BLESKOVĚ
Spolupracujeme 30. 06. 2014 PDF Tisk

MAI RAM YOGA a meridiánový qikung

Zveme vás na 8 denní inzenzivní tábor v přírodě s BHAGAWAN RAM z Litvy a ROBERTEM URGELOU ze Slovenska.

MAI RAM YOGA a meridiánový qikung

MAI RAM YOGA A MERIDIÁNOVÝ QIKUNG - 8 DŇOVÝ INTENZÍVNY TÁBOR V PRÍRODE

Praktikovanie tohto komplexu podporuje čistotu človeka po fyzickej aj duševnej stránke. Prax Mai Ram yogy spája jednotlivé vrstvy človeka, pozície tela s vnútorným prehmatávaním tzv. vjánou a vnútorným dýchaním pranajámou. Keď nie je čo spájať, ide len o telesnú gymnastiku, tam niet yogy. Spektrum Mai Ram yogy  je široké, preniká do hĺbky. Prax yogy, ktorou sprevádza Bhagawan Ram pozostáva z niekoľkých častí. Asána je stavom mysle. Telo, jeho forma, je odrazom stavu  vedomia. Nie je dostatočné keď učiteľ ukáže  ako má vyzerať asána a podľa toho ju  mechanicky opakovať. To je veľmi neistá cesta. Bhagawan Ram je učiteľ, ktorý neučí  asány mechanicky. Pozná metódy ako žiaka stimulovať tak, aby sám  nachádzal klasické asány  a pritom zapájal svoje vnútorné stimulátory. Nehovorí akú polohu treba robiť, ale čo treba hladať a cítiť. Adept yogy sa začne sám prirodzene pohybovať so zapojením vnútorných pocitov tak, že objaví asány v sprievode príjemného vnímania energie vjány. Významné miesto v jeho praxi zaujíma práca s pránou. Tá sa objavuje, keď je potešenie z procesu dýchania. Pri dynamickej Pranayáme sa vytvára energia pre činorodosť. Špecifické stavy sa dosahujú pri zastavení dýchania. Mantrayoga  je vnímanie vibrácie zvukov v jednotlivých častiach tela a aj mimo tela. Ide o hlbokú praktiku pôsobiacu na telo okolností človeka. Bhagawan Ram je nositeľom tradície MAI RAM a odovzdáva učenie guru Bhut Bhawan Anil Devrama z Varanasje strážcov ohňa Aghora.

Meridiánová energetika v podaní Roberta Urgelu má formu spontánnej hĺbkovej gymnastiky. Najpodstatnejšia  pri jeho tréningu nie je technika,  ale stav človeka. Ten objednáva všetky procesy v organizme. Telo sa zjednocuje s vedomím človeka. Postupne sa objavuje 12 možností – meridiánov. Líšia sa zafarbením emócií. Tréning  od pomalej stimulácie až po dynamický tranz pripomína spontánne detské pohyby. Je sprevádzaný melódiou pocitov, pod ktoré sa nastavuje celý organizmus. Robert Urgela sprevádza cestou učenia Talgar, ktoré je koreňom prastrarých tradícií v duchu zakladateľa profesora Lenského.

http://www.7pilierov.wz.cz/aktuality.html 

 

MAI RAM YOGA A MERIDIÁNOVÝ QIKUNG

8 DŇOVÝ INTENZÍVNY TÁBOR V PRÍRODE

 

POD VEDENÍM:  

  • BHAGAWAN RAM-Litva,
  • ROBERT URGELA–Slovensko

TERMÍN: 31.8. – 7.9.2014

MIESTO:  Hotel Vršatec Biele Karpaty    

CENA: 400€ výuka,  23€ strava a ubytovanie na deň

 

PRIHLÁŠKY: Robert Urgela

urgelar@gmail.com

+421 0902810777

  MAI RAM Tábor net asss (3) as2 asana1 asana3 

Objednat předplatné