Technika cvičení 04. 09. 2018 PDF Tisk

Andžali mudra, čin mudra a šanti mudra

Každá praxe, ať už vnitřní, či fyzická, by měla být zahájena obrácením se dovnitř sebe sama. Nejprve je třeba uvědomit si fyzické tělo a jeho dotyk se zemí. Potom můžeme začít pozorovat dechové pohyby a sledovat, kam nás vedou. Nastává chvíle vhodná pro případné zařazení gest, které mohou zamýšlené účinky naší praxe příznivě podpořit.

Andžali mudra, čin mudra a šanti mudra

Andžali mudra, gesto pokory, pomáhá vnitřnímu usebrání se na počátku i konci praxe, kdy nám připomíná, že odpovědi na všechny otázky máme v sobě. Čin mudra podporuje vnitřní koncentraci a sílu ovládat neklidné pohyby vlastní mysli. Šanti mudra otevírá naše nitro novým možnostem mírumilovného konání ve jménu všudypřítomné a všeprostupující Lásky.

Andžali mudra

Skvělým zahájením praxe se může stát andžali mudra, neboli namasté, gesto pokory. Touto mudrou vyjadřujeme úctu věčnému světlu v sobě, mudra tedy pomáhá zklidnění mysli a obrácení se do sebe na počátku praxe. Připomíná nám, že odpovědi na své otázky můžeme nalézt pouze uvnitř sebe. Budeme-li pravidelně praktikovat, dříve či později se objeví. Stanou se.

Druhým významem gesta pokory je vzdání holdu věčnému světlu ve všech ostatních, tedy v tomto významu prezentuje andžali mudra božské splynutí a oslavu božského principu v každém z nás. Andžali mudrou dáváme najevo, že o tomto božím otisku víme, jsme si ho vědomi a přijímáme jej pokorně a s úctou.

Pro vykonání andžali mudry spojme dlaně před hrudníkem tak, aby palce směřovaly do jeho středu. Vnímáme vzájemný dotyk dlaní a vytváříme jej vědomě. Ruce o sebe nejsou pouze opřené, ale skutečně se dotýkají v pravém smyslu slova. Jemně otevíráme hrudník, spolu s tím ramena posuneme dozadu a lehce dolů. Lehce skloníme bradu k hrudní kosti a pohled směřuje dolů nebo dovnitř sebe sama. Zavřeme oči a pozorujeme, co se v nás odehrává.

Džňána a čin mudra

Džňána mudra je gestem znalosti. Ne však ve smyslu vědění, ale ve smyslu hledání a poznání. Zaujetí čin mudry nám pomáhá pochopit rozdíl mezi dobrým a špatným. Ve vnitřním světě se stává pomocníkem, který nás krůček po krůčku provází všemi zákoutími vlastního já za účelem objevování a získávání informací. Pokud nám andžali mudra připomíná, že odpovědi na všechny otázky jsou skryty uvnitř nás samotných, stává se džňána mudra partnerem, který nám při hledání odpovědí asistuje. Podporuje paměť, soustředěnost a mentální koncentraci.

Pro provedení džňána mudru spojme konce palců na rukou s konci ukazováčků. Vyvíjejme do nich mírný tlak, abychom si byli tohoto spojení vědomí. Vstupujeme-li do stavu hlubší relaxace a nevo meditace, otočme dlaně vzhůru. Pokud se naopak chceme uzavřít do sebe, hledáme klid a pochopení, chceme rozvinout i větší vnímání dechu do oblasti břicha, otočme je směrem dolůa proveďme čin mudru. Čin mudra je jednou z dechových muder.

Šanti mudra

Šanti mudra je gestem nebojácnosti, odvahy. Jako taková dodává sílu a kuráž pro vykonání toho, co se vykonat chystáme. Otevírá naše nitro novým možnostem a naplňuje jej pocitem vznešeného klidu spojeného s vnitřní radostí. Ta nad námi společně s ním drží ochrannou ruku a vede naše jednání tak, aby se dělo v duchu etických zásad jamy a nijamy.

Šanti mudra je gestem činu, ale takového, který je prostoupen klidem a není impulsivní. V duchu jógového snažení o zklidnění pohybů mysli nám šanti mudra připomíná, že ačkoliv jednáme, nemusíme se nechat unést věčným tokem neklidných myšlenek a tenzí vibrujících tendencí. Pomáhá nám jednat vědomě a přítomně, s plným vědomím dosahu našich skutků. Ne nadarmo se často praktikuje v polohách bojovníků, kde připomíná, že i bojovník by měl být mírumilovný a bojovat za vyšší cíle čistě a čestně.

Šanti mudra učí trpělivosti, pokoře a vnitřní síle.

Pro provedení šanti mudry zvedněme ruce nahoru tak, aby dlaně zůstaly v jedné rovině s rameny. Vytahujeme se z ramen, za temenem hlavy rosteme vzhůru, máme měkké lokty. Dlaně otočíme směrem dopředu.

 

Použitá literatura

Kathrin Budig a spol.: The Women´s Health, Big Book of Yoga

 

  • autor: Kateřina Lukášová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné