Jóga Zprávy 15. 02. 2021 PDF Tisk

Čas zpomalit!

Prázdná mysl. Pojem, který nás v dnešní době doslova míjí, a přesto je tak důležité se ho naučit. Uvolnit mysl a najít svou vlastní cestu svobody.

Čas zpomalit!

Již Bruce Lee hovořil o tom, jak podstatné je naučit se vyprázdnit svou mysl, nechat ji beztvárně proudit jako vodu a s tím i tok našich myšlenek. „Buď voda, příteli.“

Více než kdy jindy jsme právě v této době museli pozměnit naše vnímání a pohled na svět a Leeho „proudící“ myšlenka nám může ukázat ten správný směr: „Musíme být vodou. Tím, že se staneme vodou, jsme schopni se pohnout dál. Uzdravuje to. Pokud lidé najdou způsob, jak se pohnout, mohli by najít způsob, jak tančit.“

Všechno totiž souvisí se vším. Ti, kdo tančí, vědí, že způsob, jakým vedou své tělo, plně koresponduje s tím, jak se pohybují svou vlastní myslí a nakonec jak proplouvají světem. Proplouvat světem se zdá jako hračka, ale opak je mnohdy pravdou. Žijeme v technicky předimenzované době, kdy je stres takřka všudypřítomný. To má vliv na naše tělo a také naši mysl. Jsme úzkostní.

Abychom nalezli rovnováhu, kdy tělo bude volně plout a mysl se uvolní, je potřeba věřit v pohyb, který je v nás i kolem nás. Můžeme veškerý pohyb využít jako způsob, jak se podívat dovnitř. Taková vnitřní introspekce, která prostřednictvím klidu a zpomalení může být skvělým prostředníkem, jak se svou myslí pohybovat po těle a nalézt tak svobodu uvnitř nás samotných. Zpomalit tedy znamená především nalezení svobody a dosáhnutí uvědomění, že vše, co potřebujeme, už v sobě dávno máme.

K tomu nám pomůže somatická praxe. „Soma“ neboli živé tělo je způsob, jak účinně propojit mentální a fyzickou rovinu v nás a podpořit tak naši vnitřní pozornost. „Nazýváme to způsobem, jak umožnit živému tělu plné propojení s myslí,“ uvedla Martha Eddy, vážená somatická pohybová terapeutka. Ale jak na to? „Vše je vlastně o propojení s vesmírem a zároveň o napojení se na naše plné vědomí.“

Zaměření na navigaci v prostoru a uvědomění si toho, jak se pohybujeme, tak může přinést velkou transformaci nejen našemu tělu, ale především naší mysli, ať se ocitneme v jakémkoliv prostoru, za jakýchkoliv podmínek. „Je to cesta mysli a je to cesta, která je skutečná.“

Eddy řekla, že klíčovým somatickým principem je myšlenka zpomalení. „Říkám tomu, že cítím zpomalení,“ vysvětluje, „a s tím neodmyslitelně souvisí fakt, že začnete ‚tišit‘ svůj dech, a tak se z těla i mysli uvolní přebytečné napětí.“

  • zpracovala: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné