BLESKOVĚ
Roční období 07. 02. 2024 PDF Tisk

Čeká nás rok draka, podle čínského horoskopu bude výjimečný

Mýtický drak je nejmocnějším z 12 zvířat tvořících čínský zvěrokruh. Desátým únorem 2024 počíná podle čínského horoskopu právě rok draka, který je v Číně a Japonsku považován za výjimečný.

Čeká nás rok draka, podle čínského horoskopu bude výjimečný

Drak, jako legendární magické zvíře, v Číně a Japonsku symbolizuje autoritu, čest a důstojnost. V Číně od dob starověku navíc představuje také císařskou moc, v Japonsku zase hraje roli v náboženstvích šintoismu a buddhismu. Má se za to, že oproti ostatním 11 zvířatům čínského zvěrokruhu je drak dítětem štěstěny, přináší nebývalé příležitosti, dodává schopnost využít inteligenci, vůdcovství a vlastní schopnosti k uskutečnění svých snů a jejich skloubení s kreativitou, vášní, odvahou a zdravou sebedůvěrou. Celková energie dračího roku naplňuje lidstvo touhou po respektu a úspěchu, což dodává chuť a sílu o ně zasoutěžit, poprat se o ně.

Sladění klíčových energií přinese trojnásobnou pozitivitu

Čínský kalendář se otáčí v 60-ti letých cyklech na základě 12-ti pozemských větví, z nichž každou představuje rok jednoho zvířete a pěti elementů – dřeva, ohně, země, kovu a vody. Desátého února začíná podle čínského kalendáře rok dřevěného draka, který skončí 28. ledna 2025. Dračí transformační síla se v tomto spojení snoubí s vyživujícím prvkem dřeva, což nabízí další příležitosti pro evoluci, zlepšení a hojnost. K této dvojici se ještě přidává novoluní z devátého února, což dohromady vytváří cyklus expanze přinášející lidstvu trojnásobnou dávku pozitivního vlivu. Podle asijských vědců by tak rok 2024 měl být časem pro nové začátky a položení základů pro dlouhodobé úspěchy.

Když zajíc předává žezlo dřevěnému drakovi

S blížícím se datem počátku roku dřevěného draka by lidstvo mělo pocítit dramatický posun v celkovém tempu pozemského žití. Uvolnění a rozjímání charakteristické pro rok 2023, jemuž vévodilo nejněžnější ze zvířat čínského zvěrokruhu, tedy zajíc, totiž s desátým únorem odezní, aby jej vystřídala dominance inspirující k posunu vpřed v životě osobním i profesním. Lidé by měli získat chuť zahajovat nové projekty, zkoumat příležitosti a vytvářet hodnoty pro sebe i ostatní. Element dřeva, který je v roce 2024 spjat se znamením draka, navíc symbolizuje jaro, expanzi a sílení, což ještě více podporuje filosofii osobního růstu, osvěžující obnovy, sebevědomí, půvab a dynamickou energii, které jsou tolik typické pro znamení draka.

Drak, dřevo a jang

Aby toho nebylo málo, prostředí dřevěného draka, jejž bude vytvářet plynutí roku 2024, umocňuje spojení s mužským principem jang. Ten je ve starověké čínské filosofii charakterizován aktivitou, produktivitou a pozitivitou. Spojení principu jang s elementem dřeva lze připodobnit k vysokému robustnímu stromu zasazenému na hoře, což znamená období růstu a úspěchu, díky nimž by měl být rok 2024 příhodným časem pro kultivaci vůdčích schopností.

Podpora sebevědomí pro všechny?

A to nejen pro jedince, kteří mají vůdcovství v charakteru, ale pro všechny, rok 2024 by tedy skutečně měl být rokem, který všem přinese chuť, vůli a sílu transformovat se směrem, v němž cítí, že je pro ně vhodný, příjemný a užitečný. Pevnost, jíž symbolizuje spojení jangu a dřeva, je přínosem pro jedince toužící po prosazení se v pracovní sféře, ve společenských situacích nebo dokonce i v rodičovství. Hluboké kořeny jangového stromu umožňují přečkat změny, které přinesou nové a nejisté situace, v nichž se mohou lidé při cestě za novými hodnotami ocitnout.

Dařit by se mělo snad všem

Astrologové očekávají, že se bude dařit inovátorům; těm, kteří si libují v řešení nejrůznějších problémů, kteří se nebojí riskovat a zkoušet nové věci. Rok dřevěného draka by měl přinést štěstí podnikatelům, zakladatelům nejrůznějších startupů, dařit by se mělo také oblasti technologií, umělé inteligence, vývoje softwaru, kybernetické bezpečnosti a kryptoměn. Spokojenosti by se měli dočkat i ti, kteří se realizují v tématech souvisejících s vývojem aplikací, módním návrhářstvím, enviromentálními vědami a s udržitelností. Ti všichni by se měli letos ocitnout pod dobrotivými perutěmi ochranitelského draka, který podle jedné čínské legendy nechal zvítězit v závodu ostatní zvířata zvěrokruhu, protože si musel odběhnout, aby zachránil jednu vesnici před ohněm (dlouho se věřilo, že draci žijí ve vodě a přinášejí déšť).

  • autorka: Kateřina Hájková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné