BLESKOVĚ
O životě 09. 06. 2017 PDF Tisk

Čas nezastavíš

Nemám čas, čas všechno zhojí, čas je největší nepřítel, lásky čas, čas běží, čas se zastavil, nejvyšší čas, vyměřený čas, čas jsou peníze, vrátit čas… co je to vlastně čas? Jak jste na tom s časem vy? Na co máte a na co nemáte čas?

Čas nezastavíš

Čas a doba jsou jedny ze základních fyzikálních veličin, které bývá užitečné rozlišovat takto:

  • čas (čas jedné události) určuje okamžik události na časové ose,
  • doba měří časovou vzdálenost mezi dvěma událostmi, rozdíl mezi časy dvou událostí.

V běžném životě příliš nefilosofujeme, ale podíváme se na hodinky. Čas je pro nás něco, co se počítá a měří. Toto dnes nejběžnější pojetí pochází od Aristotela: „Čas je počítaný pohyb vzhledem k „před“ a „po“. Pohybem se zde rozumí pravidelné střídání dne a noci, léta a zimy, zdánlivý pohyb Slunce po obloze. Čas je tu chápán nejspíše jako číslo, počet.

Čas je to, co nám chybí, když se příliš mnoho děje. Manfred Eigen

Nicméně i v běžném životě mluvíme o čase také v úplně jiném významu: věta „Nemám čas“ neznamená, že nevím, kolik je hodin. Říká spíše to, že se mi něco nevejde do mého rozvrhu, do diáře. „Čas jsou peníze“ neznamená, že by z hodin padaly peníze, ale to, že s časem mám dobře hospodařit, šetřit; můj čas, čas mého života, je totiž omezený a má pro mne nenahraditelnou cenu.

Čas je život duše v pohybu. Plótinos

Je tedy na nás, abychom se svým časem nakládali zodpovědně. Nechybí vám čas především na SEBE? Pokud to tak je, dáváte ho tam, kam nemáte. To, co vám chybí, je hlavně energie, obíráte sami sebe především o vnitřní sílu a štěstí. Ale to se děje na základě vašeho rozhodnutí. Čas se nemění, je stále stejný, mění se jen plynutí (jeho využití), a to se jeví každému jinak. Když jsme mladší, utíká čas pomaleji, jak stárneme, nabírá na rychlosti. Někdy, když se nemůžeme něčeho dočkat, se čas jako by zastaví, a jindy bychom ho nejraději pozdrželi a vrátili zpátky. Čas každého z nás není tedy doba, kterou určují naše hodinky. Skutečný čas se měří tím, co prožijeme. Nemyslete si, že kdyby měla hodina více minut, že se pro vás něco změní.

Čas je plynutí samého nyní. Tomáš Akvinský

Vše je tedy otázka priorit. Pokud budete chtít každý den praktikovat jógu, tak určitě budete. Vaše kamarádka se možná podiví: „Kde na to bereš čas?“ „To by se mně taky líbilo, každé ráno půl hodiny na podložce, ale já nestíhám.“ Je dobré vědět, že každý, kdo chce, si půlhodinu najde. To, co nám obvykle chybí, je energie k překonání vlastní lenosti. Jsme lidé a lenost je naše přirozená vlastnost. Je příjemné si udělat čas a „zalenošit si“, nemělo by vás to však ochudit o váš aktivní čas, který chcete strávit se svými přáteli nebo koníčky. Jedno americké úsloví říká: Time is the stuff, life is made of (Čas je to, z čeho je život udělán). Čas tedy není jen něco, co probíhá někde mimo mne, ale co také vnímám a prožívám – můj čas. Když vzpomínáte na minulé roky, neříkáte si: „To jsem tenkrát tu neděli pěkně proležel v posteli.“ nebo „Zůstával jsem v práci déle, to se mi to pracovalo až do večera.“ Nechte si čas, a hlavně energii na zážitky, na které budete vzpomínat rádi a často. Naučte se rozdělit si den na povinnosti, zábavu a čas strávený sami se sebou. Jde o vaši pohodu, vaše štěstí, a budete-li nabiti pozitivní energií, budete ji přenášet na lidi kolem sebe.

Mít vědomí znamená právě mít čas. Emmanuel Lévinas

Slýcháme: „Neztrácej zbytečně čas!“ S klidným svědomím mohu prohlásit, že čas, který strávíte sami se sebou, není ztracený. Každý člověk potřebuje tzv. dobít baterky, aby mohl dál fungovat. Nenechte se strhnout k hektickým výkonům, nemyslete si, že zvládnete všechno. Léčebny jsou plné workoholiků a lidí, kteří odmítli respektovat hlasy svého těla, a to jim nakonec v pudu sebezáchovy vypovědělo službu. Čas strávený meditací, uvědoměním si plynutí svého dechu, zaposloucháním se do hlasů-signálů našeho těla, čas k utřídění a projasnění myšlenek, je správnou cestou. Na to jistě časem všichni přijdou.

 

 

Objednat předplatné