BLESKOVĚ
Mytologie 11. 06. 2022 PDF Tisk

Bohyně a posvátní řeka Ganga

Na břehy Gangy přichází mnoho nejenom ortodoxních hinduistů zemřít. Věří se, že člověk, který umřel nebo se rozhodl na břehu Gangy umřít, bude zbaven všech pozemských hříchů, a bude mu tak umožněno vystoupit dříve z kola stálých zrodů. Pro smrt se hinduisté vydávají do svatých měst, a především do Benares (Váránasí).

Bohyně a posvátní řeka Ganga

Bohyně Ganga je jemná, krásná žena s bílou korunou na hlavě. Sedí na krokodýlovi a má dvě nebo čtyři ruce. V pravé drží vodní lilii a v levé lasturu. Pokud je bohyně Ganga vyobrazena jako čtyřruká, drží ve třetí levé ruce malu a pravou má postavenou v pozici ochrany (dlaň otočená vpřed).

Její božská podstata přivádí každodenně mnoho desítek tisíc lidí na její břehy. Bohatí, chutí, nemohoucí, plní síly, živí i mrtví přicházejí očistit sebe sama a přiblížit se bohu. Ti všichni se bez rozdílu potkávají na březích Gangy v motlitbách za zbavení se pout a očištění se od hříchů. Vytváří most mezi božským a pozemským, kterým když projdete, očistíte se a cesta k duchovním světům je otevřenější, a možná i snazší.

Když mě kamarádka prosila, abych ji přivezl kus Gangy, trochu jsem tomu nerozuměl. I přesto jsem na jejím břehu zakoupil lahvičku s víčkem, do které jsem samotnou vodu nabral. Bylo však nutné, požádat Gangu o svolení – vzít si jí trochu. Učinil jsem slib, že voda bude využita v míru a s úctou k její božské podstatě. Že s ní nebude plýtváno a v její přítomnosti nebude špatně smýšleno a hovořeno. Že bude využita na dobré účely ozdravení, posvěcení a duchovního růstu. Odevzdáním květin jsem Ganze s pokorou projevil úctu a současně poděkoval za tuto možnost. 

Vstoupit do Gangy
Má druhá zkušenost s Gangou byla koupel v ní, zcela rituální a nutná. Ve chvíli, kdy vám není nejlépe, neřešíte, jestli voda Gangy je vizuálně špinavá nebo plují-li snad okolo vás nějaké výkaly či nepořádek, eventuálně nějaké mrtvé zvíře nebo části těl. Už vůbec byste nepomysleli na plovoucí hady v Ganze. Vykoupete se a její sílu pocítíte na vlastní kůži. Můj indický přítel Sunny mi vyprávěl mytické příběhy spojené s bohyní Gangou a její sestoupení na zemi. Z jeho úst bylo cítit velikou účast a ponoření se do hloubky významu posvátné řeky Gangy, která bývá také nazývána Velkou Matkou. Z hlediska vědeckého, ač v oblasti Váránasí je v řece minimum kyslíku, dochází k samočisticímu procesu, kterým Ganga udržuje i přes svůj obsah, vodu zdravou a čistou. 

Poučen nápisy na velkých panelech na březích Gangy jsem pochopil, že tato řeka není jen pouhou řekou, ale opravdu něčím, co přichází z nebes. Tato blízkost božského je v hinduismu chápana již od pradávna. Ten, kdo do „Matky Gangy“ vstoupí, bude očištěn od svázanosti s hmotnými statky, a vydá se tak na duchovní cestu (snadněji k duchovní cestě dospěje). Ten, jehož popel bude do Gangy rozprášen, stane se součástí božského. Pro případný příští návrat zpět na pozemský svět bude lépe připraven.

Vstoupení na zem
Ve védské kosmologii je vesmír rozdělený na 3 základní planetární systémy. Jeden komplex planetární (nejvyšší, nebeský), druhý svět střední (zemský, kde se nachází i samotná Země) a nejnižší svět, svět tajemných sil, stínů, a tedy zemí pekelných (podsvětí). Ty všechny tvoří vesmír, který je obklopený ochranným obalem, jenž odděluje duchovní svět a vesmíry. Ganga protékala nejdříve pouze nehmotným – duchovním a nebeským světem, kde naplňovala pouze božské kotliny. Jednou král Země Bhagíratha prosil o sestoupení Gangy na Zem, aby ji očišťovala, a pomohla tak odstranit nečistoty a zlo ze zemského povrchu a z tvorů, kteří pobývají na Zemi. Bohyně Ganga tyto prosby vyslyšela. Zosobněná poprosila krále o splnění jedné podmínky, díky které by na Zemi vstoupila. Přála si být zachycena při vstoupení na zem, protože její síla by mohla zničit Zem a současně by došlo k prostoupení do temných světů. Král ve svých motlitbách k bohu Šivovi pořádal o přijetí této podmínky. Samotný Šiva vyslyšel toto přání a nechal Gangu vstoupit na Zem přes svou hlavu. Rozlévala se a vytvořila božskou posvátnou řeku Gangu. Jedna z himálajských hor (ledovec), z níž Ganga vytéká, nese jméno krále Bhagírathy. Posvátná řeka Ganga pramení v Gangotri a svou cestou indickým územím do sebe přijímá mnoho dalších přítoků. 

Tři vesmírné světy
Můj kamarád, hinduista, mi dále vyprávěl další mytologický příběh o třech vesmírných světech, které jednoho dne začal okupovat a ovládat král jménem Bali. Vypudil z nebe bohy a polobohy a stal se vládcem nebes. To velice zarmoutilo jejich matku, která se 12 dnů postila a modlila k Pánu Krišnovi s myslí upřenou k návratu svých synů. Byl tak milostivý, že vyslyšel její motlitby a opět vrátil vládu nad světy do rukou jejích synů. Sám Bůh sestoupil (inkarnoval se) jako avatar Vámanadéva a požádal krále Baliho o pouhý kousek vesmíru. Ten mu vyhověl, inkarnovaný Bůh svými třemi kroky opět spojil prostor pro vládu polobohů v jeden celek. Když dělal druhý krok, palcem nohy protrhnul vesmírný plášť, skrz který proniklo několik kapek vody z oceánu Kárana do vesmíru, a řeka Ganga se objevila na Zemi. Kapky, které propustil vesmírný plášť, dopadly na povrch zemský a v současné době je můžeme vnímat jako posvátná místa hinduismu (Ajódhja, Hardvár, Váránasí (Benares), Dváraka, Mathura, Káňčípuram, Udždžain). Často je k těmto sedmi posvátným městům řazena Rišikéš. 

Vypráví se příběh o králi Sagarovi, který neměl syny. Ve svých motlitbách prosil o obdaření syny a toto přání mu posléze bylo vyplněno. Požehnáním mu bylo dáno 60 tisíc synů. Jako poděkování si usmyslel, že obětuje koně. Pán nebes – Indra znal jeho úmysl a koně unesl a schoval do podsvětí (třetí planetární systém). Šedesát tisíc synů se vydalo koně hledat, a když dosáhli podsvětí, zmýlili se a označili jednoho mudrce za toho, kdo koně nechal unést. Starý muž je ve hněvu proklel a spálil na prach. Když se to doslechl král Sagar, poprosil bohyni Gangu o sestoupení na zem, kde měla svou vodou spasit jeho syny. Jeho vnuk Bhagíratha v meditacích Gangu pomohl přivolat, a aby byl její vstup na zem zmírněn, vpadla do vlasu Šivových a byla rozdělena na tři části. Nebeskou, zemskou a podzemskou (podsvětí, temná krajina).  

Zemřít u Gangy
Na břehy Gangy přichází mnoho nejenom ortodoxních hinduistů zemřít. Věří se, že člověk, který umřel nebo se rozhodl na břehu Gangy umřít, bude zbaven všech pozemských hříchů, a bude mu tak umožněno vystoupit dříve z kola stálých zrodů. Pro smrt se hinduisté vydávají do svatých měst, a především do Benares (Váránasí). Nejstarší syn zapálí pyramidu, na kterou rodina umístila zemřevšího muže v bílém rouchu a ženu v červeném. Druhý den je popel z mrtvého sesbírán a přepraven do Haridváru, kde dojde k rozprášení v Ganze. 12 dnů poté se vyklidí obydlí, široká rodina se spolu sejde a oslavuj smrt v sedu na zemi za zpěvu manter a rituálních písní. Dle místa a náboženství se rituály proměňují, a tak se např. muži 30 dnů neholí, nemyjí a zůstávají ponoření do motliteb, aby vyprovodili duši zemřelého. Stejně tak existují vždy pravidelné dny v roce, během nichž vzpomínají v určitých rituálech na zemřelého. 

Posvátná řeka Ganga je pro hinduisty místem, prostorem, cestou, životem a smrtí. Je pro ně všechno a mají k ní úctu, která je nám, zápaďanům, často nepochopitelná. Vstoupíte-li však do ní, není třeba slov k vyjádření její síly. 

Objednat předplatné