Jóga Zprávy 23. 09. 2019 PDF Tisk

Boom wellness na festivalech

Festivaly jsou tradičně Mekkou hudby a hédonismu, ale začíná se objevovat nové zaměření na blahobyt, protože mladí lidé teď vyměňují konzumaci alkoholu za konzumaci smyslovou v podobě jógy.

Boom wellness na festivalech

V uplynulých letech se těšily oblibě festivaly plné hudby a alkoholu. Člověk tak měl zažít jakýsi bohémský život, a to alespoň na pár dní. V poslední době však toto hédonistické nadšení vystřídala jednoduchá radost, která má účastníkům pomoci nalézt „vnitřní štěstí“. 

Další festivaly pak slučují hudbu a wellness, patří mezi ně například RunFestRun ve Wiltshire, Love Trails na poloostrově Gower, Meadows na horách v Bulharsku a Soul Circus festival se zaměřením na jógu a wellness v Cotswolds.

Jsou to festivaly, které se snaží zvýšit povědomí o zdravém životním stylu a celkově přimět lidi, aby začali cvičit jógu, prohloubili své umělecké vnímání a byli více aktivní 

Například festival Glastonbury patří mezi ty, které mají na nárůstu počtu cvičících velkou zásluhu. „Glastonbury se naposled konal v místě Humble Well a zasloužil se o mnohé v oblasti wellness a celkového zdraví, nabízel například workshopy, na kterých bylo účastníkům sděleno, jak se správně starat o své duchovní i duševní zdraví,“ říká Alex Holbrook, zakladatel platformy duchovního blahobytu Otherness (Jinakost). 

Holbrook uvádí, že podobné festivaly zaměřené na wellness a zdravý životní styl zaznamenaly velký boom. „Před deseti lety nebyly meditace a jóga mainstreamem, ale teď jsou pro ně v Glastonbury vyhrazené celé oblasti, což je úžasné. Když jsem tam letos byl, viděl jsem po ránu mnoho lidí běhat. To je odhodlání… kulturně se více zaměřujeme na dobré životní podmínky,“ řekl.

Dalším hudebním festivalem, jehož součástí je také wellness, je Meadows, který se koná v horách Rhodope poblíž bulharsko-řeckých hranic. Počet z původních 50 návštěvníků vzrostl letos na 3500 hostů. V nabídce je jóga, meditace nebo například kakaové obřady, které představují jeden ze způsobů šamanského uzdravení. 

Elena Byers, kurátorka Meadows, uvedla, že hudební festivaly začínají být skutečně obohacovány o prvek wellness. „Lidé jsou v dnešní době stále zvědavější a otevřenější k věcem, jako je jejich vlastní blaho, a to je úžasné.“

 

  • zpracovala: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné