BLESKOVĚ
Ásany 03. 12. 2023 PDF Tisk

Čandrásana – pozice půlměsíce

Čandrásana, poloha půlměsíce, patří k polohám ve stoji a zároveň i k polohám balančním. Váhu svého těla zde nesete primárně na jednom chodidle a mírně na prstech ruky opřené o podložku. Stavba chodidla a jeho svalovina zde ukazuje jedinečnou schopnost přírody srovnat a neutralizovat protikladné síly.

Čandrásana – pozice půlměsíce

Jóga se cvičí na boso a klade se v ní důraz na obnovení síly a pružnosti chodidel a svalů ve spodní části nohou. Proto právě stojné polohy, kam patří i poloha půlměsíce, pomáhají osvětlit praxi všech dalších ásan. Stojné polohy mají ze všech jógových poloh vůbec nejvyšší těžiště při všech výchozích polohách. Úsilí vynaložené na stabilizaci tohoto těžiště plodí uvolnění a podporu, dávání a přijímání, výdech a nádech.

Sthiram sukham ásany
To jsou zároveň předpoklady Pataňdžaliho základního popisu ásany, v sanskrtu sthiram sukham ásany,v druhé kapitole jeho osmistupňové cesty jógy. Sthiram lze volně přeložit jako bdělost bez napětí, sukham jako odpočinek bez jednotvárnosti. Z toho vychází jógové pojetí ásany jako polohy, která je pohodlná a pevná zároveň a v níž by měl jogín vydržet bez vynaložení fyzického úsilí alespoň po dobu 3 minut. Podaří-li se to, je ásana polohou ve smyslu jógy, a ne pouhou pozicí.

Vědomí dechu a toho, co je dávat a brát
Čandrásana, jako jedna ze stojných poloh, aktivuje svalstvo chodidla a stabilizuje těžiště tak, aby bylo možno vytrvat v pohodlí a uvolnění v poloze, kdy se země dotýká pouze jedno chodidlo a prsty jedné paže. Dává pocítit vědomí dechu a jeho proudu, posiluje koncentraci na dráhu, kterou dech v těle vykonává, učí pokoře, vděčnosti a trpělivosti, a otevírá hrudník a srdce všemu novému. Dodává zároveň odvahu a víru v sebe sama. Učí vnímat důležitost nádechu a výdechu, význam toho, co je dávat a co brát, učí pochopení spojení podpory a uvolnění, které jsou podstatou nejen stojných ásan, ale všech.

Vyjděte z polohy trikonásany
Do polohy půlměsíce přejděte z polohy trojúhelníku, trikonásany. Pohlédněte dolů, pokrčte přední koleno a protáhněte přední paži tak, aby se konečky jejích prstů dotkly země ve vzdálenosti přibližně 20 cm od prstů stojného chodidla. Zadní nohu zvedněte ze země a zvedejte, dokud se nedostane do vodorovné polohy vůči zemi. Propněte, přední nohu táhněte hýždí u zadní zvednuté nohy dovnitř, abyste otevřeli boky. Propněte horní ruku a ramena zatáhněte dolů a zpevněte je. Abyste pocvičili své umění rovnováhy, můžete poté, co v poloze dosáhnete nultého bodu a budete se zde cítit uvolněně a zároveň pevně a pohodlně, obrátit pohled, který dosud směřoval k zemi, směrem vzhůru do dlaně horní paže. Opakujte na druhou stranu.

Zdroje
Kathryn Budig: Big Book of Yoga
Leslie Kaminoff, Amy Matthews: Jóga anatomie

  • autor: Kateřina Hájková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné