Jógová terapie 29. 07. 2023 PDF Tisk

Jóga a pánevní dno jako krajina emocí

Název lekce či článku vytvořený spojením slov jóga a pánevní dno je v dnešní době vyhledávaný. A jak mi potvrdila jedna z fyzioterapeutek, nevyhledávají jej, jak by se mohlo na první pohled zdát, pouze ženy, ale ano, i muži. A proč je ono místo, jehož název před lety nemohl být za bílého dne vysloven bez ruměnce na tváři, žádaným místem mapování a zkoumání skrze jógu?

Jóga a pánevní dno jako krajina emocí

Dno pánve jako pružná trampolína

Samotná pánev je složena jako Rubikova kostka z mnoha částí. Její celek je tvořen ze dvou kostí pánevních, kosti sakrální, sedací a stydké, z kostrče a kyčelní kosti. Ve svém propracovaném tvaru skrývá uložené důležité zažívací, močové a pohlavní orgány. Tíhou gravitace na ně působí orgány uložené v břišní dutině, což není malá váha. Vzhledem k pohlaví můžeme označit i fyziologické rozdíly mezi mužskou a ženskou pánví. Mužská pánev je strmější, užší a vyšší, zatímco ženská pánev je širší, plošší a nižší, což je dáno rolí matky a rodičky. Aby pánev udržela celou tíhu orgánů a ty se měly kde opřít, je zapotřebí silné, ale zároveň dostatečně uvolněné pánevní dno. A zde se dostáváme k jádru pudla, k našemu tématu. Dno pánve je tvořeno ze tří vrstev svalů, které se uchycují na sponě stydké, kostrči a sedacích kostech a vytvářejí jakousi trampolínu. Pokud bude trampolína utažená a napnutá příliš, moc srandy s ní neužijeme. Naopak pokud bude trampolína uvolněná, hrozí, že se propadneme kdo ví kam. Stejně tak funguje i naše pánevní dno. Pokud je stažené v napětí, orgány se nemohou s dechem přirozeně pohybovat. Pokud je pánevní dno příliš uvolněné, orgány nemají potřebnou oporu a může docházet k nesprávné funkci, až k propadnutí orgánů, tedy k prolapsu.

Krajina emocí

Krajina pánve ukrývá dle jógového pohledu dvě první čakry. Čakra múladhára, kořenová a čakra svádhišthána, sakrální. Emoce těchto čaker je strach a vina.

Jsou tací, kterým jsou pozice na otevření kyčlí a práci s pánví příjemné, a tací, kteří tyto pozice doslova nenávidí. Například v pozici královského holuba, éka pada rádžakapótásana, nejenže pracujeme na hlubokém uvolnění kyčelních kloubů, flexorů a abduktorů a na hluboké struktuře pánve, ale také pracujeme s meridiány jater a žlučníku, které tímto prostorem procházejí. Emoce těchto orgánů je zlost, hněv, zloba, která může při praktikování pozic vyvěrat ven. Není to zlost na lektora, který nás do oné pozice zavedl. Je to zlost uvnitř. Skrze tyto pozice pracujeme něžně s ženami a s maminkami po i před porodem, kdy nás samotné občas můžou překvapit emoce, které se pojí s tématem.

Ztuhlost vs. uvolněnost

Obecně vzato máme v podvědomí červenou kontrolku hlásající: Musím zpevnit pánevní dno. Ve většině článků se píše právě o zpevnění a doporučují se různé cviky od pozice můstku, setu bandhásany, přes pozici motýla, supta baddha kónásana, kdy chodidly tlačíme s nádechem proti sobě a s výdechem uvolňujeme po zapojení svalů pánve ve stojných pozicích správným nastavením chodidel a tlaku do chodidel. Obecně vzato máme představu, že je naše pánevní dno sedavým způsobem života uvolněné a jaksi rozbředlé.

Opak je pravdou

Přešli jsme z doby ledové, přes dobu kamennou až po dobu sedavou a tímto způsobem života trpíme na časté bolesti zad, špatné nastavení pánve a nesprávnou funkci orgánů. A není to pouze z důvodu nezpevněného hlubokého stabilizačního systému, ale z důvodu stresu a napětí, který člověk nedokáže právě oním sezením uvolnit, a tak se stres projektuje formou stažení, ztuhlosti a napětí ve tkáních našeho těla.

Nesprávný průběh menstruace, neplodnost a bolesti zad jsou nejčastějším problémem, které se mohou řešit skrze práci s pánevním dnem. Obecně se již dnes nesetkáváme s ženami, které by nesprávnou funkcí pánevního dna trpěly na přílišné krvácení v průběhu menstruace. Naopak. Setkáváme se s ženami, které z důvodu stažení a napětí této oblasti nemenstruují vůbec. Pánev není dostatečně prokrvená a svaly jsou z důvodu stresu pod velkým napětím a neschopné se uvolnit. A tato neschopnost uvolnit se vstupuje jak do ložnic žen a je příčinou jejich neuspokojeného sexuálního života, tak do samotného postoje k sobě samotné a k okolí. V tomto bodě se vracíme k jógovému pohledu skrze systém čaker. Téma prvních dvou čaker při jejich nedostatečném fungování je odstřihnutí se od vlastního těla, přežívání v hlavě plné analýz a pochyb, špatné trávení, poruchy příjmu potravy, nedovolení si prožitku s vlastním tělem, nedovolení si rozkoše, záměrné odpírání si prožitku jak v jídle, tak v jiných radostech života, nejistota v životě i ve vztazích.

Uvolněte se prosím... a poté opět stáhněte

Jako vše v našem světě tak i práce s pánevním dnem funguje na způsobu polarit, které se snažíme vycentrovat do bodu harmonie, a jak bychom řekli v józe, do bodu jednoty. Není den, aby nebylo noci. Není teplo, aby nebylo chladu. Není ženy, aby nebylo muže. Není uvolnění, aby nebylo stažení. Život je pulzace, a tak se pokoušejme najít i onu pulzaci v pánvi tak, aby žila. Technika, kterou doporučuji, je velice snadná a příjemná.

Dech do pánve a jeho vizualizace

Pohodlně se položte na záda, pokrčte nohy v kolenou a opřete chodila o podložku tak, aby se snížilo těžiště pánve a beder a uvolnila se bránice, hlavní dýchací sval. Zavřete oči a nechte volně plynout dech. Po pár kolech nádechu a výdechu postupně snižujte pozornost až do oblasti pánve. Představte si něco čistého, pozitivního a s nádechem veďte vnitřní představu skrze pánevní dno až k pupíku, jako by vyjížděl výtah do prvního patra. Po nádechu nasbírejte vše, co vás trápí a tíží, a s povolením, výdechem a s představou, kdy vše staré a bolestivé odchází, nechte pánev uvolnit a vydechněte od pupíku skrze pánev ven. Pokračujte tak dlouho, jak vám představa bude příjemná. Vnímejte přirozené jemné stahy pánevního dna, které vznikají spontánně po představě příjímání a odevzdávání s plynutím dechu.

TIP: Stejná představa v nízkém dřepu, pozice malásany. Pozice, v které ženy setrvávaly více jak půl dne prací na zemi, a stejnými nešvary, jakými trpíme my, netrpěly. Fígl je v tom, že nám tato vizualizace pomůže jak při stažených svalech pánevního dna, tak při uvolněných.

I muži mají své dny

I muži mají svou pánev. Témata, která se pojí s první a druhou čakrou nejsou výhradně ženským tématem, a tak práci skrze pánevní dno můžou terapeuticky využít i muži. Téma strachu a pocity viny známe jistě všichni. Jen žena si dokáže tyto emoce lépe přiznat než muž, a tak proto je ono téma vyhledáváno a přitahováno ženou. Proč? Protože máme stále v podvědomí, že muži nepláčou. Ale pláčou!

 

  • autor: Šárka Konečná
  • www.jogovna.cz
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

Objednat předplatné