Než začnete cvičit 03. 08. 2021 PDF Tisk

5 věcí, na které je třeba myslet, než začnete cvičit jógu

Proč dodržovat jisté zásady před praktikováním, při praktikování i po něm? „Kéž jsou všechny bytosti šťastny,“ je hlavním mottem jógy. Abychom mohli přát štěstí všem bytostem, potřebujeme jej pocítit sami, a to nám jisté zásady, pilíře pomáhají zvědomit.

5 věcí, na které je třeba myslet, než začnete cvičit jógu

Jóga se nejlépe praktikuje na lačno. I u velmi jemné jógy tuto radu oceníme. Pokud je tělo prázdné, je lehčí a průtočné, energie proudí snadněji a také naše soustředění je kvalitnější. Praktikování jógy po ránu na lačno je tou nejefektivnější formou pro protažení a nastartování těla i metabolismu. Důležité tedy je alespoň dvě hodiny před praxí nejíst. 

Dále je efektivní mít pohodlné oblečení a zvolit vhodný prostor. Ať už praktikujeme sami či ve studiu, měli bychom si vybrat takové místo, kde se cítíme dobře a klidně. Pokud je mysl v neustálém „pohybu“, pak jí prospěje klidné prostředí, které nám pomůže navodit tu správnou atmosféru. S jógou je vhodné spojovat i další rituály jako udržet klid v mysli a energii v čistotě před praxí i po ní – odložit telefon, počítač, dát si pauzu od sociálních sítí. 

Pokud praktikujeme s lektorem, je vhodné vybrat takovou osobu, která s námi rezonuje. Osobu, jejíž energie je nám příjemná, jejíž hlas nás uvolňuje, osobu, u které cítíme potenciál předání. Vědomí toho, že se můžeme něco naučit, posunout se. Pak plyneme v nejkrásnější přirozenosti.

Obecně bychom si mohli připomenout hlavně to, o co nám v našich životech jde a proč vůbec praktikujeme. Víme, že jóga je komplexní systém a že nejde pouze o fyzické cvičení. Jógou se léčíme. Zklidňujeme mysl, čistíme svou energii, protahujeme a zpevňujeme tělo. Vzhledem ke komplexnosti jógy je rovněž kladen důraz na stravu a kvalitu prožívání, žití. Přístup jógy jako životní cesty je o nenásilí.

Začínáme u sebe. Cesta bez násilí u sebe samých je o přijetí, sebelásce a také rozpoznání toho, co nám dělá dobře. Tyto aspekty s sebou cesta jógy přináší. Vhodnou praxí uvědomění je otázka, proč vůbec praktikujeme. Volíme-li si tuto cestu proto, že se chceme zbavit bolesti a dalších témat, je dobré si to uvědomit a následně s tím pracovat. Jóga má velkou sílu v tom, že nabízí přesně to, pro co si přicházíme. Obecných důvodů, které lze zahrnout do tohoto uvědomění, je mnoho. Volbou jednotlivce jsou jeho vlastní motivy, proč zrovna tak či onak přistupuje k praxi, jaké jsou jeho potřeby a rituály. Rituálem může být soupis bodů (uvědomění), které nám ukazují, proč praktikovat. Ať již jsou důvody jakékoliv, jóga přichází, aby léčila. Léčí pole fyzické, psychické, mentální i duchovní. Ten, kdo na této cestě vytrvá, se dočká velkých překvapení, osvobození a životních změn.

Vhodným rituálem je psaní. Kontemplace formou deníku pomáhá praxi k uvědomění na takovou úroveň, kde vidíme cestu a její posuny. Praxe sebereflexe je základním pilířem jógy na poli sebepřijetí. Před praxí i po praxi je vhodné sepisovat prožitky, které s jógou přicházejí, a tak pozorovat změny, které se v nás odehrávají. Praxe vděčnosti a zaznamenávání si malých radostí posouvá k další úrovni bytí.

Obecně bereme v potaz své zdravotní možnosti, dle toho přistupujeme k praxi. Vnímáme, zdali potřebujeme jemnější protažení, či si dopřejeme aktivnější pohyb a náročnější ásany. Volíme praxi síly, či pohlazení. Letní dny podporují aktivnější, probouzející praxi, soulad se sluncem. Ženy zohledňují, v jaké fázi měsíce se nacházejí, a dle toho volí praxi hladivou, či náročnější. Posloucháme své tělo, potřeby a nároky. Posloucháme sami sebe a pak vše plyne, tak jak má.

Můžeme myslet na různé pomocníky, kteří nás ladí. Vůně, vykuřovadla, oleje, pohodlné oblečení, pomůcky. Nástroje, které nám pomáhají utvářet příjemnou atmosféru. Pomocníkem může být i kvalitní podložka. Důležité je vědomí, že není potřeba mnoho. K příjemné praxi nám postačí podložka, klid a plný ponor do sebe sama. Aum.

TIP
Začněte s jógou a cvičte odkudkoliv díky Jóga Virtual! Lekce vedené profesionálními lektory, různé styly a délky sekvencí,... stačí si jen vybrat.

  • autor: Kateřina Kostková
  • @kace.yogaforlife
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné