Technika cvičení 31. 10. 2015 PDF Tisk

Bandhy a praktikovní jógy

„Držte múla bandhu, držte uddijána bandhu,“ zní často na lekcích aštanga vinyasa jógy, vinyasa jógy nebo hathajógy. Občasný návštěvník lekcí zřejmé vůbec neví, co se po něm chce.

Bandhy a praktikovní jógy

„Držte múla bandhu, držte uddijana bandhu,“ zní často na lekcích aštanga vinyasa jógy, vinyasa jógy nebo hathajógy. Občasný návštěvník lekcí zřejmé vůbec neví, co se po něm chce.  Slovo bandha by se ze sanskrtu dala přeložit jako „zámek nebo něco svázat, uzavřít“. Z hlediska jógy to znamená svázat energii v těle tak, aby mohla stoupat a růst páteřním kanálem až do temene hlavy. Bandhy jsou tedy především energetickou prací. V první řadě je ale nutné zvládnout je na fyzické úrovni, protože kromě výše zmíněného energetického hlediska pomáhají aktivovat nejhlouběji uložené svaly v těle, a tím udržovat zdravou páteř a orgány.    Bandhy existují čtyři: múla, uddijana, džalandhára a mahá.

Múla bandha

Múla znamená „kořen“ a je v podstatě aktivací svalů pánevního dna v oblasti hráze mezi konečníkem a pohlavními orgány (perineum). Aktivní múla bandha je vlastně jakýmsi zdrojem naší energie a vitality. Víme, že pokud jsou svaly pánevního dna ochablé, člověk ztrácí vitalitu a chuť do života. Toto je evidentní u starších osob, které potom trpí např. inkontinencí, což na kvalitě života a sebevědomí nepřidává. Člověk s ochablým pánevním dnem mívá i nedobré držení těla, většinou se víceméně hrbí. Je to dáno tím, že životní energie uniká směrem dolů, místo aby směřovala nahoru. Zde se vrátím k významu slova múla, tedy kořen. Jestliže stromu ochabnou kořeny, je nemožné, aby rostl do výšky. Postupně uvadá a ohýbá se k zemi. Jak aktivovat múla bandhu? Je řada způsobů. Představte si, že se vám chce na toaletu, ale žádná není nablízku, takže je potřeba ještě nějaký čas vydržet. Tato představa většinou pomůže, když s múla bandhou začínáme, ale může se stát, že tento způsob vede ke křeči v oblasti konečníku, což není skutečná múla bandha. Lepší způsob nácviku je vzít si nápoj a pít ho brčkem. Když během pití natahujete nápoj, zkuste stejným způsobem nasávat svaly hráze. V podstatě ani není nutné skutečně pít, stačí si to představit. Je velmi pravděpodobné, že s touto představou budeme mnohem blíže k pocitu skutečné, jemné múla bandhy. Člověk s aktivní múla bandhou má pocit lehkosti, neboť energie může stoupat směrem vzhůru. Proto je například důležité v jógových stylech typu vinyasa s múla bandhou pracovat, jelikož jednotlivé vinyasy (přechody a skoky) by bez ní nešly provádět ladně a lehce.

Uddijána

Uddijána se překládá jako „letící vzhůru“. A je nutné zdůraznit, že bez múla bandhy není možné správně provést uddijána bandhu.  V podstatě známe dva typy uddijána bandhy: první, jemnější formu, která se praktikuje při cvičení ásan (ta zde bude popsána) a druhou, která je prováděna jako očistná technika. Tato druhá se správně nazývá uddijána bandha krija, případně jen uddijána krija.  První způsob je mírné zatažení a zpevnění spodní části břicha pod pupkem a zatažení spodních žeber. Na čistě fyzické úrovni toto způsobí, že se aktivují nejhlubší vrstvy svalů, které stabilizují střed našeho těla a páteř. To je velmi důležité při cvičení ásan, jelikož bez uddijána bandhy by docházelo k nepřiměřenému prohnutí v bederní páteři, což se běžně děje např. v gymnastice, baletu a v tanci. Z hlediska energetického je uddijána bandha opět o schopnosti vést energii vzhůru, a umožnit tak člověku lépe ovládat své tělo a jeho sílu. Jak aktivovat uddijána bandhu? Jednoduše. Představte si, že si zkoušíte o číslo menší kalhoty a musíte si zapnout zip a knoflík. Automaticky zatáhnete pouze spodní část břicha pod úrovní pupku. Jistě by se zde dala popsat řada fundovanějších postupů, ale tomuto jednoduchému příkladu porozumí všichni. Díky múla a uddijáně se řada lidí zbavila bolestí zad, jejich vnitřní orgány začaly lépe fungovat, zmizely sexuální poruchy a celkově vzrostla životní vitalita, svěžest a mládí.

Džalandhára

Tato bandha je „zámek bradou“. Praktikuje se převážně během zástav dechu při pránájámě, kdy se brada přitáhne do krční jamky a během zástavy, např. po nádechu, kumuluje v těle pránu. Zvláštní působení je pak na oblast višuddhi čakry v oblasti hrdla. Při cvičení ásan je v podstatě automaticky aktivována např. v pozici svíčky (sarvangásana), pluhu (halásana) atd., kdy reguluje činnost štítné žlázy, a také pomáhá, aby se během provádění těchto pozic nepřekrvil mozek.

Mahá bandha, traja bandha

Mahá znamená velký, traja trojitý. Mahá bandha je spojením všech tří zámků dohromady a využívá se především při praxi pránájámy se zástavami dechu v některém z meditačních či koncentračních sedů. Účinky mahá bandhy na energetický systém jsou velmi silné.  Během cvičení ásan mohou mít lidé pocit, že se jim bandhy vůbec nedaří ovládat. To je absolutně v pořádku. Vytrvalou praxí se vše zlepší a z čistě fyzického držení bandh se postupně stane jemnější a hlubší energetická práce. Je velmi důležité během dýchání v ásaně nemít tendenci bandhy, např. při výdechu, povolit!     

Bandhy jsou ve své pravé podstatě vnitřní prací, a tudíž velkým pomocníkem k tomu, přiblížit se zase o trochu blíž k esenci jógy.  Pozn. Múla a uddijana bandha by se neměly provádět během menstruace a v těhotenství.

Objednat předplatné