Než začnete cvičit 23. 05. 2023 PDF Tisk

Jógová praxe - celek a část

Někdo pro stromy nevidí les, někdo přehlédne i třísku v oku. Každý jsme jiný a máme různou vnímavost vůči detailu a celkovému obrazu, včetně kontextu. Nelze přitom říci, kdo by byl ve výhodě, důležité je totiž obojí – a navíc v harmonii.

Jógová praxe - celek a část

Jeden známý příběh vypráví o žákovi, který si přál vědět, co je to Zen. Mistr mu podal lžíci vody a poslal ho prohlédnout si krásný palác. Napoprvé se žák vrátil s vodou na lžíci, ale z paláce neviděl nic, napodruhé obdivoval krásy paláce, ale vodu neuhlídal. Zen je mimo jiné o tom vidět krásy světa, a přitom zodpovědně pečovat o to, co nám bylo svěřeno.

V jógové praxi se také můžeme nechat unést celkem. Projeví se to v prožívání své role adepta či adeptky jógy. Cvičit jógu je zvláště v poslední době natolik populární, že omluveni jsou snad jen ti, kdo se včas schovali za bonmotem, že novou jógou je pletení. Snadno se může stát, že zůstane u laxního nebo naopak příliš ambiciózního provádění pozic bez respektu k tělu, mysli i svému okolí. Provádět ásany pouze na efekt je sice lepší než sedět u televize, ale sladění pohybu s dechem a souhra svalů a orgánů v těle jsou přece jen úplně jiným zážitkem. Návraty k základům a respektování skladby i obsahu lekce bez přílišného zdůrazňování vlastního přínosu může přinést nečekané obohacení.

Unesení detailem můžeme naopak pozorovat v podobě ulpívání. Na provádění ásan totiž neexistuje žádný jednotný návod, pouze časem prověřené základní principy. Jen pozdravu slunce existuje několik desítek variant. Tvrdohlavé provádění vlastních zažitých pozic navzdory vedení lektora může dost zužovat vlastní obzory. Na místě je snad pouze opatrnost při rizikovém počínání nezkušeného lektora – tomu ale můžeme předejít volbou prověřeného studia. Jiné ulpívání se může projevit na přehnané vazbě na konkrétního lektora nebo na jeho úroveň pokročilosti, které v důsledku vysokými očekáváními zatěžuje oba zúčastněné.

Nalézt či nalézat harmonii mezi vnímáním celku a části je celoživotním úkolem. Základní jógové principy nás obohatí nejen na fyzické úrovni a správné provádění pozic nás učí znát vlastní tělo i mysl. Každou ásanu můžeme provádět se znalostí souvislostí, a přitom s plnou pozorností k právě prováděnému pohybu. Nepotřebujeme přeceňovat význam jógy jako hlavního směru v životě, a přitom se necháváme obohatit každým jednotlivým stupněm na cestě, kterou nás vede. Hledání rovnováhy probíhá na jógové lekci, ale i mimo ni. Protože jóga jako životní styl není začátkem a koncem lekce ohraničená. Prostupuje každým konkrétním hnutím těla i mysli, stejně jako celkovým přístupem k životu.

Objednat předplatné