Jóga Zprávy 10. 10. 2019 PDF Tisk

Austrálie dětem

Jak potřebné je vést děti k tomu, aby se učily pohybovým aktivitám, které si budou užívat!

Austrálie dětem

Tělesná výchova je pro děti v nižším školním věku jedním z nejoblíbenějších předmětů. Na střední škole se však mohou začít objevovat méně příznivé postoje k tomu, co je v australských školních osnovách vedené jako zdraví a tělesná výchova (HPE).

Přístup k HPE je však důležitý, protože zkušenosti z raného života mohou být později spojovány s naším zdravím. Dospělí s pozitivními vzpomínkami na HPE budou po celý život pravděpodobněji více fyzicky aktivní. Je prokázáno, že děti, které na škole sport baví a věnují se mu, se fyzické aktivitě věnují i v pozdějším věku. K tomu se čelem postavila celá řada australských škol a snaží se svým studentům nabídnout takové sportovní aktivity, které jejich pozornost plně udrží. V nabídce je klasická tělesná výchova, ale také jóga či jiné jemnější varianty sportů, které mají za cíl tělo nenásilně zpevnit i protáhnout.

„Je potřeba přimět studenty, aby se zapojili do řady aktivit, u kterých vytrvají a mohou se z nich těšit ještě mnoho let po ukončení školy.“

„Cvičte pro své zdraví!“

Jedním z hlavních cílů programů HPE ve školách je rozvoj pohybových dovedností a fyzické aktivity u mladých lidí. Organizace spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu (UNESCO) uvádí, že fyzická aktivita je nezbytná pro zlepšení duševního, sociálního a fyzického zdraví a pro prevenci nemocí, jako je obezita, rakovina, cukrovka a srdeční choroby. 

Nemoci způsobené nesprávným životním stylem budou pravděpodobně v Austrálii vzrůstajícím problémem kvůli předpokládanému zvýšení procenta populace ve věku 65 let a více.Z tohoto důvodu je důležitý vysoce kvalitní program HPE od začátku školní docházky, který poskytne studentům příležitost zažít řadu aktivit, které mohou později v životě kvalitně zúročit. To může studenty připravit na dovednosti potřebné k celoživotnímu zapojení do fyzické aktivity a také k tomu, aby vedli aktivní a zdravý život.

 

  • připravila: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné