi. Nacházíme-li pravý vztah sami k sobě, cítíme se hluboce propojeni se svým tělem. Uctíváme-li své tělo, uctíváme tím hmotu. Ctíme planetu Zemi, ctíme sebe a ctíme ostatní. Vztahem k sobě, láskou a nasloucháním můžeme být lepšími lidmi. Přichází úcta k chrámu, k lidskému tělu.

Jóga jako cesta duše, propojená se srdcem a tělem. Jóga jako soubor fyzického, mentálního a duchovního cvičení. Jóga pocházející z Indie, vycházející z mnoha náboženství, stará tisíce let. Říká se, že přichází do našeho života, až nastane čas pro duši. Budeme potkávat lidi, kteří doslova „propadli“ józe, a lidi, kteří jsou jógou odpuzováni. Mluvíme-li o duchovní části jógy, která se skrývá za každou ásanou, je jen otázka času, kdy odhodí kabátek fyzična. Je nám jasné, že určitá duševní připravenost zde hraje svou roli. V době plné převleků a masek je spiritualita ohrožena. Mnozí se od spirituality odvrací dříve, než do ní opravdu proniknou. Spiritualita neboli duchovnost znamená životní praxi, cestu. Způsob vnímání a osobní zacházení s tím, co člověka přesahuje. S Bohem, s transcendencí. Lze ji definovat jako rozměr života.

Cesta jógy je cesta spirituální, cesta s přesahem. Pokud si vybíráme cestu s přesahem, volíme si praxi. Praxe nám pomáhá nastavit si záměry, nepropadat do emočních vírů, praxe udává směr. Můžeme volit různé typy jógy, meditací… V konečnosti hledáme realizaci. Někdo se bude realizovat zpěvem, někdo tancem, jiný jógou. My lidé potřebujeme realizaci – „napojení“ – někdo z nás tomu říká transcendent, jiný flow. Jde o projev, kdy odchází stranou převleky a můžeme být naprosto a přítomně sami sebou. Vzniká prostor pro realizaci. Jakmile jsme schopni realizace, přichází kreativita a prostor pro nevídané zážitky. Chápeme přesah, který je s projevem spojený. Realizujeme-li se, přichází transformace. Transformace je evoluce. Volme cestu, která nás posouvá, edukuje a motivuje. Cesta jógy je cíl. A to proto, že cesta je cíl. Na cestě pečujme o chrám. S láskou, úctou, na zemi, s nebem, starejme se o svou duši.

 

  • autor: Kateřina Kostková
  • @kace.yogaforlife
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné