Čakry a energie 22. 08. 2017 PDF Tisk

Anaháta čakra

„Nejkrásnějším dárkem duše člověku je schopnost radovat se“

Vauvenargues

 

Anaháta čakra

Anaháta – čtvrtá čakra

(srdeční čakra, záře, štěstí, neuhozený zvuk, zlaté světlo)

Vládnoucí ženský princip je Šaktí (patronka oddanosti), vládnoucí mužský princip je Šiva (aspekt Íšvary), bidža mantra – JAM, zvířecí ochrana (nosička) je antilopa, barva zelená, smyslový orgán kůže (dotek, výkonný orgán ruce) držení, element – vzduch.

Čtvrtá čakra je lokalizována jako trychtýř do oblasti končící mezi 4. a 6. hrudním obratlem. V našem těle je anaháta čakra zastoupena srdeční nervovou pletení, dýchací a oběhovou soustavou a brzlíkem. Z fyzického hlediska srdce a plíce pumpují krev, okysličují a očišťují krev, roznášejí živiny a pránu po celém organismu.

Základním tématem je radost a služba pro druhé. Láska bez přívlastků, bez podmínek v její základní čistotě naplňuje tuto čakru. Je centrem rovnováhy, vyvažování pólů a rozvinutějšího stavu vědomí než první tři (animální) čakry. Dochází k vyrovnání pólu, tím k jednotě a spirituálnímu rozvoji. Soucit, schopnost vcítění se, odpouštění a empatie vyjadřují stavy, kterými se vyznačuje srdeční čakra. Po vyvážení předcházejících úrovní by měly být zpracovány překážky a začíná duchovní cesta. Začíná službou. Metodou aktivace anaháty je karmajóga – správné konání, služba druhému, vcítit se do potřeb druhého (to už bylo i ve svadhištáně). Zde jsme schopni opustit své cítění a cit je hlavně pro druhé. Zde je role Matky – ona své potřeby dává stranou v prospěch svého dítěte, vciťuje se do něj, opatruje ho, a tím mu pomáhá. Už tady není polarita, ale pouze jedna role. Schopnost odstoupit od sebe sama, naslouchat druhým a pomáhat jim realizovat jejich potřeby.

Toto centrum je charakteristické zvukem, ale nevzniklým uhozením. Zvuk vychází z původního zvuku vesmíru, který je nade vším. Základní symbol je vzduch (základní princip) – není vidět, nic neutlačuje, nic nepolyká, umožňuje existenci a zcela volně se šíří. Vzduch nemá omezení a je zcela volný. Míříme vzhůru a je nám seshora pomáháno. Rovina je charakterizována prémou (nepodmíněná láska), oddaností, která nemá příčinu, která není reakcí na určitou akci, která je nepodmíněná. Je to přesah ze sobeckostí předcházejících do služby.

Tato čakra je zobrazována jako kruh, který je obklopený dvanácti zelenými plátky. Na nich jsou napsány sanskrtem černá písmena, odpovídající různým zvukům. Uprostřed kruhu je kouřově modrý hexagon, který je vytvořený dvěma překrývajícími se trojúhelníky. První je obrácen vrcholem dolů (lunární, chladivá, ženská energie), jako vyjádření nižší podstaty člověka a druhý vrcholem nahoru (sluneční, hřejivá, mužský princip), což symbolizuje vyšší záměr. Takto překrývající se trojúhelníky vyjadřují jednotu protikladů, ke které v této čakře dochází. Druhou polaritou je rozdělení doprava a doleva. Pravá strana mužský princip (Šiva), levá strana ženský princip (Šaktí). Šivu zde můžeme vnímat jako symbol neomezeného vesmírného tance, symbolizujícího boží sílu, jako zdroj všeho pohybu ve vesmíru (tvoření, udržování, boření, inkarnace). Často je tančící Šiva na místech, kde se spalují mrtví. Tím se přivolávají démoni a duchové, které svým tancem přiměje k tanci též. Tím neutralizuje jejich temné síly.

 

Objednat předplatné